Bring Your A Game Mr Chapter 219

Bring Your A Game Mr Chapter 219

Pagbawi sa Kanyang Nawalang Alaala

Pagpasok pa lang ni Elise sa classroom ay nakita agad siya ni Jacinda. Hindi tulad ng dati, ang huli ay agad na kumuha ng libro at tinakpan ang kanyang mukha sa pagtatangkang bawasan ang kanyang presensya, habang patuloy na umaasa na hindi siya mapapansin ng ibang babae.

Malaking aral para kay Jacinda ang pangyayari kay Ashlyn. Napagtanto din niya na dapat niyang subukan at iwasan si Elise hangga’t maaari at huwag mag-krus ang kanyang landas sa paaralan.

Bukod dito, nagkusa na rin si Jacinda na humingi ng tawad kay Elise. “Elise, marami akong pagkakamali noon. Hindi dapat ako nagkalat ng tsismis tungkol sa’yo sa mga kaklase natin at sinisira ang reputasyon mo. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa paghahanap ng mali sa iyo sa lahat ng oras na ito. Ako ay humihingi ng paumanhin.”

Samantala, abala si Elise sa kanyang takdang-aralin at napakunot ang noo niya nang marinig ang sinabi ni Jacinda. Pagkatapos, unti-unti niyang inangat ang ulo niya at sinulyapan si Jacinda na nakatayo sa harapan niya.

“Ito ba ay isang trick?” Sagot ni Elise na agad namang itinanggi ni Jacinda, “Hindi naman. Gusto ko talagang humingi ng tawad sayo. Magkaklase naman tayo, so I really hope that we will get along peacefully.”

Gayunpaman, hindi pinansin ni Elise si Jacinda at nagpatuloy sa paggawa sa kanyang takdang-aralin, na naging dahilan upang manatiling nakatali ang huli.

“Elise, may sasabihin ka, please? Hindi ako makatiis at medyo natatakot ako kapag hindi mo ako pinapansin,” nakangusong sabi ni Jacinda at tila maluha-luha na siya sa sumunod na minuto.

Si Elise naman ay medyo nabagabag sa pagkakagulo ng kanyang tenga kaya napatigil siya sa pagsusulat. “Kung wala kang ibang gagawin, dapat kang pumunta at gumawa ng ilang worksheets. Tumigil ka sa pagtutok sa akin. Sa pangkalahatan, malinaw ang hiwa ko sa aking mga gusto at hindi gusto kaya binabalaan kita na ihinto ang pag-istorbo sa akin!”

Nang marinig ni Jacinda ang mga salita ni Elise, sa wakas ay nakaramdam siya ng kagaanan. Buti na lang hindi isinasapuso ni Elise ang lahat. Simula ngayon, dapat layuan ko na siya at huwag na siyang guluhin. Sa pag-iisip na iyon, si Jacinda ay bumalik sa kanyang upuan nang may pag-iisip at nagsimulang gumawa sa kanyang worksheet.

Napansin ni Elise na umalis si Jacinda ngunit nagpasya siyang huwag pansinin ito. Matapos makumpleto ang kanyang worksheet, bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo at bumulong, “Mikayla, tayo…”

Bago pa matapos ni Elise ang kanyang pangungusap, bigla na lang niyang sinalo ang sarili. Pagbalik niya sa katinuan, napatitig siya sa bakanteng upuan ni Mikayla at napabuntong-hininga. Medyo matagal nang wala si Mikayla pero hindi pa rin ako sanay sa mga bagay na wala siya. I wonder how she’s doing overseas. Sa sandaling iyon, bahagyang nalungkot siya habang iniisip ang sitwasyon. Si Mikayla ang unang naging kaibigan ko sa school pero sa ngayon, hindi ko pa nga alam kung anong nangyayari sa buhay niya.

Nagbitiw, bumuntong-hininga si Elise. Kasunod nito, inilipat niya ang kanyang tingin at nagpatuloy sa paggawa sa kanyang worksheet, ngunit tila nawala ang lahat ng kanyang motibasyon.

Sa hapon pagkatapos ng klase, lumabas si Elise ng paaralan nang mag-isa sa daanan. Pagdating niya sa entrance ay nakarinig siya ng malakas na busina at maya-maya lang ay tumunog ang cellphone niya na nasa bulsa niya. “Elise, ako ito, Jack! Nandito ako at medyo pakaliwa ako sa harap mo. Pumasok ka sa kotse.” Lumingon si Elise sa direksyong iyon nang marinig niya ang sinabi nito at sa katunayan, nakita niya ang kotse ni Jack.

Bahagyang naguguluhan, lumakad pa rin ito patungo sa kanya at kumatok sa bintana nito. “Anong meron?”

Samantala, pinagmasdan ni Jack ang paligid bago lumingon sa kanya. “Ano pa ang hinihintay mo? Pumasok ka sa loob! Hindi tayo makakaalis sa lugar na ito kapag nalaman at dinagsa tayo ng mga fans ko!”

Kaya naman, walang choice si Elise kundi ang pumasok sa backseat ng sasakyan bago isara ang pinto.

Kaagad pagkatapos noon, sinimulan niya ang ignition at nagmaneho.

“So, ano ba talaga ang nangyayari?” tanong niya. Gayunpaman, pinananatili ni Jack ang isang lihim na hitsura. “Wala pa akong masasabi sa iyo, pero sasabihin ko sa iyo kapag nakarating na tayo.”

Samantala, totally in the dark si Elise regarding his intentions kaya sumuko siya at hindi na nagtanong. Naglabas siya ng worksheet mula sa kanyang bag at sinimulan iyon nang may nakatutok na tingin sa kanyang mga mata.

Para naman kay Jack, napansin niyang hindi man lang ito sumagot pagkatapos ng mahabang panahon, kaya tinignan niya ito sa rearview mirror. He was caught by surprise upon glancing at her and he couldn’t help mentioning, “Sa wakas na-realize ko na kung bakit napakagaling mo sa pag-aaral mo. Sa palagay ko kahit na ang mga nangungunang estudyante ay kailangang magsikap.”

Sagot ni Elise nang hindi man lang nag-angat ng ulo, “Don’t tell me na hindi mo na kailangang mag-effort dahil lang superstar ka na ngayon?”

Palaging may mga mahuhusay na tao sa mundong ito. Nang walang anumang pagsisikap, ang tanging resulta ay mapapalitan ng mga paparating na bagong talento.

“Hindi kami eksaktong nagsusumikap sa parehong direksyon.”

“Totoo yan. Kung tutuusin, napakadaling maging isang idolo ngunit mahirap mapanatili ang kasikatan at mataas na katayuan ng isa.”

Sumang-ayon nga si Jack sa sinabi nito ngunit ngayon, wala siya rito para pag-usapan ito. Sa katunayan, siya ay nasa isang misyon upang tapusin ang isang gawain sa ngalan ng ibang tao.

“Elise, hindi ka ba curious kung saan tayo pupunta?”

Nang marinig iyon, ibinuka niya ang kanyang mga labi at sumagot, “Nakiki-usisa ako, ngunit sasabihin mo ba sa akin?”

Samantala, umiling naman si Jack bilang tugon. Nangako siyang hindi magbubunyag ng kahit isang bagay hanggang sa makarating sila sa destinasyon.

“Tingnan mo—kahit na curious ako, hindi ka maghahayag ng kahit ano. Bakit ko hahayaan kang magkaroon ng kasiyahan sa pag-uudyok sa akin, kung gayon? Maaari rin akong maglaan ng oras upang kumpletuhin ang ilang worksheet.”

Ang kanyang lohikal na pag-iisip ay nagawang makapagsalita kay Jack pansamantala.

Ganunpaman, medyo masuwerte na sila ay malapit nang makarating sa kanilang destinasyon, kaya’t natigil ang kanilang paksa. Dinala ni Jack si Elise sa isang pamilyar na lugar at pagkatapos iparada ang sasakyan, sa wakas ay natauhan siya at tumigil kaagad sa pagsusulat.

“Bakit mo ako dinala dito?”

Nagkibit balikat si Jack bilang tugon. “Ano pa kaya yun? Gusto ka niyang makita.”

Nang marinig ni Elise na binanggit niya ang isang babae, natuwa siya. “Ibig mong sabihin Mikayla?! Bumalik na ba siya?”

Isang ungol ang tugon ni Jack. “Nasa loob siya at pinag-iinitan niya akong makita ka, kaya dinala kita sa kanya.”

Maya-maya lang ay hindi na napigilan ni Elise ang sarili at nang huminto ang sasakyan ay agad niyang binuksan ang pinto para lumabas. “May naalala ba siya? Naaalala niya ba ako?” Bahagyang lumabo ang kislap ng mga mata nito nang lumabas ang mga salita sa bibig niya.

Samantala, binuksan ni Jack ang pinto ng kotse at lumabas. Pagkatapos, tiningnan niya ang silhouette ni Elise at sinabing, “Wala siyang natatandaan, pero naaalala ka niya.”

Sinabi niya ito habang naglalakad siya para tumayo sa harap ni Elise. “Kaya nga kapag nakita mo siya mamaya, sana matulungan mo akong ma-trigger ang memorya niya.”

Maalab ang ekspresyon ni Jack habang sinasabi niya ito at kahit papaano ay naramdaman ni Elise ang kakaibang emosyon na nagmumula sa kanya.

Gayunpaman, ang damdaming iyon ay tila nawala nang napakabilis nang itago ni Jack ang kanyang damdamin bago pa man niya matukoy nang malinaw ang anuman.

Sa huli ay tinahak na nilang dalawa ang daan patungo sa bahay ni Mikayla. Nang mga sandaling iyon, naghihintay na si Mikayla sa kanila sa balkonahe sa itaas at napangiti siya nang makita silang pumasok. Tumawag si Mikayla, “Elise!”

Samantala, parang surreal si Elise nang marinig ang pamilyar na boses at inangat niya ang ulo para tingnan si Mikayla. Nang makita niya ang ibang babae, ngumiti siya ng napakaganda. “Mikayla!”

Sa pagkakataong iyon, nagmamadaling tumakbo si Mikayla pababa ng hagdan at sumugod sa harapan ni Elise.

Kahit papaano, nasa isip ni Mikayla si Elise sa buong panahon na nasa ibang bansa ang una. Ang totoo, si Mikayla ay nagkaroon ng isang hindi matitinag na pakiramdam na siya ay dapat na napakalapit na nauugnay kay Elise at ang kanilang pagkakaibigan ay tiyak na tulad ng isang hindi masisirang ugnayan, kaya naman hindi niya pinansin ang mga pagtutol ng kanyang mga miyembro ng pamilya at bumalik sa bansa upang hanapin si Elise. Sinadya ni Mikayla na tulungan si Elise sa pagbawi sa mga nawalang alaala.

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *