Bring Your A Game Mr Chapter 262

Bring Your A Game Mr Chapter 262

“Malapit na ang night self-study session. Tara na sa classroom. Makikilala rin natin ang mga bagong estudyante sa ating klase.” Habang sinabi iyon ni Addison, hinila niya si Elise at sabay na umalis ng hostel. Pagdating nila sa kanilang silid-aralan, sinalubong sila ng isang grupo ng mga lalaki na nagsaya sa kanilang pagpasok. Hindi nag-aksaya ng oras ang isa sa mas mapangahas na kaklase na lalaki bago siya nagtanong, “Hoy, tama ba ang classroom mo? Ito ang Mathematics Faculty!”

Sabay-sabay na sagot ni Addison, “ At? Mathematics majors  kami  .  ” Nang marinig iyon, excited ang lalaking kaklase. “Banal na moly! Kaklase namin talaga sila! Sa wakas, may ilang mga babae! Kung hindi, magiging isang klase tayo na puno ng mga monghe.” Nakataas ang kilay, tinanong niya, “Wala na bang ibang babae sa klase na ito?” Napailing tuloy ang bata.

“Kayong dalawa lang ang nakilala namin hanggang ngayon.” Pagkasabi niya nun ay napasulyap siya kay Elise. Dahil sa maskarang suot nito, hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito, ngunit napagtanto niya na magiging maayos din ang hitsura nito kapag nakikitang maganda ang kaibigan niyang si Addison.

Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ang dalawang babae ay umupo sa kani-kanilang mga mesa, ngunit ang atensyon mula sa iba pang klase ay mahirap makaligtaan. Maaaring nasanay na si Elise sa atensyon at mga titig, ngunit hindi ganoon din kay Addison. Halatang hindi komportable ang huli. She then nudged Elise before saying sotto voce, “Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero feeling ko parang biktima akong pinapanood. Kung alam ko lang ng mas maaga, mas pinili kong mag-aral ng foreign language kasama si Ricky.”

Nakatingin sa kanya ng nakaaaliw na tingin, sinabi ni Elise, “Huwag kang mag-alala! Hindi ko akalain na kaming dalawa lang ang babae sa klase na ito. Dapat may ibang babae na wala pa.” Sabay liwanag ng mukha ni Addison. “Talaga?” “Sa tingin ko.” Katulad ng sinabi ni Elise, apat na babae ang pumasok sa pintuan ng classroom. Sa pagkakataong iyon ay lalong lumakas ang hiyawan ng klase. Nang makita iyon, itinaas ni Elise ang kanyang kilay at sinabing, “Tingnan mo! Hindi ba kaklase natin ang mga babaeng ito?” Nang marinig iyon, parang mas napanatag si Addison.

“Ang galing! Ang galing talaga!” Hindi nagtagal, dahan-dahang napuno ng mga bagong estudyante ang silid-aralan. Binilang ni Addison ang bilang ng mga babaeng estudyante sa klase na ito at nalaman na mayroong higit sa 10 sa kanila na umabot sa humigit-kumulang 30 porsiyento ng klase. Isa itong tipikal na klase kung saan mas maraming lalaki kaysa babae. Habang si Elise ay ganap na nakatuon sa pagsusulat sa kanyang lumang libro sa pag-eehersisyo, ang iba pang mga estudyante ay abala sa pakikipag-chat, na ginagawa siyang dumikit na parang masakit na hinlalaki.

Nang pumasok ang homeroom teacher ay mabilis na tumahimik ang klase. Ang guro ay isang nasa katanghaliang-gulang na lalaki. Matapos silipin ang klase, sa wakas ay itinigil niya ang tingin kay Elise. Tumagal ito ng 3 segundo bago niya iniwas ang tingin. “Mga mag-aaral, maligayang pagdating sa Tissote University…” Pagkatapos ng briefing sa mga mag-aaral na may ilang pag-iingat at panimulang bagay, kalahating oras na ang lumipas. Noon, nalutas na ni Elise ang isang pahina ng mga tanong at gagawa na sana sa susunod na pahina. Gayunpaman, biglang tinawag siya ng homeroom teacher na nakatayo sa entablado. “Nandito ba si Elise Sinclair?”

Ang mga estudyante sa klase ay sabay na napabuntong-hininga pagkatapos marinig iyon. Obviously, pamilyar sila sa pangalang iyon. ” Ang  Elise Sinclair na nagtagumpay sa pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo?” Nagsimulang magbulungan ang ilang estudyante. Sabi ng isa pang estudyante, “Dapat lang! Ang kanyang mga resulta ay dapat na higit pa sa sapat upang makapasok sa Tissote University. Hindi sa banggitin, ang mga pagkakataon ng isang tao na may parehong pangalan na may mga marka na mahusay ay dapat na maliit.”

Nang marinig na tinawag siya ng guro, nagtaas ng kamay si Elise. “Elise, pwede ka bang pumunta sa opisina ko? Mga mag-aaral, mangyaring mag-aral nang mag-isa sa klase. Maaari mo ring piliing magbasa sa library.” Pagkasabi nun ay umalis na ang homeroom teacher. Dahil sa pagka-curious, ibinaba ni Elise ang lapis sa kanyang kamay at isinara ang exercise book bago sumunod. Sa opisina, hindi na isinuot ng homeroom teacher ang mahigpit na imahe na mayroon siya pabalik sa silid-aralan. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya kay Elise. “Elise, masaya ako na nasa Mathematics Faculty ka ng Tissote University.

Kung mayroong anumang kailangan mo, maaari mong palaging ipaalam sa akin. Ikalulugod kong tumulong.” “Salamat sa magandang alok, ginoo.” “Wag mo nang banggitin. Isang karangalan na nasa klase ko ang isang napakagandang estudyante. Bukod doon, may opening ceremony para sa bagong semester bukas. Ayon sa kaayusan ng unibersidad, ikaw ay magbibigay ng talumpati bilang nangungunang kinatawan ng mag-aaral. Maghanda ka ng talumpati ngayong gabi at magdahan-dahan sa entablado bukas.” Nakayuko, sumagot siya, “Sige.” Sa sandaling ito, kumatok ang pinto ng opisina, at pumasok ang isang matandang lalaki na tila nasa edad 60.

Nang makita iyon, nanguna ang homeroom teacher para batiin siya. “Propesor Merlin, bakit ka naparito?” Nakangiting sinabi ng propesor, “Naparito ako upang makita ang bagong dugo sa aming Mathematics Faculty. Ito ay dapat ang maalamat na Elise Sinclair. Napatingin ang professor kay Elise. Ang kanyang buhok ay kalahating puti, ngunit siya ay tila masigla. Kasabay nito, sinabi niya, “Ikinagagalak na makilala ka, Propesor Merlin. Ako si Elise Sinclair.” “Ang batang babae na ito ay medyo kahanga-hanga. Sa ganoong talento sa Mathematics sa edad na ito, malaki ang potensyal niya sa hinaharap!” “Nambobola mo ako, Professor Merlin.

Isa lang akong ordinaryong estudyante.” Nang marinig iyon, tuwang-tuwa ang propesor sa kanyang tugon. Kung tutuusin, napakabihirang para sa isang tao sa kanyang antas na maging napakahumble. “Elise, nandito ako ngayon para pag-usapan ang isang bagay sa iyo.” Sinulyapan ni Propesor Merlin ang kanyang homeroom teacher sa gilid bago seryosong nagsalita na naging dahilan ng pag-usisa niya. “The thing is, I’ve been doing scientific research with a team for the past two years.

Iniisip ko kung handa ka bang sumama sa amin sa pananaliksik na ito.” Pagkatapos niyang sabihin iyon, pati ang homeroom teacher ay tila nagulat sa narinig. Para sa konteksto, si Propesor Merlin ay isang senior na guro sa unibersidad. Ang mga paksang isinagawa niya sa pananaliksik ay halos mainit na paksa sa bansa. Maging ang homeroom teacher mismo ay hindi nabigyan ng pagkakataong sumali. Gayunpaman, si Elise, isang first-year freshman, ay talagang pinili ni Propesor Merlin.

“Propesor Merlin, seryoso ka ba? First-year freshman pa lang siya!” Hindi napigilan ng homeroom teacher na ilabas ang kanyang tanong. Napangiti ang propesor bago sinabing, “Kaya nga siya ang napili ko. Dahil bata pa siya, malaki ang pag-asa ko sa kanya! Ang aming koponan ay hindi palaging sinusuportahan ng mga matatandang tulad namin. Dapat tayong magdagdag ng sariwang dugo, hindi ba? Ano sa tingin mo, Elise?” Noon lang siya nawalan ng ulirat.

Alam niya kung gaano kahalaga ang mga paksa sa pagsasaliksik na binanggit ng propesor, at alam niya kung gaano kabihira ang pagkakataong tulad nito na dumating. Gayunpaman… “Paumanhin, Propesor Merlin.

Natatakot ako na hindi ako makasali sa team mo.” Nang matapos niyang sabihin iyon, tumahimik ang napakalaking opisina. Maging ang ngiti sa mukha ni Professor Merlin ay bahagyang napawi. Sa pag-iisip na maaaring hindi niya maintindihan kung gaano ito kalaki, nagpatuloy siya, “Kung mayroon kang anumang mga katanungan o problema, maaari mong sabihin sa akin. O kung kailangan mo ng oras, maiintindihan namin. Handa akong bigyan ka ng ilang oras upang isaalang-alang ito.

Paano kung isaalang-alang mo ito sa loob ng dalawang araw bago mo ako bigyan ng sagot?” Sa sandaling ito, ibinuka niya ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit natalo siya ng propesor. “Yan lamang para sa araw na ito! Hindi naman ako nagmamadali. Maaari mong gawin ang iyong oras at pag-isipan ito. Kapag nakapagdesisyon ka na, pwede ka nang bumalik sa akin.”

Hindi na kailangang sabihin, naintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Nag-aalangan man ay tumango siya sa huli. “Sige, pag-iisipan ko.” Nang makitang nagbago ang kanyang sagot, tila mas nasisiyahan ang propesor. “Sige!

Maaari kang bumalik ngayon! Kailangan mo pa ring magbigay ng talumpati sa pagbubukas ng seremonya para sa simula ng semestre. Isulat nang mabuti ang talumpati.” Tumango-tango siya, sumagot siya, “Magpapaalis na ako, Propesor Merlin, sir.” Pagkatapos niyang sabihin iyon ay umalis na siya sa opisina ng mga guro.

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *