Bring Your A Game Mr Chapter 229

Bring Your A Game Mr Chapter 229

Mag-ingat ka; Huwag Ilabas ang Iyong Sikreto

Sapat na mahirap na makakuha ng isang normal na tiket sa fan meeting ni H, higit pa sa isang VIP. Gayunpaman, nakangiti lamang si Elise kay Alexander. “Ito ay isang lihim. May sasabihin ako sa iyo pagkatapos ng fan meeting. Hihintayin mo ba ako?” “Syempre!” Walang pagdadalawang-isip na saad ni Alexander. Nakangisi sa kanya, nagpatuloy siya, “Matutulog na ako. May exams ako bukas. Dapat magpahinga ka rin ng maaga. Magandang gabi!” “Magandang gabi!” Pagkabalik sa kanyang kwarto, saglit na tinitigan ni Elise ang sarili sa salamin bago inalis ang makeup. Ang plano niya ay makilala siya sa kanyang totoong anyo pagkatapos ng fan meeting.

Anong uri ng ekspresyon ang mayroon siya? Habang ang mga larawan ng iba’t ibang mga tugon na maaari sana ay lumutang sa kanyang isipan, siya ay tumawa at bumulong sa sarili, “I can only hope na hindi siya masyadong nabigla.” Kinaumagahan ay ang unang araw ng pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Ang pagsusulit sa Wika ay ginanap sa umaga, habang ang pagsusulit sa Math ay ginanap sa hapon. Sa kabila ng pagkakaroon ng dalawang pabalik-balik na eksaminasyon, madali silang hinarap ni Elise. Sa ikalawang araw, mayroon siyang Comprehensive Liberal Arts sa umaga at Chinese sa hapon. Matapos ang huling pagsusulit, ang buong gusali ng akademya ay napuno ng kagalakan.

Habang sinusundan ni Elise ang mga tao palabas ng gusali, inangat niya ang kanyang ulo upang tumingala sa mapayapang kalangitan sa itaas niya. Sa wakas, huminga siya ng malalim at ngumiti. “Sa wakas tapos na tayo!” Napasigaw si Mikayla, mabilis na lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. “Wala akong ideya kung paano ko ito nalampasan noong nakaraang buwan, ngunit sa wakas ay tapos na kami!” Isang maliit na ngiti ang iginanti ni Elise kay Mikayla. “At kaya natapos na ang aming high school lives. Ano ang iyong mga plano para sa bakasyon?” After a moment of serious thought, Mikayla told her, “Pupunta ako sa fan meeting ni H tapos magbabakasyon.

Balak kong mag-sign up bilang isang boluntaryo pagkatapos lumabas ang aming mga resulta. ikaw naman? Sabi mo bibigyan mo kami ng sorpresa sa fan meeting ni H. Sabihin mo sa akin kung ano ang sorpresa! I’m dying to know.” Sa kabila ng pagtatago ng sikreto, hindi napigilan ni Elise ang panunukso, “Sinabi ko na sa iyo na sorpresa ito. Malalaman mo sa isang araw!” Nang marinig iyon, nalungkot si Mikayla. “Grabe ka naman, Elise, pero kapag mas malihim ka, mas inaabangan ko ang ipapakita mo sa akin.” “Ha! Panatilihing bukas ang iyong mga mata, kung gayon. Hindi kita pababayaan!”

At kaya, ang dalawang babae ay nag-uusap habang sila ay naglalakad at sa wakas ay nakarating sa gate ng paaralan. Sa sandaling lumabas sila, napansin ni Elise ang sasakyan ni Jamie na tumitigil sa tabi ng kalsada. “May gagawin pa ako, Mikayla, kaya kailangan ko nang umalis.” “Syempre!” Saka kumaway si Mikayla sa kanya. “Gawin mo ang bagay mo. Kaya kong bumalik mag-isa.” At kaya, naghiwalay sila, at si Elise ay dumiretso sa sasakyan ni Jamie bago binuksan ang pinto at umakyat. Nang mapansin niya ang eksena, hindi maiwasan ni Mikayla na magtaka kung kailan bagong bumili ang Griffith Family ng ganitong mababang kotse.

Samantala, sumakay naman si Elise sa passenger’s seat. “Nag-ayos na ng kainan ang mga sponsors at gusto kitang makilala para sa hapunan ngayong gabi, Boss. Tinanggap ko ang kanilang alok sa ngalan mo dahil sinasagot nila ang lahat ng gastusin natin para sa aktibidad na ito. Okay ka lang ba niyan?” Dahil hapunan lang naman, pumayag si Elise nang hindi masyadong nag-iisip. “Oo naman, pero kailangan kong magpalit ng makeup. Sa tingin ko, dapat kong isuot ang paborito kong cowgirl look at tanggalin ang kasalukuyang makeup ko.” Dahil doon, hindi na napigilan ni Jamie ang pagtawa. “Nagsisimula na akong masanay sa pangit mong makeup, Boss.

Nakalimutan ko kung ano ang orihinal mong hitsura kung hindi mo ito binanggit.” “Drama iyan,” malungkot na komento ni Elise habang hinuhubad ang kanyang makeup. Bilang tugon, ngumiti lang siya bago sinilip ang maaliwalas nitong mukha nang matapos nitong tanggalin ang makeup. “Napakaganda mo,” papuri ni Jamie. “Mas maganda kaysa sa iba pang mga babaeng celebrity.” “Oo, oo, sipsip ka sa akin. Dinalhan mo ba ako ng damit?” Sumenyas siya sa backseat bilang tugon. “Inihanda ko na. Nagdala pa ako ng baseball cap para makaiwas ka sa mga reporter.

Kung tutuusin, susundan ka ng paparazzi sa sandaling ipagpatuloy mo ang pagkakakilanlan ni H.” Pag-abot sa backseat, hinawakan ni Elise ang takip na sinasabi niya at walang pag-aalinlangan na idinikit iyon sa ulo niya. “Hindi masama. I have to say, nagiging masinsinan ka.” Nang marinig iyon, itinuro ni Jamie na medyo mapanukso, “Paano ako hindi mapapabuti pagkatapos ng lahat ng oras na ginugol ko sa pagtatrabaho para sa iyo?” Dahil doon, binilisan niya ang takbo at nag-zoom off sa gabi.

Ang hapunan na inayos ng mga organizer ay gaganapin sa isang napakapribado na restaurant, kung saan ang mga may membership lamang ang papayagang makapasok at gumastos ng kanilang pera. “Nasa Room 66 tayo. Pumasok ka na, Boss. Hahanap ako ng maparadahan.” Kaya naman, binuksan ni Elise ang pinto at bumaba ng sasakyan, pagkatapos ay tinungo siya ng isang attendant sa Room 66. “Narito ang iyong silid, miss,” magalang na sabi sa kanya ng attendant habang pinagbuksan siya ng pinto.

“Salamat,” sabi niya nang magsimula siyang pumasok. Gayunpaman, bigla siyang natigilan, natigilan sa pamilyar na presensya sa silid. Isang napaka pamilyar na presensya, sa katunayan. “Bakit ka nagtatagal sa pintuan, Boss?” Ang gulat na boses ni Jamie ay umalingawngaw mula sa kanyang likuran, para lamang siyang natigilan sa kinatatayuan nang makarating siya sa kanyang gilid. Sa katutubo, humakbang siya sa harapan niya, ngunit pinalitan na ni Elise ang kanyang makeup, at ang unang ginawa ni Alexander Griffith nang makita siya ay ang reflexively blurt, “Miss Joy Sinclair?” Noon lang natauhan si Elise at napagtantong nakita na ni Alexander ang mukha nito noon pa.

Iyon ay habang siya ay nakabihis bilang Joy Sinclair. Regardless, kakaiba na nandito siya, considering this dinner was organized by the sponsors. Nang marinig ni Alexander na tinawag si Elise bilang ‘Miss Joy Sinclair’, nakahinga ng maluwag si Jamie at humakbang para sabihing, “Nakilala mo na ba si H dati, Pangulong Griffith? Nagkataon lang!” Siyempre, medyo nagulat si Alexander nang malaman na ang kanyang kakilala na si Joy Sinclair ay ang maalamat na H. Not to mention na kasama niya si Jamie, na tila may espesyal na relasyon din kay Elise.

“Kaya, ikaw ang maalamat na H. Matagal kong hinihintay na makilala ka!” Sabi ni Alexander habang inabot ang kamay para makipagkamay sa kanya. Magiliw na ibinalik ni Elise ang kanyang pakikipagkamay, ngunit isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa loob ni Alexander nang magkadikit ang kanilang mga palad. Hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya ng ilang sandali bago binawi ang kamay nito. Sa puntong ito, humakbang si Rudolph Driscoll, ang tagapamahala para sa kaganapan, upang ipaliwanag, “Si Young Master Alex ang aming pinakamalaking sponsor para sa aktibidad na ito, si Pangulong Keller. Siyamnapung porsyento ng aming mga sponsorship fee ay sakop ng Griffith Group.

Balita ko binibigyan kami ng ganoong kalaking halaga dahil fan si Young Master Alex ng H!” Kaya, iyon ang dahilan! “Salamat sa iyong suporta kay H, Mr. Griffith!” nagmamadaling sabi ni Jamie. Nakuha ang pahiwatig, idinagdag din ni Elise, “Salamat!” Sa mahinahong tono, sumagot si Alexander, “Huwag kang mag-alala. Nauuna ang reputasyon mo sa industriya, Miss H. Kahit hindi ako fan ng trabaho mo, businessman pa rin ako.” “Hindi lang naman si Young Master Alex.

Marami pang negosyo ang tumugon nang pabor sa iyong biglaang fan meeting, Miss H, at nakipaglaban upang magbigay ng kontribusyon upang ipahayag ang kanilang suporta para sa iyo, “sabik ni Rudolph. “Please, umupo ka muna habang nag-uusap tayo.” With that, hinila niya ang upuan sa tabi ni Alexander para sa kanya. Gayunpaman, tumingin si Elise kay Alexander at nag-alinlangan sandali bago umakyat sa upuan at umupo. “Mag-ingat ka, Boss. Huwag mong ilabas ang sikreto mo,” pabulong na paalala ni Jamie sa kanya.

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *