Bring Your A Game Mr Chapter 278

Bring Your A Game Mr Chapter 278

“Tatandaan ko ang kabaitan mo, Elise, pero kailangan kong bumalik ngayon dahil may iba pa akong gagawin. Iimbitahan kita sa aking lugar balang araw at ipagluluto kita ng masarap na pagkain.” Sa pag-aakalang kaswal lang niya itong sinasabi, hindi sineseryoso ni Elise ang mga sinabi niya. Gayunpaman, tumango siya. “Sige, Madam! Kailangan mo bang pabalikin kita?” Umiling ang matandang babae. “Ayos lang. Dapat magmadali kang bumalik sa iyong mga klase! Dito ako uupo, at makakauwi na ako pagkatapos kong magpahinga ng kaunti.” “Magiging okay ka ba talaga?” Nag-aalalang tanong ni Elise. “Oo, magiging okay ako!

Bumalik ka na sa mga klase mo at huwag kang mag-alala sa akin.” Nang marinig ang sagot niya, tumayo si Elise at kumaway sa kanya. “Pupunta muna ako sa klase ko. Bye, Madam.” Pinagmamasdan ng matandang babae si Elise mula sa likuran habang paalis at bumuntong-hininga. “Napakabihirang makahanap ng ganitong mabait na babae!” Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang cellphone at tumawag. “Halika at sunduin mo ako!” Ilang minuto pagkatapos niyang ibaba ang tawag, isang marangyang MPV ang gumulong, at magalang na binati siya ng isang katulong, “Matandang Ginang!” Tumayo siya, sinabi niya sa katabi niyang katulong, “Tulungan mo ako. Hindi sinasadyang nahulog ako kanina.” Binalot ng pag-aalala ang katulong nang marinig iyon.

“Matanda Madam, okay ka lang? Tawagan ko ba ang family doctor para tingnan?” “Huwag kang mag-abala. Ang mga lumang buto ko ay kaya pa nitong taglagas. Higit pa rito, nilagyan na ako ng isang mabait na dalaga ng pampawala ng sakit. Dapat maayos na ngayon.” Nang marinig iyon, napahinga ng maluwag ang katulong, ngunit hindi niya nakita ang babaeng sinasabi niya nang tumingin siya sa paligid. “Uuwi na ba tayo, Ma’am?” Kaagad, ang mukha ng matandang babae ay naging hindi mabasa, at pagkatapos ng maikling paghinto, sumagot siya, “Babalik tayo. Kung hindi, ang maliit na soro sa bahay ay babaliktarin ang bahay.”

“Okay, Old Madam.” Pagkasakay ng matandang babae sa kotse, pinaandar na ang makina at dahan-dahang pinaandar ang sasakyan. … Pagbalik sa kanyang dorm, binuhusan pa lang ni Elise ng isang basong tubig ang kanyang sarili nang may kumatok sa kanyang pinto. Gulat na tanong niya, “Sino ito?” Kasunod noon, narinig niya ang isang pamilyar na boses na sumagot sa kanya. “Miss Sinclair, ako ito!” Pagbukas ng pinto, nakita niya si Rowena na nakatayo sa labas nang magalang. Naka-knitted brows, she asked, “Ms. Johnson, paano mo nalaman kung saan ako nakatira?” “Tinanong ko ang manager ng dorm,” paliwanag niya. Lihim na medyo naiinis si Elise dahil pakiramdam niya ay ini-stalk siya ni Rowena, at hindi niya ito maalis.

“Paumanhin sa pag-abala, Miss Sinclair, ngunit si Miss Faye ay naghihintay ng mahabang panahon, at pinapunta niya ako lalo na upang imbitahan ka.” Sa isang buhol sa pagitan ng mga kilay ni Elise, isang malayong tingin ang bumalot sa kanyang mukha. “MS. Johnson, sabihin mo lang kung bakit ka nandito.” Bilang tugon, ngumiti siya at sinabing, “Gusto kang imbitahan ni Miss Faye para makahabol.” Nang gusto na siyang talikuran ni Elise, narinig niya ang boses ni Faye na tumatawag sa kanya. “Miss Sinclair!” Inabot niya ito kasabay ng boses niya, pagkatapos ay bumaling siya kay Rowena. “Iwan mo na muna kami. Gusto kong makipag-chat kay Miss Sinclair nang pribado.” Napakagalang, umalis si Rowena sa lugar, naiwan silang dalawa na nakatayo sa pintuan.

Nakangiting mahinang nagtanong si Faye, “Hindi mo ba ako iimbitahan na maupo sa dorm mo?” Pagbukas ng pinto, pinapasok siya ni Elise. “Pakiupo, Miss Anderson.” Hinila ni Faye ang kanyang upuan at isinandal ang sarili dito. “Miss Sinclair, pasensya na sa pag-abala sa iyo.” Sa kabilang banda, si Elise ay prangka. “May problema ba, Miss Anderson? Kung ito ay anumang bagay tungkol sa follow-up sa damit-pangkasal, maaari mong sabihin sa akin ang iyong mga partikular na kinakailangan kung mayroong anumang bagay na nangangailangan ng pagbabago. Sumingit si Faye, “About the wedding dress, I don’t think magkakaroon ng problema sa exquisite skills mo.

Ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon ay para sa aking ina.” Sa pagbanggit niyan, mukha siyang nag-aalala. “Miss Sinclair, hindi kita hahanapin kung may iba pa akong paraan, pero ang totoo, wala na akong maisip na ibang solusyon para dito.” Kinagat ni Elise ang kanyang mga labi at nagtanong, “Miss Anderson, ano ang kailangan mong gawin ko?” Isang buntong-hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, at mukhang malungkot siya habang nagsasalita. “Alam mo, hindi maganda ang kalagayan ng nanay ko, pero palagi ka niyang iniisip. Kung hindi lang yun, hindi na sana kita hinanap. Gusto kong humingi ng pabor sa iyo, Miss Sinclair.”

Dahan-dahang namamasa ang mga mata niya. “Medyo kumplikado ang sitwasyon sa pamilya ko; parehong naospital ang papa at kapatid ko, kaya ngayon, nanay ko na lang ang inaalala ko. Nakikiusap ako sa iyo, Miss Sinclair. Tulungan mo ba ako please?” Bilang isang taong madaling magpadala sa panghihikayat, hindi naiwasang malungkot si Elise nang makita si Faye na mukhang distressed dahil sa kanyang ina. Pinalaki ng kanyang lolo’t lola mula noong bata pa siya, wala siyang kaugnayan sa kanyang mga magulang. Kahit na minsan ay naiinggit siya sa mga kapantay na binuhusan ng pagmamahal mula sa kanilang mga magulang, wala lang siyang karanasan dito. “Miss Anderson, pakisabi sa akin ng direkta kung ano ang gusto mong gawin ko.”

Grabbing her hand, Faye said, “Hindi makaget-over ang nanay ko sa nakababatang kapatid kong pumanaw na. Ang pangalan niya lang ang paulit-ulit niyang inuulit sa kalagayan niya ngayon, at inakala na niya na anak ka niya.” Ngayon, naging malinaw na kay Elise. “So, nandito ka para hilingin sa akin na magpanggap na kapatid mo?” “Oo, pero huwag kang mag-alala dahil hindi ito kukuha ng maraming oras mo. Isang beses lang sa isang linggo ang pagpunta ko sa bahay ko. Kung tungkol sa pagbabayad, maaari kitang bayaran ng isang milyon nang maaga.” Ang isang milyon ay isang astronomical figure para sa isang estudyante sa unibersidad, naisip ni Faye. Ito ay isang alok na hindi ko maaaring tanggihan.

Gayunpaman, simpleng sagot ni Elise, “Miss Anderson, I can do you this favor if it came from your devotion to your mother, but if it is a transaction, I’m sorry but I’ll have to turn you down.” Naguguluhan sa sagot niya si Faye. “Miss Sinclair, hindi ko talaga maintindihan ang ibig mong sabihin.” “Miss Anderson, matutulungan kita, ngunit ayaw kong gawing transaksyon ang dalisay na relasyong ito ng mag-ina,” sagot ni Elise.

Matapos huminto ng isang segundo, sinabi ni Faye, “Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin ngayon. Paumanhin, Miss Sinclair. May nagawa ba akong mali? Please don’t get it wrong kasi wala naman akong ibang ibig sabihin. Gusto ko lang na mabayaran ka sa abot ng aking kakayahan.” Pinagdikit ni Elise ang mga labi bago sinabing, “Ayos lang. Kalimutan ang kabayaran.a

Pero maipapangako ko lang sa iyo na maglalaan ako ng oras para bumisita sa semester na ito…” “Ayos lang! Salamat sa iyong tulong!” Wika ni Faye, kung saan tumango naman si Elise. Pagkatapos, biglang tumayo si Faye at nagtanong, “Miss Sinclair, libre ka ba?”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *