Bring Your A Game Mr Chapter 275

Bring Your A Game Mr Chapter 275

Huwag Ibunyag ang Aking Pagkakakilanlan

Tumango si Professor Merlin. “Alam ko. Gagawin ko na agad! Sa totoo lang, kahit ilang sheet lang ng papel ay bigat na sa akin. Marami pa rin akong emosyon na nararamdaman.” “Naiintindihan ko ang nararamdaman mo! Napakagaling talaga ng dalagang ito. Kung tatahakin niya ang landas na ito sa hinaharap, isa itong napakahusay na pagpipilian. Mayroon na tayong successor sa industriyang ito.” “Oo, tama ka talaga! Ngunit, para sa kanyang proteksyon, huwag muna nating isapubliko ang bagay na ito pansamantala. Hintayin natin ang tugon mula sa itaas na antas kung ano ang susunod na gagawin.” Sumang-ayon si Propesor Walter, ngunit nagtanong pa rin, “Kung gayon, plano mo bang sabihin ito kay Elise?”

Pinag-isipan ito ni Propesor Merlin, pagkatapos ay sinabi, “Itago muna natin ito sa kanya sa ngayon! Ito ay para sa kanyang sariling kapakanan! Tutal, bago niya malutas ang tanong, hindi niya alam ang kuwento sa likod nito.” “Propesor Merlin, sa totoo lang, bigla akong nainggit sa iyo…” Nang marinig ito, naibsan ni Propesor Merlin ang kanyang tensiyonado na emosyon. “Ano ba ang dapat ikainggit? Basta huwag mong kalimutang i-treat sa akin ang tsaang ipinangako mo sa akin.” Sa pagsasalita tungkol dito, mukhang nasasaktan si Propesor Walter, at bumuntong-hininga siya. “Hindi ko na iinom ang masarap mong alak. Tungkol sa tsaang ipinangako ko sa iyo, tinatanggap ko ang aking pagkawala.

Bagama’t matanda na ako, hindi ako maaaring maging walang kahihiyan, kaya magtiwala ka. Siguradong dadalhin ko ito sa iyo nang personal balang araw.” Ngumiti ang dalawang propesor sa isa’t isa, at unti-unting kumalma ang pabagu-bago nilang mood. Alam nila na mula nang simulan ni Elise na lutasin ang tanong na ito, maraming pagbabago ang nangyari sa background. … Hindi alam ni Elise ang lahat ng ito. Noong hapon pagkatapos ng klase, lumapit sa kanya ang kanyang mga kaklase para tanungin siya, “Elise, gusto mo bang sumama sa rehearsal mamaya?” Nang maalala lang ito, bahagyang kumunot ang noo ni Elise, pagkatapos ay sumagot, “Maaari kayong magpatuloy! Mamaya na lang ako.” “Pagkatapos ay pupunta kami at hihintayin ka sa conference room.” Pagkaalis ng kanyang mga kaklase, kinuha ni Elise ang script na nakuha niya noong nakaraan at tumungo sa conference room.

Kadadating pa lang niya nang pumasok ang isang binata na naka-istilong damit. Sa sandaling lumitaw siya, isang koro ng boses ng babae ang tumunog. “Ito ang sophomore, Jose! Bakit siya nandito? “Marami na akong narinig tungkol kay Jose! Ang makita siya ngayon ay nagpapatunay lang na mas guwapo siya kaysa sa sinasabi ng mga tsismis.” Dahil doon, pinalibutan siya ng ilang batang babae at nagtanong, “Jose, anong ginagawa mo rito? Nandito ka ba para panoorin kaming mag-eensayo?” Sa sandaling ito, lumapit si Janice at nagpaliwanag, “Inimbitahan ko si Jose para tumulong!

Siya ang magiging male lead ng ating play.” “Wow! Talaga? Ang galing!” Sa puntong ito, hindi maiwasang mapatingin ang lahat kay Elise. “Sobrang inggit kita, Elise. Maaari kang kumilos bilang mag-asawa kasama si Jose.” Hindi nakaimik si Elise sa pag-aakalang pinalalaki nila ito ng kaunti. Bagama’t may magandang hitsura si Jose, medyo malayo pa rin siya kumpara sa mga young masters ng Griffith Family. Laking gulat niya nang lumapit si Jose at tinignan si Elise sa taas-baba bago sumigaw sa tonong nanunuya, “Janice, niloloko mo ba ako? Gusto mong makapartner ko ang pangit na halimaw na ito?”

Pagkasabi niya nun, tumahimik ang lahat. Sa kanilang mga mata, hindi talaga bagay si Elise na gumanap bilang female lead na katapat ni Jose, kaya wala ni isa sa kanila ang nagsalita para kay Elise. Nanatiling tahimik silang lahat. Ganito talaga ang kinalabasan na gusto ni Janice! Bagama’t wala siyang magawa kay Elise, may magagawa siya para mainis siya, at ang pangyayaring ito ay isang halimbawa. Bagama’t tuwang-tuwa siya sa kaibuturan, sinabi niya nang buong sigla, “Jose, huwag mong sabihin iyan. Elise is actually not that bad…” Nang marinig iyon, lalo pang sumimangot si Jose. “Hindi, wala akong kasama kundi ikaw! Maaari mong isipin ang tungkol dito! Gusto mo ba ako?

O gusto mo siya?” Ang saloobin ni Jose ay determinado. Nagpalitan ng tingin ang lahat, pagkatapos ay ibinaling nila ang kanilang mga tingin kay Elise, na tila sinasabi sa kanya, Elise, quits na lang! Nagkibit-balikat si Elise at sinabing, “Kung gayon, aalis na ako.” Sabi ng isa sa mga babaeng estudyante, “Hindi ito masyadong maganda. Kung tutuusin, si Janice ang nag-imbita kay Elise na maging lead actress… Kung gagawin natin ito ngayon, medyo hindi patas para kay Elise…” “Sa itsura niya, bagay ba siya na gumanap bilang female lead?” “Tama iyan. Makakasama mo lang si Jose kung kamukha mo si Janice. Si Elise naman… Buti na lang mas maganda ang grades niya at maganda ang figure niya, pero… medyo pangit siya, kaya wala na tayong choice!” Nadama ni Elise na ito ay isang magandang bagay din. “Ayos lang!

Ayoko na. Magpatuloy kayo!” Hindi inaasahan ni Janice na ganoon kabilis pumayag si Elise. Wala sa maraming posibilidad na inaasahan niya ang nangyari, na naging dahilan upang siya ay bahagyang naguluhan. Gayunpaman, hiniling lamang niya si Elise na sumali sa dula upang kutyain siya, at hiniling lamang niya kay Jose na sumama dahil gusto niyang itaboy si Elise. “Sige. Kung iyon ang gusto mo, kailangan kong pumayag.” Hindi na nagtagal pa si Elise at pasimpleng lumabas ng conference room na para bang ito ang gusto niyang kahihinatnan. Kakarating lang ni Elise sa dormitoryo nang lapitan siya ni Mikayla. “Mahal kong Elise.

Nabalitaan ko na sumasali ka sa iyong class play! Paano kung magpakita ka sa akin ng kabaitan at isipin ang tungkol sa tinanong ko sa iyo noong nakaraan?” Ipinaliwanag ni Elise, “Iniwan ko na ang dula.” Nagulat si Mikayla. “Hindi pwede! Nabalitaan ko lang na kasali ka, pero ngayon huminto ka na? Ano ang dahilan?” Natawa si Elise sa sarili at sumagot, “Masyado akong pangit para maging lead.” Sabay sabog ni Mikayla. “What the hell? Sinong bulag para tawagin kang pangit? Nananatiling low-key ka lang. Pag nakita nila ang totoo mong pagkatao, magsisisi silang lahat.” Mabilis siyang hinawakan ni Elise. “Okay, stop! Tumigil ka!

Hindi ko nais na sumali sa play sa unang lugar, kaya kinuha ko ang pagkakataong ito upang huminto. Gayunpaman, hindi pinabayaan ni Mikayla ang pagkakataong ito. “Dahil tumigil ka sa drama sa klase, bakit hindi mo naisip na tulungan ako?” Hindi nakaimik si Elise. Mabilis na hinatak ni Mikayla ang braso niya. “My sweet Elise, tulungan mo ako, hindi ba?” Dahil walang pagpipilian, pumayag si Elise. “Okay, pero may isang kondisyon ako.” Malapit nang magtatalon si Mikayla sa tuwa, kaya wala siyang pakialam sa kalagayan ni Elise at sumagot, “Kung ano man ang kondisyon mo, papayag ako.” Sabi ni Elise, “Kakanta lang ako, tapos aalis na ako! Magsusuot ako ng maskara sa lahat ng oras at hindi ibunyag ang aking pagkakakilanlan.” Tuloy-tuloy na tumango si Mikayla. “Huwag kang mag-alala.

Susunod talaga ako sa gusto mo. Hindi ko ipapahalata kahit kanino na H—” Pagkasabi niya nito ay dali-daling tinakpan ni Elise ang bibig niya. Tumango si Mikayla bilang saad, at saka lang siya binitawan ni Elise. … Hindi nagtagal, weekend na. Kinaumagahan, nakatanggap ng tawag si Elise mula kay Alexander.

Pagkatapos nagmamadaling mag-impake, narating ni Elise ang gate ng paaralan at nakita niya ang isang Maybach na nakaparada sa gilid ng kalsada. Pagkatapos, bumaba si Alexander sa kotse at naglakad papunta sa kanya. “Sampung minuto na lang ang lumipas mula nang ibaba ko ang tawag.” Ngumiti si Elise at sinabing, “Ayokong maghintay ng matagal, kaya dali-dali akong nag-impake. Saan mo ba ako dadalhin?”

Sumagot si Alexander, “Inimbitahan tayo ng isang matandang kaibigan ni Lolo na maging bisita niya. “ Sa pagbanggit ng kanyang lolo, bakas sa mukha nito ang kalungkutan. “Okay, let’s go.” Aalis na sana silang dalawa nang may narinig na pamilyar na boses. “Miss Sinclair!” Tumigil sa paglalakad si Elise at lumingon. Nang tumingin siya, nakita niya si Rowena na nakatayo sa hindi kalayuan, mukhang magalang. Nakasimangot na tanong ni Elise, “Ms. Johnson, bakit ka nandito?”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *