Bring Your A Game Mr Chapter 258

Bring Your A Game Mr Chapter 258

Dire-diretsong pumasok si Alexander. “Ihahatid na kita pagkatapos ng almusal.” Elise made a sound of affirmation at nagmamadaling umupo sa dining table. Umupo ang dalawa sa tapat ng isa’t isa, kumakain ng almusal, nang may  tumunog.  May pumasok na message galing kay Mikayla. Mabilis na binuksan ni Elise ang mensahe para makitang pinadalhan siya ng litrato ni Mikayla. Ang signage ng Tissot University, lahat sa mga capitals, ay malinaw na nakikita sa larawan. Right after that, nagsend ng voice message si Mikayla. ‘Tingnan mo, Elise! Nakapasok ako sa Tissote University!’ Napangiti si Elise habang nire-record ang reply niya. ‘Congrats!’

Mabilis na nag-message sa kanya si Mikayla. ‘Napagpasyahan ko lang na subukan ito at tingnan kung kailan ko kinuha ang kanilang entrance exam. Mababa ang inaasahan ko, ngunit pagkatapos ay pumasa ako! At naisip ko na makapasok lang ako sa ilang regular na uni gamit ang aking mga marka ng pagsusulit sa pasukan sa unibersidad. Sinong mag-aakala na makakatanggap ako ng napakalaking sorpresa?’ ‘Iyan ay kahanga-hanga! Pwede tayong pumasok sa iisang university!’ ‘Hey, I heard na nagtatrabaho ka sa atelier ni Brendan, yeah? Ipadala sa akin ang address—pupunta ako saglit.’ Ipinadala ni Elise ang lokasyon kay Mikayla. Ibinaba niya ang phone niya at tumingin kay Alexander. “Nakapasok din si Mikayla sa Tissote University. Pwede na tayong magklase ngayon. Pero, nakapasok si Mikayla bilang music major.

Hindi tayo magka-faculty, pero at least iisang campus ang pupuntahan natin.” “Magandang balita iyan. Kaya niyo na pong alagaan ang isa’t isa.” Sa pagkakataong iyon, huminto muna si Alexander bago nagpatuloy, “Sigurado ka bang magiging okay ka sa Tissote? Gusto mo bang sumama ako sayo?” Si Elise ay likas na umiling. “Nah, busy ka sa trabaho. Araw-araw, marami kang kailangang hawakan. Kung sasama ka sa akin sa Tissote, ano ang mangyayari sa kumpanya?”

“Hindi naman basta-basta babagsak ang kumpanya kung wala ako! Sa kabilang banda, medyo nag-aalala ako dahil mag-isa ka sa isang bagong lungsod.” “Magiging maayos din ako! May Danny at Mikayla din ako diba? Kaya relax ka lang.” Natapos na ang pagkain ni Elise kaya nilapag niya ang kanyang mga kubyertos. “Pupunta ako ngayon sa atelier. Kakakuha ko lang ng bagong order mula sa Tissote, at wala akong ideya kung saan magsisimula. Mas mabuting pag-isipan ko ito.” Agad na kinuha ni Alexander ang susi ng kanyang sasakyan. “Ihahatid na kita doon.” Pinapunta ni Alexander si Elise sa atelier. Matapos maibaba ni Elise ang kanyang bag, kinuha niya ang blangkong papel na iyon at sinimulang pag-aralan iyon.

Bumaling pa nga siya sa Google, pero sa huli, wala pa rin siyang maipakita sa kanyang mga pagsisikap. Habang nagmumukmok si Elise ay kumatok si Mikayla sa kanyang pintuan. “Elise, nandyan ka ba?” Mabilis na sumagot si Elise, “Pasok!” Binuksan ni Mikayla ang pinto at pumasok. Bakas sa mukha niya ang tuwa nang makita niya si Elise. “Nabalitaan ko sa iba na maraming tao ang naghahanap sa iyo para magdisenyo ng kanilang mga damit pangkasal dahil sa iyong reputasyon. Dapat ay pinili mo ang disenyo ng fashion bilang iyong major—ito ay magiging isang biyaya para sa iyo sa hinaharap kapag oras na para makakuha ng trabaho sa lipunan!”

“Ang disenyo ng fashion ay isang bagay na ginagawa ko bilang isang libangan. Hindi ko naisip na gawin itong isang maayos na trabaho. Gusto ko lang subukan,” mabilis na sabi ni Elise. Napahanga pa rin si Mikayla. “Pero maganda ang ginagawa mo kahit hobby lang. Ang galing mo talaga, Elise.” May mga bituin sa kanyang mga mata. “Uy, dahil pro ka naman pagdating sa pagdidisenyo ng mga damit pangkasal, ikaw na mismo ang magde-design ng damit ko kapag ikinasal na ako in the future, di ba?” Tumango si Elise at ngumisi. “Oo naman!” “Talaga? Then, I’m actually looking forward sa future wedding ko. Sigurado akong magmumukha akong kahanga-hanga!”

Hindi na napigilan ni Elise ang pag-ubo. “Gusto mo na bang magpakasal? May boyfriend ka na ba?” tanong niya. “Wala pa ako sa ngayon, pero sooner or later, magkaka-boyfriend ako. Kaya lang—malamang mas maaga kang magpakasal kaysa sa akin. Ikaw at si Alexander ay nasa ganoong matatag na relasyon. May balak ka bang magpakasal pagkatapos mong maka-graduate?” Naisip na ito ni Elise. “Kung ganoon ang nararamdaman natin noon, malamang na oo!” “Who there, seryoso ka ba? Magi-22 ka lang kapag tapos ka na sa uni!” “Hindi na ‘yan bata, kahit papaano sa batas ng kasal.” Napaawang ang labi ni Mikayla. “Pero gusto kong maging 30 man lang kapag ikinasal na ako.” “E ano ngayon? Feeling ko lang, walang tiyak na edad para magpakasal, basta gusto mong magpakasal ng partner mo.

Kung 30 ka na sa oras na makilala mo si Mr. Right, dapat kang magpakasal! Ang pag-ibig ay kayang maghintay. Sulit ito hangga’t natagpuan mo ang tunay na pag-ibig.” Tumango si Mikayla bilang pagsang-ayon. “Tama ka! As long as you’ve found happiness, it doesn’t matter when you get married.” Saglit silang nagpatuloy sa pag-uusap. Ibinaba ni Elise ang papel na nasa kanyang mga kamay at sinabing, “Hindi ako makakapag-stay at makipag-chat nang mas matagal sa iyo; May gagawin pa ako. Sabay tayong maglunch sa labas mamaya.” “Sige, gawin mo ang iyong bagay pagkatapos!” With that, nag-swipe si Mikayla ng magazine at umupo sa couch para i-flip ito.

Itinabi ni Elise ang blangkong papel at nagsimulang gumuhit ng ilang draft. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nilukot ni Elise ang kanyang drawing paper bilang bola at inihagis ito sa basurahan. Makalipas ang isang oras, ang bin ay napuno ng mga bola ng mga itinapon na draft. Right then, may lumapag na bolang papel sa paa ni Mikayla. Isinara niya ang kanyang magazine at yumuko para kunin ang papel na bola sa lupa nang may pagtataka. Pagkatapos ay hinimas niya ang papel. May rough sketch ang papel. Ito ay hindi malapit sa kumpleto. Inangat ni Mikayla ang kanyang ulo upang tingnan si Elise, na may malalim na pagsimangot sa kanyang mukha; mukhang hindi siya mapakali. “Elise, anong meron?” Huminga ng malalim si Elise. “Wala. Binigyan lang ako ng kliyente ng matigas na bugtong!” Lalong lumakas ang curiosity ni Mikayla.

Sa pagkakakilala niya sa kanya, si Elise ay isang taong hindi magagapi at mas malaki kaysa sa buhay. At ngayon, talagang nataranta si Elise. “Ano ang bugtong? Gusto mo ba itong pag-usapan?” Agad na tanong ni Mikayla. Idiniin ni Elise ang kanyang mga labi sa isang manipis na linya bago siya nagtanong, “Anong uri ng mga misteryo ang maaaring magkaroon ng isang blangkong papel?” Pinag-isipan itong mabuti ni Mikayla. “Isang blangkong papel? Hindi ba isang regular na papel lang iyon? Ano kayang tinatago nito?” Iyon din ang nasa isip ni Elise. Ngunit sinabi ng kliyente na ang kanyang mga kahilingan ay nasa papel na iyon. Kaya, ano ang maaaring nakasulat dito?

Pinulot ni Mikayla ang blankong papel bago siya muling nagsalita. “Maaaring wala itong itinatago, ngunit mayroong walang katapusang mga posibilidad para sa kung ano ang maaari mong gamitin ang isang blangkong papel. Maaari lang nating isulat ang anumang gusto natin dito, o maaari nating itiklop ito sa isang grupo ng iba’t ibang origami…” “Sandali lang… Ano ang sinabi mo?” Nagliwanag ang mga mata ni Elise, at nagpatuloy siya sa paghampas sa kanyang ulo. “Nakuha ko na ngayon! I got it…” nasa dilim si Mikayla. “May napagtanto ka, Elise?” Hindi mapakali si Elise na sagutin si Mikayla sa puntong ito. Galit na galit niyang kinuha ang kanyang panulat sa kanyang mesa at nagsimulang gumuhit.

Pambihira siyang seryoso habang nagdo-drawing. Walang lakas ng loob si Mikayla na gambalain siya, kaya’t wala siyang ibang nagawa kundi ang lunukin muli ang kanyang iniisip at umupo sa sopa upang tahimik na maghintay. Nang matamaan ng inspirasyon si Elise, sumibol ito na parang geyser. Sa isang kisap-mata, natapos niya ang unang draft para sa wedding gown. Tiningnan niya ang disenyo sa papel, ngayon lang niya naintindihan ang intensyon ni Faye. Walang nakalagay sa blangkong papel, ngunit mayroon din itong lahat. Matamlay na nag-inat si Elise. “Kumain na tayo ng tanghalian!” Nasabi niya lang iyon nang mapatingin siya kay Mikayla na nakatulog na sa couch.

Noon lang niya napansin ang oras—alas dos na ng hapon. Mabilis siyang naglakad at tinapik ng marahan si Mikayla. “Mikayla, gumising ka na. Ito ay oras na para sa tanghalian.” Nagising si Mikayla sa wakas. “Sa wakas naalala mo na kumain. Halos mamatay ako sa gutom doon,” sabi niya sa nakakaawang tono. “Paumanhin tungkol doon—nawalan ako ng oras. Nasa oras pa kami ng tanghalian. Tara na.” Tumayo si Mikayla at sinundan si Elise palabas ng kwarto.

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *