Bring Your A Game Mr Chapter 212

Bring Your A Game Mr Chapter 212

Hindi ka pa ba Umalis?

Tumango si Elise at direktang sinabi, “Give me a space, then. Magsisimula na akong magtrabaho mamaya!”

Napangiti si Brendan sa narinig. “Hindi naman kailangang magmadali. Nag-ayos na ako ng opisina para sa iyo. Makahinga ka muna. Hihilingin ko kay Molly na ihatid ka mamaya.”

Nang matapos siyang magsalita ay may kumatok sa pinto. “Ginoo. Griffith, nandito na si Miss Lawson.”

Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Brendan nang marinig ang pangalan nito at agad siyang naging business-like. “Ask her to wait for me in the meeting room. Pupunta ako diyan.”

“Napansin, Mr. Griffith.”

Nang makitang may iba pa siyang negosyong aasikasuhin, mabilis na bumangon si Elise. “Dahil abala ka, hilingin mo na lang kay Molly na ihatid ako.”

“Sige. Gagawin ko yan.”

Pagkalabas ng opisina, mabilis na sinabi ni Molly, “Miss Sinclair, punta na tayo diyan ngayon.”

Pagliko nila sa isang kanto, nagkaharap sila ni Ashlyn. Nang makita ang ibang babae, bahagyang tumaas ang kilay ni Elise habang iniisip ang sarili, Kaya ito ang tinutukoy nila kanina lang.

Maging si Ashlyn ay nagulat ng makilala si Elise dito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naalala ng una ang kanyang narinig mula kay Jacinda at hindi maiwasang mapangiti na may pagtatagumpay na tingin sa kanyang mga mata. “Nako, naku! Hindi ko inaasahan na makikilala ko ang isang matandang kaibigan dito!”

Hindi pinansin ni Elise ang kanyang sinabi at lumagpas sa kanya, ngunit tumawag si Ashlyn, “Bakit ka aalis kaagad kapag nakita mo ako? Mas mainit si Alex kapag nakikita niya ako.”

Mas mabuti kung hindi niya ito ungkatin. Sa pagbanggit nito, naramdaman ni Elise ang mga hinaing na nakahanap na siya ng labasan.

“Seryoso ka ba kapag sinasabi mong mainit ang pakikitungo niya sa iyo? Bakit ko nabalitaan na medyo hindi siya palakaibigan sa iyo?”

Hindi nagbago ng kaunti ang ekspresyon ni Ashlyn kahit marinig ang sinabi ni Elise kaya naman alam ni Elise na mali talaga ang pagkakaintindi niya kay Alexander kanina. Matapos malaman na si Ashlyn lang ang naglalarawan ng lahat ng bagay, naramdaman ni Elise na mas gumanda ang kanyang kalooban.

“Anong alam mo, Elise? Inaya ako ni Alex na makipag-date sa isang silid ng hotel…” Kasabay nito, inipit ni Ashlyn ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga habang idinagdag niya, “Sigurado akong alam ng lahat kung ano ang nangyayari sa pagitan ng mga matatanda. Hindi ko na yata kailangang isulat ang lahat para sa iyo.”

Gayunpaman, hindi nainis si Elise. Instead, she countered, “Parang nag-enjoy ka naman, Miss Lawson. Hindi kaya nagha-hallucinate ka at nagpapasaya sa sarili mo?”

Dahil sa halatang pang-iinsulto sa kanyang mga salita, agad na nagbago ang ekspresyon ni Ashlyn.

“Ikaw-“

Gayunpaman, sinalubong ni Elise ang mga mata ng ibang babae nang walang takot. “Ano sa palagay mo ang magiging reaksyon ni Alexander kapag nalaman niyang sinisira mo ang kanyang reputasyon?”

Nang marinig iyon, walang tunog na ikinuyom ni Ashlyn ang kanyang mga kamao. Kung tutuusin, hindi niya inaasahan na magtitiwala si Elise kay Alexander. Sa sandaling iyon, nalilito siya kung ano ang isasagot niya.

“Since when I damaged his reputation? Wala akong sinabi.”

Nakangiting tugon ni Elise. “Mabuti sana iyon. Kahit anong mangyari, may kinakasama ka na, Miss Lawson, kaya minabuti mong huwag nang manligaw sa ibang lalaki na may nobya na. Ipapaalam ko sa iyo na madali akong magdamdam. If I know na ibang babae ang nanligaw sa lalaki ko, hindi na ako magpipigil pa.”

Ito ay hindi lamang banta!

Nakaramdam ng takot si Ashlyn nang marinig iyon. Si Elise ay isang pangit na babae mula sa kanayunan, ngunit mayroon siyang ganoong kapangyarihan.

Noon lang niya nalaman na kailangan niyang pigilan ang sarili kahit may gusto siya kay Alexander.

“Anong pinagsasabi mo, Elise? Noon pa man ay naiinis na ako sa mga gamit mo.”

“Iyon ay magiging pinakamahusay.” Dahil doon, hindi siya pinansin ni Elise at naglakad na paalis. Gayunpaman, masama ang loob na tiningnan ni Ashlyn ang paalis na pigura ng dalaga at napakagat labi, inis na talo siya sa pag-uuyam nila sa isa’t isa. Gayunpaman, hindi nagtagal, nakita niyang pumasok si Elise sa opisina ng isang taga-disenyo.

Kaya naman, hindi niya naiwasang tanungin ang katulong, na nakatayo sa tabi niya, “Anong ginagawa niya rito?”

Sumagot ang assistant, “Si Miss Sinclair ay isang designer na kaka-hire lang namin, Miss Lawson.”

Gustong humagalpak ng tawa ni Ashlyn sa narinig. “Siya? Isang designer? Hindi ba siya natatakot na pagtawanan siya ng mga tao? Siya ay isang bumpkin lang ng bansa! Alam ba niya kung ano ang fashion?”

Nanatiling tahimik saglit ang katulong bago mahinang nagsalita, “Miss Lawson, naalala mo pa ba ang evening gown na nagustuhan mo noong nagpunta ka rito noong nakaraan? Iyon ay dinisenyo ni Miss Sinclair.

Nagulat si Ashlyn sa narinig. Na-inlove agad siya nang makita niya ang evening gown, pero sinabi sa kanya ni Brendan na hindi ito for sale. Kahit gaano pa niya ito gustong bayaran, hindi niya ito ibebenta sa kanya. Dahil doon, medyo nadismaya siya. Kaya naman, laking gulat niya na ang evening gown ay ginawa ni Elise.

“Sa ganitong paraan pakiusap, Miss Lawson.”

Kahit ayaw, sinundan ni Ashlyn ang katulong.

Pagkapasok ni Elise sa design studio, umupo siya sa isang bench, may hawak na panulat habang nakayuko sa mesa. Pagkatapos, sinimulan niyang dahan-dahang gawin ang kanyang disenyo. Pagkaraan ng ilang oras, nakaisip siya ng isang magaspang na sketch ng damit-pangkasal.

Sa sandaling iyon ay pumasok si Brendan sa silid. “Elise?”

Nang marinig niya iyon, iniangat niya ang kanyang ulo at iniunat ang kanyang katawan. “Isang rough sketch lang. Gusto mo bang tingnan?”

Nagulat si Brendan ng makita iyon. Ang una niyang inaasahan ay para lang kay Elise na gumawa ng ilang mga pagbabago sa kanyang disenyo, kaya naman hindi niya akalain na makakagawa siya ng sarili niyang mga disenyo.

“Ikaw… ang gumuhit nito?” Hindi makapaniwalang tiningnan niya ang disenyo. Matapos kunin ang papel at tingnan ang disenyo, laking gulat niya.

Kahit na ito ay isang magaspang na sketch, nasasabi niya kung gaano kaganda ang kanyang disenyo. Ang bawat stroke ay perpekto, na ginagawa ang disenyo na parang iginuhit ito ng isang mature at propesyonal na taga-disenyo.

“May na-design ka na ba dati?”

“Noon, mahilig akong gumuhit at magdo-drawing lang ako ng ilang random na bagay,” paliwanag ni Elise. “Sa tingin mo ayos lang?”

Napaawang ang labi ni Brendan nang marinig iyon. “Sa pangkalahatan, sa tingin ko ito ay medyo maganda, ngunit wala akong ideya kung ano ang magiging hitsura ng huling produkto. Bakit hindi ko ulit tingnan ito pagkatapos mong ganap na gawin ang disenyo?”

At kaya, tumango siya bilang tugon. “Oo naman.”

“Hindi pa naman maaga kaya hatid na kita para kumain.”

Medyo gutom na rin si Elise sa puntong ito. “Sige. Hayaan mo akong ilagay ang mga ito.”

Pagkatapos niyang ayusin ang kanyang mesa ay sinundan niya si Brendan palabas ng pinto. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkaalis niya, isang pigura ang pumasok sa silid nang walang tunog—nahanap na ni Ashlyn ang mga disenyo at walang pag-aalinlangan na kumuha ng litrato gamit ang kanyang telepono.

Matapos makuha ang mga litratong iyon, lubos siyang nasiyahan sa sarili. “Elise, wag mo nang pangarapin na maging designer! Imposible lang sa mukha mo! Gusto kong sirain ang reputasyon mo sa industriyang ito para hindi ka na makapag-stay pa rito!”

With that, binalak ni Ashnlyn na tumalikod at umalis. Gayunpaman, pagdating niya sa pinto, nasagasaan niya si Molly, na nagtatrabaho pa rin. “Miss Lawson, hindi ka pa ba nakaalis?”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published.