Bring Your A Game Mr Chapter 281

Bring Your A Game Mr Chapter 281

Tama na Hindi Magkaroon ng Malalim na Pagkakaibigan

Sa pamamagitan ng paglalagay sa isang elder sa ilalim ng house arrest at lantarang paghawak sa isang walang magawa, mahinang matanda nang hindi man lang nag-abala sa pagkukunwari, ginawa ni Faye ang malaki, madilim na mansyon na ito sa kanyang teritoryo kung saan ginawa niya ang gusto niya. “Mukhang hindi ka madalas makipag-ugnayan sa mga matatanda, Miss Sinclair,” kalmadong itinuro ni Faye. “So paano kung totoo?” pagtatalo ni Elise na bahagyang nakasimangot. Masyadong subtly, she lifted her brows while the corners of her lips drooped. With her alluring eyes brimming with confidence, she said, “Since that’s the case, you really don’t know how the elderly in their seventies acts like a child.

Sa kanyang edad, malamang na maging pabaya si Lola. Kung walang mag-aalaga sa kanya at naligaw siya ng landas o may aksidenteng nangyari sa kanya, sino ang mananagot sa responsibilidad na ito?” Natigilan si Elise sa pagpapaliwanag niya. Sinabi na kahit na ang isang makatarungang hukom ay hindi maaaring ayusin ang mga usapin sa pamilya, at ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya ay ang pinakamalilinlang na mga kaso na hindi maaaring pangunahan ng mga tao sa gilid. Kung si Elise ay nanindigan sa moral na mga batayan at nagsimulang punahin si Faye, ito ay lubos na posible na siya ay humantong sa isang grupo ng mga akusasyon. Sa kabilang banda, hindi siya makatayo at manood ng isang matanda na itinutulak sa paligid.

“Siyempre naniniwala ako na mabait ang intensyon mo, Miss Anderson. Gayunpaman, maraming mga halimbawa sa mundong ito kung saan ang masasamang aksyon ay nagmula sa mabuting layunin, at iniisip ko kung gaano karami ang alam mo tungkol sa parusa para sa pang-aabuso.” Sa parehong tingin sa kanyang mga mata, tiningnan ni Elise si Faye sa mga mata upang malaman ng huli ang pakiramdam na matikman ang sarili niyang gamot. Nang hindi na hinintay na ibuka ni Faye ang kanyang bibig, idinagdag ni Elise, “Paglabag sa kalooban ng isang matanda, pagkulong sa kanya, paghihigpit sa kanyang kalayaan, pag-abuso sa isip, atbp…

Kung isasaalang-alang ang lahat ng ito, madali itong maging isang dalawang taong sentensiya. Miss Anderson, mag-ingat ka.” Sa pinaka-inosenteng tono, binigkas ni Elise ang pinakamababantang salita. Paulit-ulit na nagbago ang tingin sa mukha ni Faye, at mukhang hindi siya nasisiyahan. Pinikit niya ang hugis almond na mga mata, tinitigan niya si Elise nang walang lihim. Tinamaan ni Rowena ang pako sa ulo, naisip niya. Ito ay isang estudyante sa unibersidad na walang anumang ideya ng mundo. Maliit na bagay ang masampahan ng kaso, pero kung may lumabas na balita na dalawang matandang babae ang kinukulong ko, tiyak na makakaapekto ito sa planong masipag kong isinagawa sa loob ng maraming taon.

Pagkatapos ng ilang pag-iisip, agad na pumulupot ang mga labi ni Faye pataas. Ang kanyang buong mukha ay kumikinang habang siya ay kumikislap ng isang karaniwang ngiti. “Salamat sa paalala, Miss Sinclair. Pero sa tingin ko, hindi darating ang ganoong araw.” Pagkatapos sabihin iyon, umikot siya kay Rowena at sa iba pa, pinipigilan ang kanyang ngiti habang sinasabi sa pekeng pagkadismaya, “Ms. Johnson, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na dapat kang kumuha ng isang tao na makakapanood ng kanilang lakas upang alagaan si Lola? Tingnan mo kung gaano sila kabusog. Kapag nakita ito ng iba, baka isipin nila na hindi natin kayang suportahan ang mga matatanda sa yaman na mayroon tayo at hindi na natin kayang hintayin silang mamatay. Masisira niyan ang magandang reputasyon na binuo ng ating pamilya sa mga henerasyon!”

Nakangiting napabuntong-hininga si Elise. Gaya ng inaasahan sa babaeng nagpabaligtad sa pamilyang ito. Sa ilang salita, ibinasura niya ang akusasyon ng pang-aabuso sa matatanda at kinutya pa nga ako. Lahat ng sinabi niya, nakatago man o hindi, ay nangangahulugan lamang na ang Anderson Family ay isang mahigpit at mayamang pamilya. Walang sinuman ang maniniwala na ang pang-aabuso sa isang matanda ay nangyayari dito. Pagkasabi noon ay palihim na binigyan ni Faye ng tingin si Rowena at ang iba pa. Sa pag-unawa sa ibig niyang sabihin, inutusan ni Rowena ang mga katulong na layuan si Bertha. Malaya sa paghihigpit, nabawi ni Bertha ang kanyang kalayaan, ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, madali niyang napansin na pinalawak lamang ng mga katulong ang bilog sa paligid niya.

Ang nasasalat na lambat ay naging hindi nakikita, at ito ay isa lamang dalawang mukha. Pagkatapos, nagbago ang ekspresyon ni Rowena, at lumukot ang mukha na nagmamakaawa habang nakatingin kay Bertha. “Matanda Madam, isinasantabi mo ang katotohanang nasaktan mo ang iyong sarili noong huling beses kang tumakas at nahulog sa ilog, ang mga taong nagligtas sa iyo ay halos mawalan na rin ng buhay. Mangyaring maging maalalahanin at itigil ang pagkilos na matigas ang ulo!” Nakipagbuno sa kanyang tungkod, hinampas ito ni Bertha ng malakas sa lupa ng ilang beses at tinitigan siya ng masama. “Kalokohan! Hindi ako nahulog sa ilog! Ikaw na walang utang na loob na nilalang ay baka umarte na lang sa isang pelikula!”

bulalas niya bago bumaling kay Elise na may malambot na mukha. Nang may gusto siyang ipaliwanag ay nakita niyang umiling si Elise sa kanya bago pa man niya maibuka muli ang kanyang bibig, hudyat na huwag siyang padalos-dalos. Nagulat, naunawaan ni Bertha ang kanyang intensyon at bahagyang tumango. Tama siya. Ito ay isang walang kwentang pakikibaka kahit na ipaliwanag ko ang aking sarili sa sitwasyong ito, at maaari pa itong madala sa mabait na babaeng iyon sa gulo. Mas maganda kung sumuko na lang muna ako sa ngayon.

Sa pag-iisip nito, sinulyapan niya si Faye mula sa gilid ng kanyang mga mata at inayos ang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang tungkod. Sa malamig na tindig, bumigay siya, at sinabing, “Pagod na ako at gusto kong magpahinga sa aking silid.” Nang marinig iyon, napawi ang labi ni Faye sa isang mapagmataas na ngisi. Mas katulad yan, matandang umutot. “Bilis, tulungan mo si Matandang Ginang pabalik sa kanyang silid,” utos niya. “Sige!” Pinunasan ang naaagrabyado at nagsusumamong ekspresyon sa kanyang mukha, sa halip ay inilagay ni Rowena ang isang kaaya-aya at matulungin na mukha.

“Sa ganitong paraan, Matandang Ginang!” Pagkatapos bigyan siya ng isang malamig na titig, si Bertha pagkatapos ay nagnakaw ng silip kay Elise bago itinaas ang kanyang paa, tumalikod, at naglakad pabalik sa bahay. Sa isang hakbang ay panay ang kanyang takbo, at kahit na mula sa likuran ay nakita ni Elise ang pigura ng isang malakas na babae sa kanyang kabataan. Sa wakas, sinadya ni Faye si Elise matapos mahuli itong nakatitig saglit kay Bertha, “Miss Sinclair, please leave if there’s nothing else. Mayroon akong ibang mga bagay na dapat asikasuhin at natatakot ako na wala akong oras para sa maliliit na pag-uusap.” Hindi na siya nagsalita pa, at wala na rin balak si Elise na tumambay pa.

Matapos magpalitan ng tingin sa kanilang mga mata, saka siya nagmartsa palabas ng lugar. Ilang minuto pagkatapos niyang iwan ang mga Anderson, narinig niya ang tunog ng busina mula sa tapat ng kalye. Kasunod ng pinanggalingan, nakita ni Elise ang sasakyan ni Brendan at naglakad ito. Ang driver na may matalas na paghuhusga ay lumabas at pinagbuksan siya ng pinto. Bilang pasasalamat, binigyan niya ito ng magalang na tango at pumasok sa kotse. Pagkatapos niyang maupo, nagbilin si Brendan, “Tara na.”

Pagkatapos, lumingon ito sa kanya. “Bakit ka hinanap ng Pamilya Anderson?” Tumingin siya sa harap ng gate ng mga Anderson at kaswal na sumagot, “Wala. Maliit na isyu lang ang dapat talakayin tungkol sa damit-pangkasal.” Hindi mabilang na mga malisya ang nakatago sa bahay na ito na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, at kung maaari lang, ayaw na niyang may kinalaman dito pagkatapos nito.

May sapat na problema sa kanyang plato ngayon, at kahit na hindi niya mahanap ang mga ito ng abala, hindi niya nais na magdagdag ng higit pang mga problema para sa kanyang sarili dahil iyon ang pinaka-ayaw niya. “Mabuti iyan,” sabi ni Brenden, tumango nang may pag-iisip. “Ang mga Anderson ay higit pa sa nakikita ng mata. Tamang hakbang na hindi magkaroon ng malalim na pagkakaibigan sa kanila.”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *