Bring Your A Game Mr Chapter 254

Bring Your A Game Mr Chapter 254

Agad na lumipat ang mukha ni Madeline sa pagitan ng isang kawili-wiling hanay ng mga kulay. Hindi ang pinaka-nakikitang bagay, ngunit hindi siya pinansin ni Quentin. “Ellie, nabalitaan ko na ikaw ang pinakamataas na scorer sa college entrance exam para sa iyong lungsod. Iyan ay isang kamangha-manghang gawa! Saang university ka nag-apply?”

Napangiti si Elise. “Tissote University! Pero hindi ko pa rin nakukuha ang letter of admission ko. Malamang ilang araw na lang darating.”

“Ang Tissote University ay kabilang sa crème de la crème sa buong bansa! Dahil nakakuha ka ng puwesto doon, ipinapakita lang nito kung gaano ka katalino! Ipinagmamalaki kita!” Bakas sa mukha ni Quentin ang pagmamalaki. Hindi na siya makapaghintay na ipahayag ang magandang balitang ito sa mundo.

“Salamat sa lahat ng papuri. Patuloy akong magsisikap.”

“Gawin mo ang iyong makakaya! Malaki ang inaasahan ko sa iyo.”

Nakikita ng lahat ang bawat pakikipag-ugnayan ng mag-asawa. Buti na lang at natulala si Madeline. Ni minsan ay hindi niya akalain na magkakilala sina Elise at Quentin, at sa itsura ng mga bagay-bagay ay close din sila.

Ang mga bystanders ay matalino; medyo natigilan sila kay Elise nang makita siyang kakaibang babae na kasayaw ni Alexander kanina. Ngayong nakita nila itong magiliw na nakikipag-ugnayan kay Quentin, inakala nilang hindi ordinaryong babae si Elise.

Right then, nilapitan sila ni Maya with her father, Maxwell, alongside.

“Ginoo. Fassbender, anak ko ito, si Maya.”

Todo ngiti si Maya habang binabati si Quentin. “Ikinagagalak na makilala ka, Tiyo Quentin!”

Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Quentin. Hindi niya matanggap ang pagtawag ng iba sa kanya ng ganoon, kaya’t sinagot niya si Maya. “Hindi na kailangan ng ganoong katigas na kagandahang-asal, Miss Dahlen!” Ang kanyang maikling tugon ay sapat na upang maitatag ang kanyang saloobin; ang tono nito sa kanya at kay Elise ay tila nanggaling sa dalawang magkaibang tao!

Hindi na maitago ngayon ni Maya ang kanyang ekspresyon, ngunit iniisip niya ang negosyo ng kanyang pamilya, kaya hindi siya naglakas-loob na itaas ang kanyang boses kay Quentin. Ngumiti lang siya sa halip. “Matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo, Tiyo Quentin. Ngayong nakilala na kita ng personal, parang iba ka na sa sinasabi ng lahat ng mga alamat. Kung tutuusin, ang Quentin Fassbender na ibinubulong ng mga tao ay isang solemne at seryosong negosyante. Gayunpaman, pakiramdam ko ay mas palakaibigan ka kaysa sa sinabi ng mga tsismis tungkol sa iyo.” Ang kanyang pagpili ng mga salita ay talagang maganda; walang regular na tao ang makakahanap ng kapintasan sa kanyang spiel.

Ngunit si Quentin ay hindi regular na tao; Matagal na siyang nakasanayan na marinig ang mga taong sumusubok na pumasok sa kanyang magagandang libro na tulad nito, kaya hindi siya nakaramdam ng anumang paraan patungo kay Maya. Hindi lang tama ang pakiramdam niya kung paano siya hinarap nito.

“Miss Dahlen, hindi naman kami ganun ka-close sa isa’t isa. Pakiusap, tawagin mo akong Mr. Fassbender.”

Hindi lang si Maya ang naapektuhan nito, nagbago ang ekspresyon niya nang marinig iyon; kahit na si Madeline ay nagsimulang mag-isip tungkol sa pagliko ng mga pangyayari. Bago ito, napag-usapan na ni Maya kung gaano sila ka-close ni Quentin at kung gaano kataas ang tingin nito sa kanya. Ngayong nakita na ni Madeline ang nangyari, ang mga bagay ay hindi gaya ng sinabi ni Maya. Sa kabaligtaran, tila mas malapit pa si Elise kay Quentin kaysa kay Maya! Gayunpaman, si Elise ay isang bumpkin ng bansa. Paano niya nakilala ang isang lalaking mataas ang katayuan tulad ni Quentin? Mayroon bang isang bagay na hindi ko alam?

Mabilis na dumating si Maxwell para iligtas si Maya. “Tama ka, Mr. Fassbender! Hindi akma ang pagtawag sa iyo ni Maya na ‘Uncle Quentin’. Kung tutuusin, napakabata mo, at hindi ka naman mukhang mas matanda kay Maya. Hindi niya masyadong napansin ito, kaya pakiusap, huwag kang magalit sa anak ko.” Simple lang iyon, ngunit may dagdag na patong sa kanyang mga salita nang ilagay niya si Quentin sa kaparehong antas ni Maya—ang mga motibo ni Maxwell ay malinaw sa araw.

Ang tanging dahilan ng pagpunta ni Quentin dito ngayon ay para makita si Elise. Kung hindi niya alam na nandito si Elise sa piging na ito, hindi siya dadalo sa ganoong okasyon para makihalubilo sa iba. Ngayong nakilala na niya si Elise, hindi na siya pumayag na magtagal pa rito. Kaya, sabi niya, “Mayroon akong ibang negosyong aasikasuhin, Mr. Dahlen, kaya pupunta na ako!”

“Ayaw mo bang magtagal ng kaunti? Kung may kailangan ka, kaya kong ayusin—”

Gayunpaman, hindi binigyan ni Quentin ng pagkakataon si Maxwell na makatapos dahil lumingon lang siya kay Elise. “Ellie, anak ko, tandaan mong ipaalam sa akin kung may kailangan ka, okay?”

Tumango si Elise, matapos niyang malaman ang kanyang balak. “Nakuha ko!”

Inilublob ni Quentin ang kanyang ulo bago tumalikod at umalis kasama ang kanyang entourage, na hindi pinansin ang lahat.

Sa sandaling umalis siya, agad na nagbago ang kapaligiran sa bulwagan. Nakita ng lahat kung paano tratuhin ni Quentin si Elise, at mabilis silang lumapit sa kanya, sumisigaw para sa kanyang atensyon na parang nanginginig na mga pilay. “Hello, Miss Sinclair. Ako si Sprowls mula sa Bluestar Enterprises. Ikinagagalak kitang makilala.”

“Miss Sinclair, napakagandang ginang. Mangyaring tingnan ang aming kumpanya kung mayroon kang oras. Ito ay isang kumpanyang may magandang kinabukasan.”

“Eto ang name card ko, Miss Sinclair! Umaasa ako na bantayan mo ang aming kumpanya sa hinaharap.”

Walang salita si Elise. Alam niyang ang biglaang one-eighty nila ay dahil kay Quentin. Alam din niya kung ano talaga ang nasa isip nila. Sa sumunod na sandali, nagpalit na rin si Madeline ng tono, at hinawakan niya ang kamay ni Elise. “Ako ang may kasalanan kanina, Elise! Ikaw ay isang matandang babae; mangyaring huwag itong ipagtanggol sa akin.”

Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Elise at sinulyapan si Alexander na nasa gilid. Nakangiting sagot nito sa kanya, pero hindi siya nagsalita. Nagpapasalamat si Elise sa tiwala nito sa kanya, kaya binawi niya ang tingin at tumingin kay Madeline. “Huwag kang estranghero, Mrs. Griffith. Kung tutuusin, pamilya kami. Hindi natin kailangang maging ganoon katigas sa isa’t isa.”

Na-touch naman si Madeline dito kaya muntik na siyang maiyak. “Napakaintindi mo, Elise! Bulag ako kanina. Sabi nga, paano mo nakilala si Mr. Fassbender?”

Ang sabi lang ni Elise ay, “Kapitbahay ko siya noong nakaraan. Wala nang iba pa.”

Ang paghahayag na ito ay agad na nag-alis ng isang hadlang sa mga plano ni Madeline. Iniisip niya na kung ganoon kalapit sina Elise at Quentin, hindi magiging ganap na imposible para sa mga Griffith na makapasok sa mga Fassbender. Pero ngayong sinabi ni Elise, hindi na gagana ang plano niya. Well, sa palagay ko ito ay inaasahan. Paanong ang sinuman ay madaling makapasok sa mga biyaya ng Pamilya Fassbender, kung sila ay isang solong, malaking yaman?

Agad nanlamig ang kilos ni Madeline. Hindi alintana ni Elise ang pagbabagong ito. “Gabi na ngayon. Mauuna na ako.”

Madeline made a noise of affirmation. “Oo naman. Baka mag leave ka.”

Pagkatapos ay tinawag ni Alexander mula sa gilid, “Sasama ako sa iyo.”

Gusto siyang pigilan ni Madeline, ngunit sa pagkakataong ito, nakita niya si Elise, at nagpasya siyang iwaksi ang paniwala. Hinayaan na lang niyang umalis ang mag-asawa.

Pagkaalis nila sa handaan, nilibot ng mga mata ni Elise ang paligid. Medyo na-curious si Alexander noon. “Ano ang hinahanap mo?”

Itinuon ni Elise ang kanyang tingin sa kanyang target, kumikinang ang kanyang mga mata. “Doon.”

Sinundan siya ng tingin ni Alexander, at nakita niya ang isang Rolls-Royce na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nahulaan na niya kung sino ang nagmamay-ari nito. “Si Mr. Fassbender ba?”

Isang tunog ng paninindigan ni Elise. “Sinenyasan ako ni Papa bago siya umalis para lumabas at hanapin siya. Kaya naman nagmamadali akong umalis.”

Mabilis na naglakad si Elise papunta sa sasakyan habang nagpapaliwanag kay Alexander. Nang malapit na siya sa kotse, bumaba ang tsuper at pinagbuksan siya ng pinto nang buong paggalang. “Maupo ka muna, Miss!”

Nagpasalamat si Elise at sumakay na sa sasakyan. Sumunod naman si Alexander. Sarado na ang pinto, dahan-dahang umandar ang sasakyan at umalis sa bakuran.

“Papa!”

Sumilay ang ngiti sa mukha ni Quentin nang tawagin siya ni Elise. “Ah, Ellie, hindi mo ako kinilala bilang ninong mo kanina sa harap ng lahat. Nag-aalala ka bang mapahiya kita?”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *