Bring Your A Game Mr Chapter 270

Bring Your A Game Mr Chapter 270

Galit na pinandilatan ni Elise si Alexander at sinabing, “Gawin mo ang gusto mo. Hindi mo na ako kailangang tanungin.” Nang mapagtantong inis na inis si Elise, hinawakan niya ang kamay nito at inaliw. Pagkatapos, binigyan niya ng mahigpit na tingin si Janice, ibang-iba ang itsura niya sa kausap niya si Elise. “Sorry, pero taken na ako. Hindi ako kumportable na ibigay sayo ang number ko.” Nang marinig ito ni Janice ay dumilim ang mukha niya. Gayunpaman, hindi siya sumuko. “Parang hindi naman kayo matagal na magkarelasyon; gaano ba kalalim ang nararamdaman niyo sa isa’t isa? Paano ka nakakasigurado na siya nga? Dapat mong buksan ang iyong sarili sa iba’t ibang mga opsyon upang matukoy kung sino ang pinakamahusay para sa iyo.” “Hindi ko naman kailangan. I’m positive na siya ang hinahanap ko.”

Pagkasabi niya nun, lumiwanag agad ang mukha ni Elise. Right after, he continued, “Mukhang hindi ka nahihirapang maghanap ng boyfriend, bakit ka pumapatol sa boyfriend ng iba? Ito ay maaaring isang uri ng kaguluhan. Dapat kang magpatingin sa doktor.” Nang mga sandaling iyon ay kumukulo na sa galit si Janice. Kahit maganda siya, matalas ang dila niya. Hindi kataka-taka na nainlove siya sa isang pangit na tulad ni Elise. “Hmph! Dapat bulag ka. I think ikaw ang dapat magpatingin sa doktor,” she retorted rudely. Pagkatapos, agresibong ipinagtanggol siya ni Elise.

“Ikaw ay may mentally retarded o may problema sa personalidad. Hindi mo kakayanin na makita ang ibang tao na mas mahusay kaysa sa iyo, at gusto mong kunin ang mga bagay ng ibang tao. Nakakagaan ba sa pakiramdam mo ang pagkuha ng mga bagay ng ibang tao, o sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makuha ang lahat ng gusto mo? Delusional ka, alam mo ba?” With that, hindi pinansin ni Elise si Janice at kinaladkad si Alexander nang hindi lumilingon. Habang pinagmamasdan ni Janice ang pag-alis ng mag-asawa, tinadyakan niya ang kanyang paa. “Balang araw, matatalo kita, Elise!” Si Alexander ay may ngiti sa kanyang mukha habang naglalakad sila palayo ni Elise.

Napagtanto niya na maaari itong maging maapoy at direktang kung minsan at medyo mahusay sa pagsasabi sa mga tao. Maya-maya lang ay tumigil siya sa paglalakad at binitawan ang kamay niya. “Anong mali? Bad mood ka ba?” Tinitigan siya nito. Kinagat niya ang kanyang labi, umiling siya at itinaas ang mga mata para tingnan siya. “Masyado ba akong masama? Hindi mo naman ako masusuklam sa pagiging ganyan, di ba?” “Bakit mo naisip yan? Ganun ba ako kababaw? Kailangan mong tanggapin ang isang tao kung sino sila kung mahal mo siya. Tsaka gusto ko kung paano ka nagselos kanina kasi sa wakas alam ko na mahalaga ako sayo,” aniya matapos mapansin ang pagiging emosyonal niya.

Nang marinig niya ito, napangiti siya. Then, she snorted in denial. “Sino ba nagsabing nagseselos ako? Hindi ako nagseselos.” Maya-maya lang ay dumapo ang mainit na halik sa labi niya. Natigilan siya, ngunit ang sulok ng kanyang mga labi ay hindi maiwasang humakbang paitaas bago siya dahan-dahang pumikit. Ilang sandali pa, sa wakas ay binitawan na niya ito. Magkahawak-kamay silang naglakad sa campus trail. “Alam mo ba kung anong uri ng mga relasyon ang pinaka hinahangaan ko noon?” Nagtataka, tinanong niya, “Anong uri?” “I admire high school sweethearts who end up marrying each other. Napakalinis at kahanga-hanga!” sumagot siya. “Paano naman tayo? Hindi mo ba gusto kung anong meron tayo?”

Tumingin sa kanya, sumagot siya, “Siyempre gusto ko! Dati pangarap ko lang pakasalan ang high school sweetheart ko pero ayos lang! Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay ay hindi palaging napupunta ayon sa plano. Anyway, kung ano ang mayroon kami ay medyo mahusay. With that, magkahawak kamay ang dalawa at nagpatuloy sa paglalakad. Para silang ginawa para sa isa’t isa at tila nasa isang masayang relasyon mula sa likuran. Kinabukasan, nagpatuloy si Elise sa kanyang masiglang pagsasanay. Buti na lang at hindi na muling ginulo ni Janice si Elise mula pa noong isang araw at gagawa siya ng liko sa tuwing makakabangga niya si Elise.

Hindi nagtagal, natapos ang pitong araw na pagsasanay. Hindi man halata, naramdaman ni Elise na para siyang pumayat nang husto. Desidido ang lahat na tumutok sa kanilang pag-aaral pagkatapos ng pagsasanay. Hindi tulad ng mataas na paaralan, ang buhay sa unibersidad ay hindi gaanong nakaka-stress, at walang mga guro na humihimok sa kanila na mag-aral. Ang lahat ay nakasalalay sa pagganyak sa sarili. Matapos makumpleto ang isang calculus equation, pumili siya ng isang libro na hindi nauugnay sa kung ano ang kanyang pinag-aaralan upang basahin. Pagsapit ng gabi, inimpake niya ang kanyang mga libro at lumabas ng library, Saktong pagbukas niya ng pinto ay narinig niya ang boses ni Ricky. “Ano ang dapat nating gawin?

Walang sinuman sa aming departamento ang nag-aaral ng wikang ito ng minorya. Sobrang nag-aalala ako.” Sinubukan ni Addison na basahin ang makapal na mga salita sa pahina. “Wala akong maintindihan dito. Masyadong hindi sikat si Arisian.” Habang inilapag ni Elise ang kanyang bag, nagtanong siya, “Ano ang pinag-uusapan ninyo?” “Eto, bagong assignment ni Ricky. Kailangan niyang isalin ang isang Arisian na artikulo, ngunit walang sinuman sa aming taon ang nag-aaral ng wikang ito, kaya siya ay bigo.” Nang marinig ito, napatigil si Elise sa kanyang ginagawa. “Arisian?” Isang buntong-hininga ang pinakawalan ni Ricky. Tapos, nagliwanag ang mata niya. “Erudite Elise, kilala mo ba si Arisian?”

Sa sandaling iyon, walang pagpipilian si Elise kundi sabihin, “Hayaan mo akong tingnan.” Mabilis na iniabot ni Ricky kay Elise ang isang stack ng A4 na papel. “Naiintindihan mo ba?” Bagama’t may pag-asa sa mukha ni Ricky, naiintindihan niya na kakaunti lang ang nakakakilala kay Arisian. Kinuha ni Elise ang mga papel, binuklat ito. Pagkatapos tingnan sandali, itinaas niya ang kanyang mga mata at sumulyap kay Ricky bago sinabing, “Mukhang madali lang ito!” Nang marinig ang sinabi ni Elise, tumalon si Ricky at sumugod para yakapin si Elise. “Iligtas mo ang aking kaawa-awang kaluluwa, pakiusap!” Napakahigpit ng yakap ni Ricky kay Elise na halos maubusan na siya ng hininga.

“Sige. Hayaan mo na ako. Susubukan ko.” Noon lang binitawan ni Ricky si Elise at tinitigan ito ng may pagmamakaawa. Right after, Elise explained, “Hindi mahirap ang dalawang ito dahil basic vocabulary lang sila. Ang huli ay medyo mas mahirap dahil mayroon silang mga teknikal na termino. Kailan mo ito kailangan? Susubukan kong isalin ito sa lalong madaling panahon.” Natuwa si Ricky nang marinig niya ito. “Ang galing! Hindi ako nag mamadali. Kailangan ko lang ito sa pagtatapos ng linggong ito. Salamat, Elise! Isa kang all-rounded genius!” “Walang problema! Malapit ko na itong isalin.”

Napangiti si Elise at umiling. Pagkatapos, nakahinga ng maluwag si Ricky matapos malutas ang malaking problemang ito. Samantala, kumuha ng panulat si Elise at nagsimulang magsalin. Ang artikulong ito ay hindi mahirap kumpara sa komersyal na artikulo na ibinigay sa akin ni Alexander. Wala pang dalawang oras, natapos na niyang isalin ang unang artikulo. Inilagay ang kanyang panulat, iniunat ni Elise ang kanyang likod. Tungkol naman kay Addison, abala siya sa paglalaro sa kanyang telepono, pinupuno ang dormitoryo ng tunog ng kanyang laro. Paglabas ni Elise sa shower, narinig niyang tumili si Addison. “Ah!” Dahil sa takot, mabilis na lumapit si Elise at nagtanong, “Ano ang nangyari, Addy?” “Nanalo ako! Nanalo lang ako at nakaiskor ng Pentakill! Ito ay napaka-cool!” Nang marinig ito, natahimik si Elise.

Then, she asked, “Anong nilalaro mo? Mukhang excited na excited ka.” Nakangiting mapait, sinabi ni Addison kay Elise, “League of Legends.” Ngumuso si Elise. Pagkatapos, nagpatuloy si Addison, “Hindi pa ako masyadong naglalaro, pero nasa level 30 na ako. Narinig kong may malaking shot na tinatawag na Ellimane sa larong ito. Ang mga ito ay talagang makinis at sanay. Napanood ko ang mga video nila na naglalaro. Kahanga-hanga sila!” Naaliw, napatingin si Elise kay Addison at nagtanong, “Gusto mo ba sila ng sobra?”

“Hindi ko masasabi na gusto ko sila, pero talagang sanay sila sa paglalaro at palaging pinangunahan ang kanilang mga kasamahan sa tagumpay. I’d win without any effort and level up really fast if I were part of their team,” matapat na sagot ni Addison. Habang nagsasalita si Addison, tuluyan niyang hindi pinansin ang mga pagbabago sa mukha ni Elise. Pagkatapos, nagtanong si Addison, “Naglalaro ka ba?”

“Ako, pero matagal na akong hindi nakakalaro. Makikipaglaro ako sa iyo sa susunod.” “Oo naman! Sabihin mo kapag online ka! Kakausapin kita mamaya. Tinatawag ako ng mga teammates ko. Maglalaro pa ako ng dalawang round, kaya matulog ka muna.” Nang makita kung gaano ka-engrossed si Addison sa laro, nagpasya si Elise na huwag na siyang abalahin pa.

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *