Bring Your A Game Mr Chapter 289

Bring Your A Game Mr Chapter 289

Ang Kanyang Kasakiman ay humantong sa Kanyang Sariling Pagkamatay

Magdadagdag na sana si Elise ng pampaganda sa kanyang mata nang may kumatok sa pinto. “Elise, nasa loob ka ba?” May tinawagan kaya si Mikayla para i-guide ako sa stage? Matapos magmadaling gumuhit ng ilang hagod pa sa kanyang mukha, binuksan ni Elise ang pinto at lumabas. Hindi kilala ni Elise ang taong nasa pintuan. Akala niya ay may mga guni-guni siya at pansamantalang nagtanong, “Tinawagan mo ba ako?” Tumango ang babaeng kaklase. “Galing ako sa dance group. Hinahanap ka ng drama group kung saan-saan kaya tinawag ko lang ang pangalan mo, pero hindi ko inaasahan na nandito ka.

Dali, sundan mo ako sa back stage!” Si Elise ay may masamang pakiramdam tungkol dito, ngunit siya ay bumalik pa rin. Binuksan niya ang kurtina at pumasok sa dressing room, only to find out na nagwawala na si Jose. “Wala akong pakialam, Janice. Dumating ako upang maging isang suporta dahil sa iyo, ngunit ngayon gusto mo akong pumunta sa entablado at maging isang joke? Huwag mo nang isipin iyon!” Malungkot ang mukha niya, parang may nilalamon siya, kaya walang nangahas na sumulong para akitin siya. Kung wala ang pinakamahalagang pansuportang papel, ang buong drama ay tila may simula at walang tamang wakas, at kahit na kumagat sila sa bala at gumanap ito, maaaring hindi maintindihan ng manonood kung tungkol saan ang buong drama.

Ang pinaka-malamang na resulta ay ang pag-edit nito sa mga nakakatawang video ng buong paaralan, na nangangahulugang maiiwan sila ng masamang pangalan magpakailanman. Hindi lamang kinakatawan ni Jose ang kanyang sarili; palihim ngang iniisip ng ibang aktor na mag-back out na rin, pero dahil sa pagiging agresibo ni Janice, hindi sila naglakas-loob na sabihin ito nang tahasan. “Jose, huwag kang mag-alala. Laging may solusyon sa lahat. Let me think about it…” pag-aaliw ni Janice sa lalaking nasa harapan niya, ngunit paminsan-minsan ay sumulyap siya sa pasukan, at sa wakas, nakita niya si Elise, na kahit papaano ay naging mas pangit. “Elise!” Tumaas ang boses ni Janice at umakbay kay Elise habang sumisigaw. “Napakaganda na nandito ka!”

Hindi nakatakas si Elise at bigla siyang niyakap ni Janice. Bakas sa mukha niya ang awkwardness at pag-aatubili. Isa-isa niyang inilayo ang mga daliri ni Janice sa disgust. “Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Huwag mong gawin ito—hindi tayo ganoon ka-close.” Si Janice naman ay nagpanggap na mapagbigay at pilit na sinusuyo si Elise. “Galit ka pa rin sa akin sa nangyari kanina? Sige, hihingi ulit ako ng tawad. Ako ay nagkamali. Patawarin mo ako, okay?” Tumayo si Jose dala ang helmet ng kanyang kabalyero at kaswal na nagtanong, “Ano ang nangyari noon?” Nagmamadaling paliwanag ni Janice, “Wala lang. Medyo hindi pagkakaunawaan lang, Jose. Huwag mag-alala tungkol dito—malutas natin ito sa ating sarili.”

Walang masabi si Elise—naisip niya na medyo kasuklam-suklam ang pagpili ni Janice na gamitin ang salitang ‘tayo’ para ilarawan siya at si Janice. Nang makitang kumbinsido si Jose, itinuloy ni Janice ang kanyang tagumpay at sinimulang salakayin si Elise. “So, Elise, ito ang nangyari: Hindi ko alam kung bakit, pero hindi namin ma-contact ang kaklase na gumaganap sa papel na mangkukulam. Magsisimula na ang drama, at ikaw lang ang tagalabas na pamilyar sa script… Sa tingin mo ba ay maaari mong gampanan ang tungkulin at tulungan kami sa aming isyu?” So, yun ang plano niya. Sa pagbabasa ng script, napansin ni Elise na ang dalawang karakter, ang pangunahing tauhang babae at ang mangkukulam, ay ang pinaka-interesante.

Nagkaroon ng magkaaway na eksena sa pagitan ng dalawa—pinutol ng pangunahing tauhang babae ang mangkukulam gamit ang isang kutsilyo, na humantong sa isang magandang pagtatapos sa dula. Nang makuha ni Elise ang papel ng pangunahing tauhang babae, iniisip niya na ito ay isang konsesyon lamang na dapat gawin ni Janice. Kung tutuusin, ang totoong pakay ni Janice ay gawin siyang mangkukulam. Ang papel ay kapopootan ng madla at pahihirapan ng pangunahing tauhang babae sa dula. Noong una, inakala niya na ang pagtigil sa drama ay maiiwasan ang hidwaan na ito, ngunit hindi niya inaasahan na nagawa pa rin siya ni Janice.

“Tigilan mo na ang pagpapanggap na nahihiya, pare. Ang daming eksenang kinasasangkutan ng bruha! Hindi banggitin ang iyong mukha… Hindi mo na kailangang maglagay ng pampaganda; maaari kang pumunta sa entablado nang direkta pagkatapos magpalit ng damit! Kaya, uh… E-Elise, tama ba? Iniuutos ko sa iyo na kunin ang tungkulin bilang isang senior. Nakuha mo?” Walang inaasahan na si Jose ay magiging napakawalang galang sa mga babae, at may mga bulungan pa nga sa paligid ng mga tao. Ganun pa man, walang nangahas na tumayo para ipagtanggol si Elise sa kritikal na sandali na ito, kaya’t tumingin na lamang sila sa kanya nang may simpatiya, umaasang may mangyayaring milagro, habang umaasa rin na si Elise ang milagrong hinihintay nilang lahat.

Kapag nagkaroon ng conflict of interest, ang mga sakripisyo ng iba ay tahimik na magiging hindi gaanong mahalaga. Napatingin si Elise sa kwarto ng mga tinaguriang ‘school mate’ at alam niyang siya na ang lahat ng pakay nila. Pumayag man siya o hindi, ang tagumpay o kabiguan ng drama ay nakasalalay sa kanyang mga balikat. Bigla niyang tinaas ang sulok ng bibig niya ng mapaglaro at masayang ngumiti. “Okay, I’ll take the role, but I have to tell you first: I prefer to get creative. Kung mag-improvise ako ng ilang eksena, kaya niyo ba?” Kinuha ni Jose ang kanyang helmet at tumalikod.

“Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Lahat ay propesyonal dito. Hangga’t matagumpay na maisagawa ang eksena ng prinsipe na nagligtas sa prinsesa, hindi ito magkakaroon ng malaking pagkakaiba.” Tinapik ni Janice ang balikat ni Elise, kunwari ay mabait. “Oo. Si Jose ay taga-performance faculty, kaya magtiwala na lang tayo sa kanya!” Ibinaba ni Elise ang kanyang mga mata nang walang sabi-sabi, ang kanyang matatalas na mata ay nakatutok sa mga balingkinitang daliri sa kanyang mga balikat. Pinag-iisipan niya kung magdadala ng kutsilyo o magsusuot ng coat na may spiked na balikat sa susunod. Sinundan ng mga mata ni Janice ang tingin ni Elise at naglakbay sa kanyang mga daliri. Dahil sa hindi maipaliwanag na pagkataranta, dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Lihim siyang napalunok ngunit nanatili pa rin ang mayabang na anyo sa labas.

Masaya sa inaasahan na gagawing kalokohan si Elise sa publiko, ipinalakpak ni Janice ang kanyang mga palad at bumalik sa kanyang upuan para hawakan ang kanyang makeup. Isang mabait na kaklase ang nagdala kay Elise ng costume at sinabing, “Elise, ito ang costume ng mangkukulam. Maaari mo na itong isuot ngayon—ito na ang turn natin sa loob ng ilang minuto.” “Salamat.” Tumango si Elise, saka nagpalit ng damit. Makalipas ang 10 minuto, sa harap na entablado. Namatay ang mga ilaw sa stage at muling bumukas. Inayos na ng props team ang background ng play, at parang fairy tale palace ang stage.

“Magsimula na ang palabas!” Tumugtog ang musika, at dahan-dahang humiwalay ang kurtina upang ipakita ang prinsesa, na ginampanan ni Janice, na nakahiga pa rin sa kristal na kama habang si Elise, na ang papel ay isang mangkukulam, ay may hawak na magic wand sa kanyang kamay at binibigkas ang mga spelling sa paligid ng prinsesa… Ang eksena ay umusad. hakbang-hakbang. Dumating ang kabalyero sa entablado, iniligtas ang prinsesa, at nagtulungan ang dalawa para sugat ang mangkukulam. Sa wakas, sa huling eksena, ibinigay ng kabalyero ang espada sa prinsesa, hinayaan siyang sirain ang kasamaan sa mundo gamit ang sarili niyang mga kamay. Kung naaayon ang lahat, sa isang tiyak na anggulo, masasaksihan ng madla ang pagtagos ng espadang ito sa puso ng mangkukulam, at sa wakas ay mahuhulog siya sa lupa.

Gayunpaman, nang iangat ang espada sa kamay ni Janice at iwagayway palabas, nalaman ni Elise na malinaw na nakatutok ang espada sa kaliwang mata nito. May panunuya sa bibig ni Janice, walang pag-aalinlangan siyang sumugod sa mata ni Elise. Gusto niyang makita kung paano mapapanatili ni Elise ang kanyang kayabangan kapag nawala ang kanyang mata! Ilang segundo lang ay biglang bumangon si Elise sa lupa, at tulad ng isang magiting na heneral, natumba niya ng isang palad ang espada na nasa kamay ni Janice. “Anong ginagawa mo?!” Parehong natigilan sina Jose at Janice. Malapit na ang curtain call, at tiyak na hindi ito ang oras para sa isang improv scene!

Hinubad ni Elise ang kanyang balabal, itinapon ang witch hat, at marilag na hinarap ang audience. “Oh, bayaning prinsipe, nakapasa ka sa pagsubok. Maaari mo nang pakasalan ang aking pinakamamahal na anak na babae. Ang dalawang bansa ay magtatatag ng diplomatikong relasyon at hindi kailanman magkrus sa isa’t isa!” Saglit na natigilan si Jose, saka niya agad naintindihan. Lumuhod siya sa isang tuhod, niyakap ang kanyang mga kamay, at sinabing, “Nakikita ko. Pinahahalagahan ko ang iyong karunungan, aking reyna, at ipinangako kong tutuparin ko ang iyong mga inaasahan!” Natigilan si Janice. Ano ang nangyayari? Isang bruha ang naging reyna? Kung susuriin ang sitwasyon, pakiramdam ko ay dapat din akong lumuhod! Bago pa siya makapag-react ay hinila na siya ni Jose sa tuhod niya sabay hampas.

Malalim ang pananakit ng kanyang mga tuhod sa sahig na gawa sa kahoy, ngunit ang sakit lamang ang natitiis ni Janice. Inilagay ni Elise ang kanyang mga kamay sa likuran niya, pagkatapos ay buong pagmamalaking lumakad sa harapan ni Janice habang nakayuko ang kanyang mga mata at nagtanong, “Anak, hindi ka ba nasisiyahan sa ayos ng iyong ina?” Palaging dinadala ng mga madla ang mga karakter ng isang drama sa totoong buhay. Kung aaminin niya sa publiko na siya ang anak ni Elise ngayon, tiyak na kailangan niyang taglayin ang pangalan ng ‘anak ni Elise’ sa susunod na apat na taon ng kanyang buhay kolehiyo. Gustong-gustong sumagot ni Janice kung hindi man, ngunit sa tingin ng publiko, maaari lamang siyang magpanggap na malinis at malinis.

Nahihiyang tumango siya. “Kuntento naman ako, siyempre. Ikaw ang pinakadakilang ina!” Ang kasamaang dinala sa kanilang sarili ang pinakamahirap tiisin. Halata namang masama ang intensyon ni Janice; kung hindi, hindi susubukan ni Elise na ipahiya siya sa publiko. Ang kanyang kahalayan ay humantong sa kanyang sariling pagkamatay. Tuwang-tuwa na tumango si Elise, tumingin sa mga manonood, at bukas-palad na sinabi ang pangwakas na linya, “Sa mga paghihirap ay makikita natin kung ano ang totoo!”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *