Bring Your A Game Mr Chapter 285

Bring Your A Game Mr Chapter 285

Hindi Maalis ni Alexander si Janice?

Nakatingin sa kanya na may aloof face, sinabi ni Faye, “Okay lang kung makipaglaro ka sa ibang babae, pero talagang nagkaroon ka ng nerbyos na target ang isang babaeng estudyante mula sa Tissote University. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pambabatikos na idudulot mo kung may mangyari? Nasaan ang babae?” Nagngangalit si Jonas at dumura. “Wala na siya, at hindi ako tanga para gumawa ng gulo para sa sarili ko.” “Mas mabuting maging totoo iyon.” Still, she doubted his words and warned, “I don’t want to hear anymore negative news before the wedding. Huwag mo akong kaladkarin kahit gusto mong ipahamak ang sarili mo!” Pagkatapos, tumahimik siyang umalis sa lugar habang ang kanyang mga takong ay nag-click sa sahig.

Mula sa malayo, nakatitig si Jonah sa kanyang likuran at naalala niya ang walang emosyon niyang guro sa disiplina noong highschool, kung saan isang malamig na titig ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung hindi lang niya itinuon ang kanyang mga mata sa kayamanan ng mga Anderson ay pinalayas na niya ang babaeng ito. Just you wait and see kung paano kita pahihirapan pagkatapos nating ikasal. Samantala, ang kotse ay umalis sa kalye ng nightclub, at ang mga mata ni Alexander ay dumaan sa rearview mirror. “Anong balak mong gawin sa kanya?” Walang magawa, tumingin si Elise kay Janice, na nahimatay sa tabi niya, at sinabing, “Ilagay natin siya sa isang hotel para magdamag.” Maari rin niyang pagdaanan ang mabuting gawaing ito na nasimulan niya. Sa hindi pamilyar na lungsod na ito, hindi niya basta-basta maihahatid si Janice kahit saan.

Ibinalik ang kanyang mga mata sa kalsada, nagmaneho si Alexander sa paligid ng sentro ng lungsod. Sa huli, pumili siya ng isang hotel na mukhang ligtas. Pagkakuha ng kwarto, pumunta siya sa harap at binuksan ang pinto para matulungan ni Elise si Janice sa kama. Pagkatapos, pumunta siya sa banyo habang nakasandal siya sa TV console, kinuha ang kanyang cell phone, at nagsimulang tumugon sa mga email sa trabaho. Naging mahirap ang gabing iyon para kay Janice, at unti-unti siyang nagkamalay. Sa kanyang pagkatulala, ang liwanag mula sa kristal na lampara sa itaas ng kanyang ulo ay nagbubulag sa kanyang mga mata, at hindi niya ito mabuksan. Gamit ang kanyang kamay bilang panangga, dahan-dahan siyang umupo sa kama.

Si Alexander ay malamig na tumingin sa kanya at bumalik sa kanyang telepono, na nagkunwaring wala siyang nakita. Gayunpaman, naisip ni Janice na nananaginip siya nang makita siya. Matapos kumurap ng ilang beses, kinurot niya ang sarili sa braso para masiguradong hindi siya nananaginip. So, nasa iisang kwarto talaga ako ng super cute na boyfriend ni Elise! “Ikaw ba ang nagligtas sa akin mula kay Johan Olsen?” maamo niyang tanong. “Yeah,” maikling sagot niya nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Dahil sa kahihiyan, kinagat niya ang ibabang labi, nanghihinayang sa sobrang dami niyang nainom at tuluyang na-miss ang kanyang kabayanihan nang iligtas siya nito.

Gayunpaman, naisip niya na dahil handa ang lalaking ito na labanan si Johan at ang kanyang mga kaibigan alang-alang sa kanya, kung gayon dapat itong maakit sa kanyang kagandahan. Bukod pa rito, kung isasaalang-alang sa kanyang pananamit at kilos, dapat ay mula rin siya sa isang mayamang pamilya. Kung maaagaw ko siya sa tabi ni Elise, magagawa ko na ang lahat ng paghihiganti ko sa kanya! Sa isiping iyon, tusong kumikinang ang kanyang mga mata bago siya nagkunwaring tulala, bumubulong-bulong tungkol sa kakila-kilabot at init na kanyang nararamdaman habang nagsisimula siyang maghubad. Dahil sa inis, napakunot ng noo si Alexander at biglang inayos ang sarili.

“Anong ginagawa mo?” Nakahandusay sa kama, bumulong siya, “Nauuhaw talaga ako. Pwede mo ba akong dalhan ng isang basong tubig?” Ibinaba ang kanyang mga mata, wala siyang pasensya para sa kanya. Sa lahat ng babaeng nakilala niya, sayang ang oras kung sinuman sa kanila ang humingi ng pabor, maliban kay Elise. Nang makitang hindi siya natinag, nagpanggap si Janice na masama ang pakiramdam at umubo ng ilang beses. Sa mas nakakalungkot na tono, sinabi niya, “Please, isang basong tubig lang. Hindi talaga ako komportable. Tsaka dinala mo na ako hanggang dito kaya hindi mo ba ako kayang bigyan ng maliit na pabor?”

Kahit na alam niya na sinusubukan niyang gawin ito para sa kanya, naramdaman ni Alexander na napaka-ingay niya at gusto niyang itikom niya ang kanyang bibig sa lalong madaling panahon. Kaya naman, kumuha siya ng bote ng tubig sa TV console, binuksan ito, at nagsalin ng baso bago dinala sa kama. “Hawakan mo.” Pretentiously, she reached her hand and made it look as if she could not reach it. “Pwede bang… lumapit ka ng kaunti?” Dahil sa inis at bigo, yumuko siya at pilit na tinulak ang baso sa kanya, huminto ang ilang pulgada ang layo sa dibdib niya at naiinis na tumingin sa ibang direksyon.

Out of the blue, hinawakan ni Janice ang kanyang pulso at ginamit ito para hilahin ang sarili bago iyakap ang kanyang mga braso sa kanyang leeg, idinikit ang kanyang buong katawan sa kanya. “Nakakatakot talaga ang pakiramdam ko. Manatili ka sa akin at huwag kang aalis ngayong gabi, okay?” Sinadya niyang hinaan ng konti ang boses niya para mas lalo siyang seksi at kaakit-akit. Ang mga lalaki ay mga nilalang na nag-iisip gamit ang ibabang kalahati ng kanilang mga katawan, naisip niya. Sa harap ng babaeng kinaiinteresan nila, hindi marami sa kanila ang makapagpigil ng kanilang pagnanasa at kumilos na parang isang tunay na ginoo. Isa pa, lubos siyang nagtitiwala sa kanyang katawan, at habang itinutulak siya ni Alexander sa isang tabi, mas itataas niya ang kanyang dibdib at ididikit iyon sa kanyang katawan. Kaagad, isang malungkot na tingin ang bumalot sa kanya, at hinawakan niya ang mga braso nito.

Bago siya hinila palayo, binalaan niya ito ng masama, “Bitawan mo!” Ang kanyang mga prinsipyo ay nagturo sa kanya na igalang ang mga kababaihan, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya na panatilihin ang kanyang ilalim na linya. Kung ang kabilang partido ay matiyaga, kung gayon hindi siya magdadalawang-isip na kumilos nang magaspang sa isang babae. Sa kabilang banda, binigyang-kahulugan ni Janice ang kanyang maikling sandali ng pag-aalinlangan bilang kanyang pagtatangka sa paglalaro ng hard-to-get. Kung talagang ayaw niya, madali lang siyang itulak ng isang malaking lalaking tulad niya. Ang pag-iisip nito ay nagpalabas ng adrenaline sa kanyang mga ugat. “Nahulog na ako sayo simula nung una kitang makita, and I swear ikaw ang unang lalaki sa buhay ko. Huwag mo akong tanggihan, okay?” Habang nagsasalita siya, yumuko siya at isinubsob ang mukha sa leeg nito, hinahalikan siya habang sinusubukan niyang iwasan ito kaliwa’t kanan.

Nang malapit na niyang hipan ang kanyang pang-itaas, binuksan ni Elise ang pinto ng banyo, at ang paningin nilang magkasalubong ang sumalubong sa kanya. Napakunot-noo ang kanyang mga labi, naramdaman niyang muli na namang naitulak ang kanyang mga butones. Si Alexander ang unang nag-react. Walang pakielam sa pagmamalaki ni Janice, diretsong binalatan niya ito sa sarili at inihagis sa kama. “Tapos ka na ba sa kabaliwan mo?” Malakas na bumagsak sa kama, naramdaman ni Janice ang sarili na nawalan ng malay muli habang ang kanyang ulo ay nanlambot. Para siyang nanonood ng palabas, nag-cross arms si Elise at sumandal sa doorframe ng banyo. “Mukhang lumabas ako sa maling oras at sinira ang moment mo,” sarkastikong sabi niya.

Galit na galit pa rin sa pagkapit sa kanya ni Janice, lalo pang nadismaya si Alexander nang makita niyang hindi nagseselos o galit si Elise. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, pagkatapos ay padabog siyang lumabas ng silid. Nang marinig ang boses ni Elise, natigilan si Janice ng ilang segundo bago imulat ang kanyang mga mata sa realisasyon. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, laking gulat niya na nagising siya at inayos ang sarili. “Anong ginagawa mo dito?!” Hindi pinansin ang tanong niya, nagtanong si Elise nang may panunuya, “Ganyan ka ba kainteresado sa boyfriend ko?” Exposed, saglit na natahimik si Janice. “S-Sino nagsabi? Hindi ako.” After a short pause, may pumasok sa isip niya and she argued, “Kahit ako, ano?

Magde-date lang kayo at hindi pa kayo kasal. May karapatan siyang pumili kung sino ang gusto niyang makasama!” Ngumuso si Elise, nagtataka kung paano nagkaroon ng imoral na estudyante ang kanyang unibersidad. Forgetting the fact na hindi man lang nagpasalamat si Janice sa pag-alis sa kanya, she still had the nerves to act so righteous after trying to seduce her boyfriend! Naku, hindi nagbunga ang kabaitan ko. Hindi dapat ako naging sobrang soft-hearted sa club kanina. Uncrossing her arms, Elise dropped them by her sides naturally and enunciated, “Siguro hindi mo alam na medyo mysophobic ako at medyo possessive din.

Pinaka-ayaw ko kapag may nagnanasa sa mga gamit ko, bagay man o tao. In contrast, I don’t mind if we talk about everything na nangyari ngayong gabi sa school.” Na parang pakiramdam na hindi siya mukhang matibay, inulit niya, “Hindi mo ako narinig nang mali. I mean everything.” Mula sa nangyari sa club hanggang sa hotel, sapat na ang bawat bagay para tuluyang sirain ang impresyon ni Janice sa puso ng mga manliligaw niya.

“Huwag kang maglakas-loob!” Galit na galit, hinampas ni Janice ang kama. “Sa tingin mo ba may maniniwala sa iyo? Paninirang-puri yan!” “I see,” walang pakialam na sabi ni Elise, nagkibit-balikat at tumalikod para umalis. While walking away, she added, “Maghihintay ako na idemanda mo ako, kung ganoon. Gusto kong tingnan kung ikukulong mo muna ako o sisirain muna kita!” Pagkasabi niyon ay tuluyan na siyang nawala sa pinto. Hysterical, tumili si Janice, “Ab*tch ka, Elise Sinclair!”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *