Bring Your A Game Mr Chapter 291

Bring Your A Game Mr Chapter 291

Hindi Siya Nagtitiwala sa Kanya

“Although natapos na ang kanta, tuloy pa rin ang party. Salamat sa lahat ng nagpakita. Magkita ulit tayo next time!” Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Elise ang kanyang damit, yumuko sa mga tao, at mabilis na umalis sa entablado. Pagkatapos, pumasok siya sa lounge ni Mikayla, nagpalit, at tinanggal ang kanyang maskara—natapos ang lahat sa isang mabilis na galaw. Itinago pa lang niya ang maskara nang biglang may nagtaas ng kurtina sa pinto. Sa tabi ng pinto, nakatayo doon si Addison na may malungkot na ekspresyon, at nagulat ito nang makita niya si Elise. “Elise? Anong ginagawa mo dito?”

Habang nagsasalita siya, inilibot na ng kanyang mga mata ang buong silid. Hindi pwede iyon, naisip niya. Malinaw kong nakita si H na papunta dito. Bakit wala siya dito? “Hinihintay ko si Mikayla dito. Siya ang host, di ba?” Walang kurap na sagot ni Elise. Nang maramdamang may mali kay Elise, may kahina-hinalang nagtanong si Addison, “May iba pa ba rito?” Sa pagpapatuloy ng kanyang pagkukunwari, nagtanong si Elise, “Nagbibilang ba si Mikayla?” Disappointed, naisip ni Addison, Mukhang sa maling direksyon talaga ako dumating. “Ayos lang. Hintayin mo siya, kung ganoon. Babalik ako ngayon.” Aalis na sana siya nang marinig niya si Mikayla na masayang tumatakbo patungo sa lounge habang excited na tinatawag ang pangalan ni Elise, “Elise, Elise! Ang galing mo kumanta!” Nang ang huling salita ay lumabas sa kanyang mga labi, siya ay nagkataong tumakbo nang harapan kay Addison.

Hindi sumagi sa isip ni Mikayla na may iba pa pala bukod kay Elise sa kwarto, at sa pag-aakalang baka nalantad niya ang sikreto ng kanyang idolo, saglit siyang natigilan sa mga salita. Samantala, desperadong ibinalik ni Elise ang kanyang mga tingin, ngunit walang epekto. Hindi tanga si Addison, at sumulyap siya mula kaliwa hanggang kanan. Sa wakas, itinuon niya ang kanyang mga mata kay Elise, kinumpirma siya bilang target at itinuro siya.

“Ikaw si H?” Habang may mga taong umiibig sa H sa malakas at marangya na paraan, mayroon ding mga taong nagustuhan siya sa tahimik na paraan, at si Addison ay kabilang sa huling grupo. Ang mga liriko na isinulat ni H ay sinamahan siya sa lahat ng mahahalagang yugto ng kanyang buhay, at ang kanilang pag-iral ay katulad ng isang relihiyon para sa kanya. Kailanman ay hindi niya ito binanggit sa sinuman, at gusto lang niyang pahalagahan ito nang mag-isa.

Sa sandaling nagsimulang kumanta ang babaeng naka maskara sa entablado, nakilala na ni Addison ang boses, at literal na siya ang unang sumubok na sumugod sa backstage. Gayunpaman, sineseryoso ng security guard ang kanyang trabaho, kaya kinailangan niyang bumaba at umakyat muli sa isang pasikot-sikot upang makalusot sa pintuan sa likod, lahat para sa kapakanan ng pagkikita ni H minsan.

Nakuha ang kawalan ng katiyakan sa boses ni Addison, nagpasya si Elise na i-play ito sa kanyang kalamangan sa pamamagitan ng ‘pag-amin’ dito. Nakataas ang kanyang dibdib, sinabi niya, “Oo, ako ang H na nag-perform kanina.” Gaya ng inaasahan niya, pagdududahan siya ni Addison kapag sumagot siya nang buong kumpiyansa. Pinikit ni Addison ang kanyang mga mata, sinubukan ulit na siguraduhin ni Addison, na nagtanong, “So, hindi magiging problema kung kakantahin mo ang isa sa mga sikat na kanta ni H, ang ‘Zero’, para patunayan ang sarili mo, di ba?”

Nagkibit-balikat si Elise na ibinuka ang kanyang bibig sa musika, ngunit sa pagkakataong ito, sadyang binago niya ang kanyang tono. “The things on the weekend…” Oo naman, halos hindi pa niya natatapos ang dalawang pangungusap nang ikrus ni Addison ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at sinenyasan siyang huminto. “Tumigil ka! Tama na yan.” Ikinumpas niya ang kanyang kamay, ibinaba ang kanyang ulo sa pagkabigo. “Hindi ikaw siya.” She’s merely someone who sounds closest to H so far, naisip ni Addison. Masyado akong naiinip. Tulad ng Diyos, si H ay higit sa lahat at hindi madaling magpakita ng sarili sa mga karaniwang tao. Nang makita ito, nagpasya si Mikayla na sundan ang plano ni Elise. Tumalon sa likod ni Addison, pagkatapos ay kumapit siya sa kanya na parang kawit. “Ikaw ay kahanga-hanga! Makikilala mo ang kanyang boses nang napakabilis! Parang si H talaga noh? Iyon din ang iniisip ko, at iyon ang dahilan kung bakit nakiusap ako sa kanya na pumunta dito at tulungan ako.

Napakaraming tao sa labas ang nag-iisip na katulad mo, iniisip na si H talaga ay dumating sa Tissote University!” Awkwardly, ngumiti si Addison, ngunit lihim siyang nakaramdam ng kawalan. Salamat sa iyo, napakaraming tao ang nagkaroon ng daydream! Pagkatapos, lumingon siya kay Elise at nakita niyang wala pa rin siyang pakialam sa mukha niya, na para bang lahat ng nangyari sa kanya ay parang mga kamao na tumatama sa bulak at walang epekto sa kanya. Dapat talaga matuto akong maging kasing composed niya! Sa malapit ay pinagmasdan ng mabuti ni Alexander ang lahat ng ekspresyon ni Elise, at halos madurog niya ang cellphone na hawak niya. Ito rin ang paraan ng pag-alis ni Elise sa mga bagay na nasa harapan niya. Eksakto kung gaano karaming mga pagkakakilanlan at sikreto ang babaeng ito—ang tanging nakakuha ng puso ko—ang itinatago sa akin?

Tungkol kay Sare, maraming beses na niyang hinahangad na i-verify ito, ngunit sa huli ay nalaman lang niya ang katotohanan mula sa ibang tao. Sa katunayan, hindi gaanong nagkataon sa mundong ito. Kung mayroon man, sila ay binalak lamang ng ilang mga tao. Sa buhay niya, isa rin ba ako sa mga chess piece na kaya niyang manipulahin ayon sa gusto niya?

Sa tanong na ito sa kanyang isip, umalis si Alexander sa lugar at naghintay ng ilang sandali sa likod ng pinto. Nang makita niya si Elise na papalabas, nagtago siya sa likod ng isang haligi sa hallway at tinawag siya. Nang marinig ang vibration ng kanyang cell phone, napatigil si Elise sa kanyang paglalakad at inilagay ang kanyang telepono sa tabi ng kanyang tainga. “Hello, Mr. Griffith. Nami-miss mo ba ako pagkatapos ng isang araw na hindi mo ako nakita?” Pilit na tumawa si Alexander at diretsong inilihis ang paksa. “Elise, may dalawang magkaibang tao ba sa mundong ito na may parehong boses?’

“Hindi ko alam.” Medyo magaan ang pakiramdam, nagpatuloy si Elise sa paglalakad habang nagsasalita. “Pero sa tingin ko, posible iyon; kung hindi, paano mo maipapaliwanag ang pagkakaroon ng kambal?” Halos kaagad, sumagot siya, “So, pareho ba kayo ni Sare?” Natigilan ang ekspresyon ng mukha niya, at natigilan siya sa kinatatayuan habang nablangko ang isip niya.

“Ano ang dahilan kung bakit mo nasabi iyan?” Malalim na kumunot ang kanyang mga kilay, mariin niyang pinagalitan ang kanyang mga ngipin at dahan-dahang sinabing pagkatapos niyang kontrolin ang kanyang emosyon, “Inihambing ko ang iyong boses sa boses ni Sare, at halos bagay na bagay iyon.” Lumabas mula sa likod ng haligi, dahan-dahan siyang humakbang patungo sa kanya. Ang kanyang mga mata, na nakatutok sa kanyang likod, ay hindi kumukurap o nakakarelaks kahit isang segundo, at ang pagkabalisa sa kanyang puso ay parang isang malaki at itim na bahagi ng madilim na ulap na umaaligid sa kalangitan.

Kahit siya ay hindi alam kung ano ang kanyang inaalala, ngunit naramdaman niya na si Elise ay napakalapit ngunit napakalayo sa kanyang sarili sa parehong oras, na para bang hindi sila magkaharap ng tapat, at hindi siya kailanman makakapasok sa puso nito. . Inabot niya ang kanyang kamay, tatapik sana siya sa balikat nito at tatawagin ang kanyang pangalan nang marinig niya ang boses nito mula sa tawag, na kaswal na sinabing, “It’s only almost a perfect match.”

Ibinitin niya ang kanyang kamay sa himpapawid at nanlamig doon, hindi sigurado kung susulong o lalayo. Relieved that he had used the word ‘almost’, Elise continued, “Dahil hindi naman perfect match, that shows that it is only similar. Ang mga voice print at ID ay pareho. Ang bawat isa ay may sariling natatanging voice print at ID. Hindi maaaring magkamali iyon.”

Habang nagsasalita siya, mas lumalambot ang boses niya, at nang maramdaman niyang ayaw na nitong ituloy ang paksa, nagpasya siyang huwag nang ituloy. “Naghihinala ka ba talaga na ako si Sare?” tanong niya pansamantala. Ngunit walang tugon mula sa kanya, at hinimok niya ito, “Alex, nakikinig ka ba?” Sa kanyang likuran, dahan-dahang pinatay ni Alexander ang kanyang telepono at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Nagpakawala ng isang mahabang buntong-hininga, sinabi niya na may galit na tingin sa kanyang mga mata, “Hindi ako naghihinala. Alam kong sigurado na ikaw siya.”

Sandaling nataranta si Elise bago niya tuluyang namalayan na sa likuran niya nanggaling ang boses. Paglingon niya, nakita niya ang nasaktang mukha nito, at nagtataka siyang nagtanong, “Ano ang nangyari sa iyo?” Hindi matiyak ni Alexander kung dapat ba siyang tumawa o umiyak; hanggang ngayon, hindi pa rin inisip ni Elise na big deal na itago sa kanya ang identity niya. Gayunpaman, nang masilayan niya ang kanyang ayos na mukha, bigla itong sumakit sa kanya—wala siyang tiwala sa kanya.

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *