Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan

Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak, at ang lahat ng mga lead ay nawala. “President Griffith, natatakot ako na hindi natin mahanap ang salarin…” Habang nakayuko ang ulo, si Cameron ay handang mapagalitan. Nang makita iyon, sinabi ni Elise, “Huwag mo nang ituloy ang pag-iimbestiga sa cell phone. Wala akong ibang ibig sabihin, pero lalabas din sa huli ang taong nakatakdang magpakita.” “Magpapadala ako ng mga tao para sundan ka.”

Hawak ng mahigpit ang kamay niya, hindi papayag si Alexander na may mangyari sa kanya! Gayunpaman, hindi talaga gusto ni Elise iyon. “Hindi magandang ideya iyon. Pumapasok ako sa mga klase, at kung magpadala ka ng isang tao para protektahan ako—” “Gagawin ko ang tamang pag-aayos para hindi ka maapektuhan.” Isang matamis na ngiti ang isinagot nito sa kanya at hinawi ang buhok sa kanyang noo hanggang sa likod ng kanyang ulo. “Sige.” Dahil nasabi na niya iyon, wala na siyang ibang masabi.

The whole way, hindi binitawan ni Alexander ang pagkakahawak sa kamay niya, at nagmamaneho siya nang gusto nitong hilahin ang kamay niya. Bago bumaba ng sasakyan ay binalaan niya ito ng mahigpit dahil dito. “Hindi mo na dapat ginagawa ito kapag nagmamaneho ka. Sa tingin mo ba isa kang rally driver, nagmamaneho gamit ang isang kamay? Huwag isipin na magagawa mo ang gusto mo dahil lang sa isa kang kamangha-manghang racer!” “Paano mo nalaman na ako ay isang kahanga-hangang magkakarera?”

Nakuha ang pangunahing punto, tinanong siya ni Alexander na may singkit na mga mata habang pinagmamasdan siya. “Syempre, alam ko. Yung mga young masters sa bahay—” “Teka. Nasaan ka noong nakikipagkarera ako?” Hindi ganoon kadaling lokohin siya, at ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng isang agila. Biglang natigilan si Elise sa sasabihin. “Ikaw si Sue, ang magkakarera,” sang-ayon niyang sabi. “Oo.” Sa puntong ito. wala nang maitatanggi pa. Bukod pa rito, ilang beses na niyang binanggit na hindi siya mahilig malinlang. Nang hindi tumitingin sa malayo, binawi niya ang kanyang mga labi at nagtanong sa mataimtim na boses, “Alam mo bang kanina pa kita hinahanap?”

“Alam ko,” sagot niya sabay tango. Hindi niya talaga gusto ang hitsura nito mula sa kanya. Sa titig nito, pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na ini-interogate. “Pero I have to make it clear na ayaw ko talagang tumanggap ng arranged marriage that time. Gayunpaman, malinaw ang mga tuntunin ng kumpetisyon, at mayroon ding premyong salapi. Kaya, sa tingin mo ba hahayaan kong dumaan ang napakalaking pagkakataon?” Bumuntong-hininga siya bago nagpatuloy sa pagpapaliwanag.

“Kahit paulit-ulit mo akong tinatanong at hinahanap, naiwasan ko lang. Kung hindi, ano ang dapat kong gawin kapag natuklasan mo ang aking pagkakakilanlan? Wala nang racing activity pagkatapos noon, di ba?” “Kung gayon, alam mo ba na ilang taon na ang nakararaan—” Hindi pa natatapos ni Alexander ang kanyang pangungusap nang isang boses ang humiwalay sa kanya. “Elise.” Boses iyon ng babae. Nang marinig iyon, nagsalubong ang kilay ni Alexander. Pero pamilyar na pamilyar kay Elise ang boses na ito. Siya si Janice Garcia.

“Hinahanap mo ba ako?” Paglingon sa pinanggalingan ng boses, nakita ni Elise si Janice na dahan-dahang naglalakad palapit sa kanya. Matapos makita ang isang tango ni Janice, binitawan ni Elise ang kanyang seatbelt at binuksan ang pinto, habang papalabas siya, “Gabi na. Dapat bumalik ka muna at magpahinga.” Tinitigan siya, dahan-dahang itinaas ni Alexander ang gilid ng kanyang mga labi.

Kahit papaano, ang lahat ng mga sagot ay naisulat na nang matagal na ang nakalipas! … Pagkababa ng sasakyan, bahagyang nagtaas ng kilay si Elise at nagtanong, “Kanina mo pa ako hinihintay dito?” Nang siya ay nakaupo pa rin sa kotse ni Alexander at hindi pa man lang nagbubukas ng pinto o binababa ang bintana ay tinawag na siya ni Janice. Ano ito kung hindi isang sadyang pagsisikap?

Muli, tumango si Janice. “Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo.” “Elise Sinclair, sana hindi mo ipagkalat ang tungkol sa amin ni Johan!” “Hindi mo kailangang sabihin sa akin ito dahil hindi ako abala!”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Bring Your A Game Mr Chapter 294

Bring Your A Game Mr Chapter 294 Pagdukot sa Moral Sunud-sunod ang mga komento, at biglang nahuli si Elise sa gitna ng kanilang mga talakayan. “Tumahimik ka! Kung hindi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *