Bring Your A Game Mr Chapter 294

Bring Your A Game Mr Chapter 294

Pagdukot sa Moral

Sunud-sunod ang mga komento, at biglang nahuli si Elise sa gitna ng kanilang mga talakayan. “Tumahimik ka! Kung hindi ninyo ititigil ang inyong mga pag-atake, papanagutin ko kayong lahat ayon sa batas!

Hindi na kailangang i-evaluate ang babae ko!” Galit na galit na saway ni Alexander.

Hindi man inisip ni Elise na magiging ganito ang mga pangyayari, ayaw na rin niyang magpaliwanag pa sa sarili dahil mahirap isara ang bibig ng mga tao. “Tara na!” Tinakpan si Elise, dinala siya ni Alexander patungo sa labasan. Sa katayuan niya, sinong maglalakas loob na pigilan siya?

Matapos ilabas si Elise sa venue, kinuha ni Alexander ang kanyang telepono at gusto niyang tawagan si Cameron, ngunit pinigilan siya nito. “Kalimutan mo na. Hindi na kailangang mapagod sa mga taong ito.”

“Pero hindi ako papayag na siraan ka nila ng ganito!” Higit sa ayaw niyang sayangin ang kanyang hininga sa mga taong ito, mas ayaw niyang makitang sinasaktan siya ng mga ito sa ganoong paraan.

. Pero kahit anong mangyari, hindi niya sila bibitawan ng ganoon kadali! “Salamat, Alex.” “Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Wala naman talaga akong ginawa. I just can’t let them walk all over you ng ganun-ganun lang.”

“Hindi totoo yan dahil pinanindigan mo ako kanina.”

Hindi siya nagkamali tungkol sa kanya, at hindi rin siya pumili ng maling lalaki. Pagtingin kay Elise na nakangiti sa kanya, hindi niya maiwasang magtanong, “Elise, ano pa ba talaga ang tinatago mo sa akin?”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *