Bring Your A Game Mr Chapter 252

Bring Your A Game Mr Chapter 252

Indubitably, hindi naman talaga nangyari ang sinabi ni Maya. Alam niyang walang paraan si Madeline para lapitan si Quentin, kaya’t ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsisinungaling. “Syempre! Magbibiro ba ako tungkol sa ganoong bagay?”

Tumawa si Madeline. “Alam kong ayaw mo. Gaya nga ng sabi ko, matalino, mabait, maganda, at mapagbigay na babae ang ating Maya! Walang ibang tao sa buong Athesea na makakapantay sa iyong pagiging perpekto, at napatunayan mo iyon ngayon. Nagtitiwala ako sa instinct ko sayo. Wag mong kalimutan na naghihintay pa rin ako na ikasal ka ni Alex, okay? Hindi na ako makapaghintay na maging manugang kita!”

Medyo nahihiya, lumingon si Maya sa direksyon ni Alexander. “Well, wala akong pakialam kung hindi niya…”

Sobrang humanga si Madeline kay Maya. Naisip niya na ang sinumang karapat-dapat na pakasalan ang kanyang anak ay dapat man lang ay may matatag na background ng pamilya at may kakayahang manguna sa mga negosyo ng Griffiths sa tagumpay. Tungkol kay Elise, siya ay hinahamak niya sa lahat ng oras na ito; hindi niya mahanap sa kanyang sarili na tanggapin siya.

“Ayos lang. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Halika, puntahan natin si Alex.”

Samantala, kumuha si Alex ng ilang kakanin kay Elise, na nakadama ng ginhawa pagkatapos kumain ng dessert. Sa sandaling iyon, dinala ni Madeline si Maya at sinabing, “Alex, sumayaw ka kay Maya kapag nagsimula na ang handaan.”

Binalewala ang kanyang mga salita, napunta kay Elise ang buong atensyon ni Alexander. “Gusto mo ba ang isang ito? Gusto mo pa ba?”

“Hindi, salamat,” sagot ni Elise.

Pagkatapos, binawi ng lalaki ang kanyang tingin at sinabing, “Sorry, makikipagsayaw lang ako sa nobya ko.”

Hindi pinansin ang sagot ni Madeline, “Hindi marunong sumayaw si Elise. Gagawin mo siyang tanga kung dadalhin mo siya sa dance floor. Si Maya, sa kabilang banda, ay natuto ng iba’t ibang istilo ng ballroom dances, at na-master niya ang bawat genre ng mga ito, kaya dalhin mo siya. Siguradong mapapahanga mo ang lahat.”

Nalungkot si Alexander sa mapang-asar na salita ng kanyang ina kay Elise.

Kumikislap, halatang nasaktan siya. “Dahil napakahusay ni Miss Dahlen sa pagsasayaw, sigurado akong may pila siyang naghihintay na makakasayaw sa kanya, samantalang ako, na walang talento sa pagsasayaw, ay magiging isang drag sa kanya.”

“I don’t mind at all, Alex…” mahinang bulong ni Maya. Though, parang walang pakialam si Alexander sa sinabi niya. Walang ibang pinalibutan ang apat kundi ang awkwardness noon.

Nang makita iyon, tinitigan ni Madeline ng masama si Elise, iniisip na siya ang ugat ng lahat ng kanyang pagkabalisa. Pagkatapos ay nakiusap siya, “Alex, iligtas mo ang iyong ina ng kaunting pagmamataas, ha? Si Maya ang host ngayon. Hindi mo siya dapat tratuhin na parang biro sa harap ng lahat.”

Nang walang anumang intensyon na kompromiso, walang pakialam na tumanggi si Alexander. “Ano ang kinalaman niyan sa akin?”

Sa sagot niya, nabigla si Madeline na hindi nakapagsalita, habang namumula naman ang mukha ni Maya. Ang huli ay nagpakawala ng panunuya at inis na tumakas.

“Maya!” Sigaw ni Madeline, kahit na tila walang ganang lumingon si Maya habang malamig na umalis. Nilingon ni Madeline ang anak at hinarap ito sa pinipigilang boses. “Ano bang nangyayari sayo Alex? In love ka na ba sa babaeng ito na hindi mo man lang pakialam ang pride ng nanay mo?” Parang heartbroken, tinuro niya si Elise. “Napakaimportante ba ng babaeng ito na nakalimutan mong ako ang iyong ina? Bini-disappoint mo talaga ako, Alex.”

“Ako ay humihingi ng paumanhin.” Si Alexander ay likas na tumayo sa harap ni Elise, mahinahong nilinaw, “Si Elise ang aking kasintahan. Malapit ko na siyang maging asawa—ang taong makakasama ko habang buhay; ang isang layunin ng aking buhay. At ikaw, Nanay, ay isang taong lubos kong iginagalang sa buong mundo, kaya’t talagang umaasa ako na matatanggap mo ang taong mahal ko. Ngunit kung hindi mo makuha ang iyong sarili sa… Well, hindi iyon mahalaga.”

Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kamay kay Elise, na, puno ng saya, ay dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang palad.

“Nag-aalaga ng sayaw?”

Habang nakatitig si Elise sa kanya, may hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kamay nito nang hindi alintana. Nang siya ay pinili niya nang walang pasubali, nagpasya siyang tumugon sa kanya kasama ang kanyang hindi natitinag na pangako.

“Oo naman!”

Sa kanyang sagot, mabilis na hinila ni Alexander ang kanyang buong katawan sa kanyang mga bisig. Magkayakap ng mahigpit ang dalawa na parang pinakaperpektong mag-asawa—isang tanawing nakatusok sa mga mata ni Madeline.

Tahimik na ikinuyom ni Madeline ang kanyang mga kamao, nanginginig habang nakatingin sa mag-asawang magkatabing naglalakad papunta sa dance floor.

Kasabay nito, si Maya ay dinala rin sa gitna ng dance floor ng isang matangkad at payat na lalaki. Mayabang niyang itinaas ang baba, at may bahid ng poot sa kanyang mga mata nang tumingin siya kina Elise at Alexander.

Habang nagsimulang tumugtog ang musika, walang bahid ng takot kay Maya bilang pangunahing mananayaw para sa pagbubukas. Umindayog ang kanyang kakisigan sa dance floor, at walang makatiis na tumingin sa kanya.

“Huwag kang kabahan. Sundin mo na lang ang utos ko. Okay lang kung magkamali ka,” bulong ni Alexander kay Elise, who had the urge to tell him that she’d learned the same style of ballroom dance when she was a kid, kaya hindi na siya estranghero sa mga dance moves.

“Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ako.”

Nakatitig sa kumikinang niyang mga mata, ngumisi siya. “Tara na.”

Dahan-dahang dumulas ang dalawa sa dance floor. Mahigpit na sinundan ni Elise ang bawat hakbang ni Alexander, at ang kakayahan nitong tugma sa kanya ay namangha sa kanya.

“Alam mo ba ang sayaw na ito?”

Matipid siyang ngumiti. “Medyo. Nag-dabble ako.”

Deretsahang sagot ni Alexander, “Medyo? Tingnan mo, propesyonal ka! Ilang taon mo na siguro itong pinag-aralan, ha? Walang paraan na ‘I dabbled’ ang madadala ka rito.”

Elise walang salita beamed. Ang kanyang mga galaw ay magiliw at sa anumang paraan ay hindi mas mababa kaysa kay Maya. Bukod, kasama si Alexander bilang kanyang kasosyo, ang eksena ay tiyak na isang tanawin para sa mga sore eyes.

“Sino ang babae sa tabi ni Young Master Alex? Hindi ko pa siya nakita dati.”

“Nakakuha na siya ng bagong kasintahan pagkatapos marinig ng lahat na tinatawag ang kanyang kasintahang kahindik-hindik. Ang ganda talaga ng isang ito.”

“Palagi siyang parang professional, parang wala siyang interes sa mga babae. May side din yata si Young Master Alex, ha?”

“Haha, alam ko na! Siya ay isang tao pagkatapos ng lahat, at isa na, masyadong, ay hindi makakuha ng kanyang sarili upang labanan ang mga magagandang mukha sa na. Palagi kong iniisip na iba siya sa atin, pero mali yata ako.”

Biglang nagbukas ng landas ang mga tao. Nakita si Maxwell na inakay ang isang medyo may edad na lalaki sa venue. Ang presensya ng huli ay umaakit sa paglapit ng marami.

“Dumating ka talaga, Mr. Fassbender! Nakakagulat na makita ka dito. Isang karangalan na makilala ka! Ako ay…”

Sa kabila ng mainit na pagtanggap ng lahat, tumugon lamang si Quentin ng maikli, magalang na pagbati at wala nang iba pa.

Ang lalaking nakausap sa kanya kanina ay nakitang nagpupunas ng pawis sa kanyang noo, na nagmumungkahi, “Mr. Fassbender, ang aming kumpanya ay kasalukuyang…”

Pero bago pa siya makatapos, dumating ang assistant ni Quentin at hinarang siya. “Excuse me, pero hindi tinatalakay ni Mr. Fassbender ang trabaho ngayong gabi.”

Tinanggihan, mataktikang lumayo ang lalaki.

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *