Bring Your A Game Mr Chapter 264

Bring Your A Game Mr Chapter 264

Kinabukasan ay ang opening ceremony ng bagong semestre. Ang seremonya ay ginanap sa isang malaking sukat sa Tissote University. Nagbigay ng talumpati si Elise sa seremonya bilang kinatawan ng mga freshmen. Nang matapos ito ay bumalik na ang lahat sa kani-kanilang klase para kunin ang kanilang mga kasuotan sa pagsasanay. Nang makuha ni Elise ang kanyang kasuotan at lumabas ng silid-aralan, nagulat siya nang makita si Rowena na nakatayo sa dulo ng hallway.

Pagkatapos, naglakad si Rowena papunta sa kanya. “Miss Sinclair, pwede ba akong makausap?” Nang marinig iyon, nagtanong si Elise, “Bakit ka nandito? Kung tungkol sa wedding dress, naibalik na sa Athesea ang design draft. Kapag tapos na doon, ipapadala ito sa pamamagitan ng flight.” “Hindi tungkol diyan, Miss Sinclair! Gusto kang makita ni Miss Anderson.” Kahit nagbubulungan si Elise sa sarili, sinundan niya si Rowena. Pagkalabas na pagkalabas niya sa entrance ng campus ay may humintong marangyang yaya van sa harap. Pagbukas ng pinto ng sasakyan ay nakita si Faye na nakaupo sa loob ng sasakyan.

“Miss Sinclair, mukhang nagkita ulit tayo.” Pagsakay sa kotse, isinara ni Elise ang pinto bago nagtanong, “Miss Faye, ano ang utang ko sa kasiyahan?” Pagkatapos ay sumagot si Faye nang hindi umiikot, “May kailangan ako ng tulong mo.” Sa sandaling ito, nagsimulang umandar ang sasakyan habang nagsimulang magpaliwanag si Faye, “Nakilala mo na ang aking ina noong isang araw. Sa unang tingin, tiyak kong masasabi mo na na siya ay… iba sa iba.” Humiling bilang tugon, hinintay siya ni Elise na magpatuloy. Pagkatapos ay nagpatuloy si Faye, “Pagkatapos mamatay ng aking kapatid na babae sa sakit ilang taon na ang nakalilipas, nagkasakit ang aking ina.

Sinabi ng doktor na mayroon siyang mental trauma, kaya minsan hindi siya makatwiran. Sa lahat ng mga taon na ito, marami na kaming nakitang doktor, ngunit hindi pa rin bumuti ang kanyang kalagayan. Akala ko hindi siya magiging matino sa buhay na ito, hanggang sa araw na iyon, ang iyong hitsura…” Sabay-sabay, natigilan si Elise. “Ako?” Matapos pagtibayin ang kanyang pagdududa, nagpatuloy si Faye, “Hindi ko alam kung ano ang mayroon sa aking ina. Masyado siyang nabalisa nang makita ka niya. Pagkaalis mo, patuloy niyang sinisigaw ang pangalan ng yumao kong kapatid.

Sa nakalipas na dalawang araw, sinasabi niya na gusto ka niyang makita. Nag-hunger strike pa siya para ihatid kita. Sa palagay ko ay maaaring nakikita ka niya bilang aking kapatid. Gayunpaman, ang mga patay ay hindi maaaring mabuhay muli. Kaya, nandito ako para hanapin ka dahil wala na akong pagpipilian.” Sa puntong ito, naunawaan ni Elise kung saan patungo si Faye. “Gusto mong magpanggap akong kapatid mo?” “Alam kong marami itong gustong itanong, pero hindi kita gagawa ng masama.

Sana lang ay madalaw mo siya dalawang beses o tatlong beses sa isang linggo. Kung tungkol sa bayad, maaari mong pangalanan ito! Hangga’t ito ay isang bagay na aking kayang bayaran, ito ay magiging maayos.” Sa sandaling ito, napuno ang ulo ni Elise ng mga larawan noong nakilala niya ang ina ni Faye. Kumirot ang puso niya ng ilang segundo, at nakaramdam siya ng sakit. Hindi niya maipaliwanag kung bakit sumakit ang kaliwang atrium niya nang maalala niya ang partikular na alaala na iyon. Marahil, ipinaalala nito sa kanya ang kanyang sarili… “Sige! I will try my best to keep her company,” pagsang-ayon ni Elise. Nang marinig iyon, ngumiti si Faye bago hinawakan ang kamay ni Elise.

“Salamat, Miss Sinclair.” Sa mabagal at tuluy-tuloy na bilis, sa wakas ay nakarating ang sasakyan sa tirahan ng Pamilya Anderson. Inihinto ng driver ang sasakyan sa pasukan, at pagkatapos ay lumabas si Elise ng kotse. Pagtingin sa napakalaking mansyon sa harapan niya, halo-halong damdamin ang naramdaman niya. “Miss Sinclair, sundan mo ako.” Nang tingnan niya si Faye, ngumiti ang huli sa kanya bago sinabing, “Go ahead. Salamat sa paggawa nito.” Pagkatapos ay binawi ni Elise ang kanyang tingin bago sumunod kay Rowena sa loob ng lugar. Dumaan siya sa main hall at nakarating sa isang hallway sa likod-bahay. Kasunod ng pasilyo, dumaan siya sa hardin bago tuluyang narating ang mga bahay sa likod.

“Miss Sinclair, maghintay ka muna dito sandali. Kukunin ko si Madam.” Sa sinabi ni Rowena, tinulak niya ang pinto at pumasok sa bahay. Nakatayo sa pintuan, nilibot ni Elise ang paligid. Ang paligid ay medyo maliit kumpara sa pangunahing bulwagan at mayroong maraming mga florae na nakatanim sa buong lugar, na naglalagay ng isang nakakarelaks na kapaligiran. “Miss Sinclair, pasok ka na.” Inakay ni Rowena si Elise papasok ng bahay. Noon lang napagtanto ni Elise na isa pala talagang kapilya ang bahay.

Sa sandaling iyon, nagdadasal pa rin si Jeanie Gray. “Madam, nandito na po si Miss Sinclair.” Pagkasabi pa lang ni Rowena ay idinilat ni Jeanie ang kanyang mga mata bago nagpupumilit na tumayo. Pagtingin kay Elise, sabay ngiti sa mata. Tumakbo siya paharap at niyakap si Elise. “Yoyo, bumalik ka na. I miss you a lot…” Nakatayo roon na tulala, si Elise ay tinatamasa ang pagmamahal na hindi para sa kanya. Nakonsensya siya. Gayunpaman, naalala niya na nangako siya kay Faye. Kaya naman, dahan-dahan niyang binawi ang kamay niya at hinayaan siyang yakapin ni Jeanie. “Yoyo, tingnan kita. Nakakain ka na ba kanina?

Bakit parang mas payat ka?” Si Jeanie ay tila mas normal kaysa sa unang pagkakataong nakita siya ni Elise; hindi siya baliw kahit katiting ngayon. “Kung may gusto ka, sabihin mo lang. Ipagluluto kita. Kayong mga kabataan ay patuloy na nagsasabi na kayo ay nasa diyeta––hindi kayo kumakain ng ganito at ganyan. Gayunpaman, ang aking Yoyo ay hindi kailangang mag-diet. She has a figure that’s just nice…” Habang bumubulong-bulong si Jeanie, tiningnan niya si Elise ng maamong tingin.

Sa sandaling ito, nakaramdam ng pagkagulat si Elise. Sa kanyang paglaki kasama ang kanyang mga lolo’t lola, hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Kakaiba ang pakiramdam na naramdaman niya ang pagmamahal ng isang ina mula sa ina ng iba. “Hindi ako nagugutom…” Ang tanging nasabi ni Elise ay ang mga salitang iyon. Nang marinig iyon, napangiti si Jeanie. “Sige. Ipagluluto kita ng masarap kapag nagugutom ka.” Tumango si Elise bilang pagsang-ayon. Pagkatapos noon ay pilit na hinihila ni Jeanie si Elise na para bang natatakot siyang mawala si Elise. Ang malumanay na tono ng titig ni Jeanie ay lalong nagpainit kay Elise.

Kung ang kanyang ina ay nasa kanyang tabi, titingnan ba niya ito nang may parehong kahinahunan? “Yoyo, napakaraming taon na. Ayos ka lang ba?” Sa pagkakataong ito, biglang nangilid ang mga luha ni Jeanie. Maging ang boses niya ay medyo nabasag na parang anumang oras ay maiiyak na siya. Kasabay ng pag-aliw sa kanya ni Elise, “Napakaganda ng buhay ko. Huwag kang mag-alala sa akin.” Nang marinig iyon, tumango si Jeanie. “Ang galing… Ang galing…” Habang sinasabi niya iyon, tumayo siya, hinila si Elise kasama niya.

“Tara na. Dadalhin kita kung saan.” Agad naman siyang sinundan ni Elise. Nang makarating sila sa entrance, nakatayo sa labas ng pinto sina Faye at Rowena. Lingid sa kaalaman ni Elise, nagbago ang emosyon ni Jeanie nang makita niya si Faye. Hinatak ng mahigpit si Elise, tumayo si Jeanie sa harap ng huli bago pinagalitan si Faye, “You little fox! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka kay Yoyo… Ayokong makita ka. Umalis ka!”

Sabay parang malungkot ang mga mata ni Faye. “Nay, anak mo ako, Faye.” “Hindi, iisa lang ang anak ko. Ikaw ay hindi… Ikaw ay hindi… Ikaw ay hindi… Ikaw ay isang maliit na fox, ikaw ay isang maliit na soro…” Habang Jeanie mumbled na, siya ay mukhang siya ay dumaranas ng isang panic attack. Bigla niyang niluwagan ang kamay niya na nakahawak kay Elise bago niyakap ang ulo niya habang naka-squat. Pagkatapos, patuloy na bumulong si Jeanie, “Hindi kita anak. Ang aking anak na babae ay si Yoyo, hindi isang maliit na soro!”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *