Bring Your A Game Mr Chapter 279

Bring Your A Game Mr Chapter 279

Lumabas Kayong Dalawa!

Makalipas ang ilang minuto, sinundan ni Elise si Faye sa kanyang sasakyan, at sabay silang sumakay sa kinaroroonan ng huli sa kahabaan ng pamilyar na daan. Nang makalabas, nakita muli ni Elise ang pamilyar na villa, at sa pagkakataong ito ang pangatlong pagbisita niya rito. “Miss Sinclair, nasa itaas ang nanay ko sa attic. Ihahatid na kita sa kanya ngayon,” sabi ni Faye at inakay siya papasok ng bahay. Kasabay nito, sinabi ng katulong, “Miss Faye, bumalik na si Old Madam.” Saglit na halatang natigilan si Faye, ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang emosyon at lumingon kay Elise. “Paumanhin, Miss Sinclair. Nakauwi na ang lola ko, at kailangan ko siyang makilala sandali.

Bakit hindi kita pinaakyat ng aking lingkod?” Tumango si Elise. “Oo naman!” Pagkatapos, inutusan ni Faye ang katulong na ituro kay Elise ang daan sa itaas, at tumalikod lamang siya at naglakad sa kabilang direksyon pagkaalis ni Elise. Samantala, sinundan ni Elise ang katulong sa itaas hanggang sa makarating sila sa attic sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ng pinto para sa kanya, sinabi ng katulong, “Miss Sinclair, please.” Tumango si Elise sa kanya at pumasok. Sa silid, ang matandang ginang ng pamilya Anderson, si Bertha Jenkins, ay nakaupo sa isang baliw na babae habang bumubulong, “Jeanie, napakalungkot ng buhay natin!

Si Austin at Trevor ay nakahiga sa ospital, at ikaw ay nasa ganitong estado ngayon, iniiwan akong makipaglaban sa maliit na soro na iyon. Matanda na ako at wala na akong lakas para harapin ang mga bagay na iyon. Nang makitang mahuhulog na ang pamilyang ito sa kamay ng munting soro, ano sa palagay mo ang dapat kong gawin…” Hinawakan ng babaeng nagngangalang Jeanie ang isang manika sa kanyang mga kamay na may walang laman na tingin sa kanyang mga mata, natulala na nakaupo nang walang salita. Nang walang sagot mula sa kanya, pinunasan ni Bertha ang mga luha sa kanyang mukha. Nang gusto na niyang tumayo ay parang medyo nahirapan siya dahil sa kirot ng kanyang tuhod. “Ma’am… bakit po kayo nandito?” Nagtatakang nagtaka si Elise, Ano ang ginagawa ng matandang babae na tinulungan ko isang oras ang nakalipas dito sa lugar ng mga Anderson?

Anong nangyayari dito? Kasabay nito, si Bertha ay parehong namangha nang makita siya, at kahit na maganda ang kanyang impresyon kay Elise, hindi ibig sabihin nito na matatanggap niya ang katotohanang bigla siyang sumulpot sa kanyang tahanan, hindi banggitin na iyon. nangyari sa ganoong sitwasyon. Kaya naman, inilagay niya ang isang malungkot na mukha at nagtanong sa isang hindi kanais-nais na tono, “Anong ginagawa mo dito?” Tinitigan muna siya ni Elise, pagkatapos ay bumaling siya kay Jeanie, na walang laman ang mukha. “Inimbitahan ako ni Miss Anderson dito,” matapat niyang sagot. “Kaya isa kang espiya na pinadala ng munting sorong iyon! Umalis ka dito!”

sigaw ni Bertha, hinipan ang kanyang pang-itaas. Nagulat si Elise, gustong linawin ang sitwasyon. “Madam, mali ang pagkakaintindi mo—” “Get out! Walang misunderstanding. Siguradong ang munting sorong iyon ang nagpadala sa iyo para lapitan ako, hindi ba? Eto ako, nagtataka kung bakit may napakabait na tao dito sa mundo, at kasabwat pala kayo. Umalis ka dito! Ayokong makita ka ulit!” Galit na galit si Bertha. Namula ang buong mukha niya, at napaka-defensive niya kay Elise. Bagaman gustong magpaliwanag ni Elise, tumanggi si Bertha na makinig sa anumang sasabihin niya at patuloy siyang hinabol. Nang makita kung gaano siya katigas, tumalikod na lang si Elise para umalis.

Ngunit sa sumunod na segundo, ang baliw na si Jeanie ay lumapit kay Elise at kumapit sa kanya ng mahigpit. “Yoyo! Bumalik ka, Yoyo. Bumalik ka na…” Napapatuntong ang paa sa galit, sumigaw si Bertha, “Mahal kong Jeanie, bumalik ka rito! Wala si Yoyo dito. Iyan ang espiya na pinadala ng munting soro. Matagal nang patay si Yoyo. Patay na siya…” “Hindi… Hindi, hindi patay si Yoyo! Hindi siya patay! Nandito lang siya. Siya si Yoyo!” Sa sobrang galit, si Bertha ay nagsimulang umubo nang marahas habang tinuturo niya ang nanginginig na daliri kay Elise. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi siya makahinga at biglang bumagsak. “Madam!”

Nag-aalalang tumakbo si Elise sa kanya at nasalo siya sa oras. “Kamusta ang pakiramdam mo, Madam?” tanong niya habang hinihimas ang likod niya. Makalipas ang ilang segundo nang muling mahabol ni Bertha ang kanyang hininga, marahas niyang itinulak si Elise palayo. “Huwag mo akong hawakan!” Nakatitig sa kanya, Elise said, “Madam, may hindi pagkakaintindihan siguro sa pagitan natin, pero ayos lang. Kung hindi pagkakaunawaan lang, mareresolba din ito balang araw. Sa ngayon, mas mahalaga ang iyong kalusugan, at umaasa akong huminahon ka. Ang iyong binti ay nasugatan na, at dapat mong alagaan ito. Kung ayaw mo akong makita, aalis na ako.” Pagkasabi noon ay napaatras siya ng ilang hakbang, ngunit patuloy na umiling si Jeanie habang mas humigpit ang pagkakahawak niya sa damit ni Elise.

“Hindi, huwag kang pumunta! Huwag kang pumunta, Yoyo! Nandito ang mommy mo—nandito ako!” Nang masaksihan ito, bumagsak si Bertha sa sahig. “Panginoon, ano ang ginawa ko upang maging karapat-dapat ito?” Lampas din sa imagination ni Elise na magiging ganito ang mga pangyayari ngayon. Maya-maya, bumukas ang pinto bago umalingawngaw ang boses ni Faye. “Lola, nabalitaan ko na nakauwi ka na.” She walked in the same time they heard her, at medyo natigilan din siya sa eksenang nasa harapan niya. “Lola, ikaw—” Bago pa siya makatapos, tumindig si Bertha at marahas na bumulong, “Ikaw na maliit na soro, huwag mo akong tawaging Lola!”

Gayunpaman, tila hindi naapektuhan si Faye sa kanyang mga sinabi. “Anong pinagsasabi mo, Lola? Ako ang iyong apo, at ako ay magiging magpakailanman! Kahit wala sina Dad at Trevor, gagawin ko ang lahat para maalagaan kayo ni Mama.” “Bah! Huwag mong isipin na wala akong ideya sa mga iniisip mo. Ang gusto mo lang ay ang mga ari-arian ng mga Anderson. Huwag mo itong pangarapin! Sinasabi ko sa iyo—mas gugustuhin kong ibigay ang lahat ng ating mga ari-arian sa bansa kaysa mag-iwan ng isang sentimos para sa iyo!” In reply, Faye merely said with a chuckle, “Anong kalokohan yan Lola?

Espesyal kong inimbitahan si Miss Sinclair para makasama si Nanay dahil nakita kong may gusto siya sa kanya. As you know, hindi stable ang condition ni Mom, at baka bumuti pa ito sa kumpanya ni Miss Sinclair.” “Scram! Lumabas kayong dalawa!” Si Bertha ay hindi gaanong interesadong makinig kay Faye; hinabol niya sila kaagad.

Nang hinabol na si Faye sa labas ng kwarto ay bumaling si Bertha kay Elise. “Gusto mo bang mag-walk out mag-isa o gusto mong paalisin kita?” “Madam, lalabas ako mag-isa,” sabi niya. Sa halip na magsabi ng kahit ano, si Bertha ay bumuntong-hininga lamang at nagbukas ng paraan para sa kanya.

Nang magsimulang maglakad palabas si Elise, mahigpit na hinawakan ni Jeanie ang laylayan ng kanyang kamiseta at lumabas kasama niya. “Bumalik ka, Jeanie! Bumalik ka rito!” sigaw ni Bertha na nagtatalon-talon sa galit. Sa kabila noon, si Elise lang ang nasa mata ni Jeanie ngayon. Ngumiti siya ng malawak, puno ng pagmamahal ang mga mata. “Huwag kang matakot kay Lola, Yoyo! She loves you a lot…” Nang marinig iyon, natigilan si Bertha. “Jeanie, anong sinabi mo kanina?”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *