Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap

Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang lumayo ito kamakailan, at hinawakan nito ang kamay nito. “Hindi mo pa ba alam lahat ng dapat? Payag ka bang pakasalan ang isang babaeng hindi mo pa nakikilala?” Hindi niya nakakalimutan kung gaano siya kasuklam-suklam sa magkapatid na Griffith noong una nila siyang makilala noon sa pangit nitong hitsura, at kung paano siya tratuhin ng mga ito na parang isang outcast. “Kung gayon, bakit hindi ka naglinis sa akin pagkatapos?”

Hawak ang kamay niya, inilagay niya ang isa pang kamay niya sa balikat niya at marahang hinila siya paharap sa sarili niya. Nagtama ang kanilang mga mata, at ang maapoy nitong maitim na mga mata ay nakatutok sa kanya kaya hindi siya makatingin sa malayo. “Tungkol diyan… Isipin mo, Alex. Kung ibinaba ko sa iyo ang lahat pagkatapos, hindi ba’t tila ako ay humihip ng sarili kong trumpeta at tila napakayabang?” “Kahit ano pa, wala ka nang dapat pang itago sa akin pagkatapos nito. Ako ang iyong mapapangasawa, at dapat kitang tulungan sa anumang bagay.” Pagkatapos, hinila siya nito sa kanyang mga braso at niyakap ng mahigpit.

Mahigpit at mabigat, ang kanyang yakap ay nagtataglay din ng init at bango na tanging sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, binitawan siya nito at nagtanong, “Dapat ba kitang ihatid sa dorm mo o sa iyong lugar?” Pinag-isipan ito ni Elise at sumagot, “Sa dorm ko. May mga bagay pa akong dapat tapusin.” Dahil doon, hindi niya namamalayan na dinama ang kanyang cell phone, ngunit walang laman ang kanyang mga bulsa! Nanakaw ba ang phone ko? Nang makita ang pagkagulat sa kanyang mukha, nag-aalalang nagtanong si Alexander, “Ano ang nangyari?”

“Ang aking telepono ay ninakaw.” “Paano ito nangyari? Ipapa-check ko si Cameron sa surveillance.” May biglang pumasok sa isip niya, at naging malamig ang hangin sa paligid niya. Hindi niya alintana ang mismong cell phone dahil makakabili siya ng bago para kay Elise kapag nawala ito. Ang ikinabahala niya ay ang katotohanang may taong talagang may lakas ng loob na magnakaw sa ilalim mismo ng kanyang ilong! “Oo.” Tumango si Elise at hindi na nagsalita pa.

Bagama’t alam ni Elise ang problema, gusto niyang malaman kung ano ang pinaplano ng salarin sa kanilang isipan dahil determinado na si Alexander na alamin kung sino ito! Samantala, sa isang Bentley sa labas ng event hall, napatingin si Janice sa cell phone na pinaglalaruan ni Johan at nakasimangot. “Kanina mo pa tinititigan itong phone simula nang sumakay ka sa kotse. kay Elise ba yan?” Kanina pa kasi niya nakitang may ipinasa sa kanya ang cellphone na ito.

“Oo,” pag-amin ni Johan. Sa pagtatapos ng araw, si Elise ay isang babae lamang, at siya ay may kumpiyansa na kaya niya itong mapagtagumpayan. Sa kabila noon, naguguluhan si Janice. “Mayroon bang napakalaking alindog si Elise na sulit ang iyong pagsisikap na kunin ang kanyang cell phone?” Lalo na kapag ito ay isang telepono na naka-lock na may password, natapos niya sa kanyang isip. Sa halip na sumagot, ngumiti lang si Johan ng masama. “Ang payo ko sa iyo ay ibalik mo ang cellphone o itapon.

Sa palagay mo ba ay hindi na mahahanap ng isang tulad ni Elise ang kanyang nawawalang cell phone? Gayundin, huwag kalimutan kung gaano ka-protective si Alexander sa kanya kanina!” Naiinis, naisip ni Janice, Kaya niyang tumitig sa cellphone ng ganoon katagal at sobrang interesado kay Elise. Kung mapupunta ang lahat sa gusto niya, kung gayon…

Dati, kapag sinabi niya sa akin na ito ay isang kasal ng kaginhawahan, hindi ko ito maaaring labanan o agawin siya, ngunit ngayon ay isa pang Elise Sinclair. Ano ang ginagawa nito sa akin, kung gayon? “Alexander Griffith is nothing to me,” malamig na ngumuso si Johan, at isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. I wonder—kailan kaya ako hahanapin ni Elise?

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 294

Bring Your A Game Mr Chapter 294 Pagdukot sa Moral Sunud-sunod ang mga komento, at biglang nahuli si Elise sa gitna ng kanilang mga talakayan. “Tumahimik ka! Kung hindi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *