Bring Your A Game Mr Chapter 209

Bring Your A Game Mr Chapter 209

Higit sa 99 Notification

Habang malakas na umalingawngaw ang malinaw na mga salita ni Elise, agad na tumahimik ang mga taong nakapaligid sa kanila at hindi man lang sila naglakas loob na huminga ng napakalakas.

Samantala, namutla si Jacinda. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita.

Itinaas lang ni Elise ang kanyang baba at nagpatuloy sa pagsasalita, “Para sa akin, ang posisyon ay lubos na hindi mahalaga ngunit para sa mga taong tulad mo, ito ay napakalayo sa iyo na hindi mo makakamit kahit na iunat mo ang iyong mga kamay hangga’t maaari. So, what the f*ck do you even have to gloat in front of me?”

“Ikaw-“

“Ako? Paano naman ako? Jacinda, nakalimutan mo na ba ang nangyari noong nakaraan? I didn’t want to pursue that matter first but I haven’t even heard the apology that you promised. Ang iyong saloobin ay nagpapakita na hindi ka man lang nagsisisi. Sa puntong ito, sa tingin mo ba dapat mong panagutin ang iyong ginawa?”

Halos hindi na makatayo ng tuwid si Jacinda, pero patuloy pa rin siya sa pagtatanong habang nagngangalit ang mga ngipin, “Anong nagawa ko?! Hindi ko gets ang sinasabi mo.”

Gayunpaman, hindi naman inis si Elise. “Hindi mo maintindihan? Hihilingin ko ba sa homeroom teacher na i-jog ang iyong memorya? Kung tutuusin, isang salita lang mula sa akin ay nakakapagpahinto sa pag-aaral mo dito. Anong masasabi mo?”

Sa pagbanggit nito, tuluyang nataranta si Jacinda.

Hindi niya kayang umalis at bumalik sa kanayunan. Pagtingin kay Elise, sa wakas ay pinalambot niya ang kanyang saloobin. “Elise, magkakaklase tayong lahat dito na maraming oras sa isa’t isa. Hindi mo ba ako mapakali?”

Umiling si Elise. “Hindi ko sinusubukang pahirapan ang buhay mo, pero dapat magpakita ka man lang ng pagsisisi. Kung hindi, iisipin ko talaga—”

Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, pinikit ni Jacinda ang kanyang mga mata, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at agad na sinabing, “I’m sorry, Miss Sinclair. Kasalanan ko naman this time. Sana mapatawad mo ako.”

Nang marinig iyon, malamig na sumagot si Elise, “Louder, please. Hindi ko narinig iyon ng malinaw. Ano ang ginawa mong mali? Magsalita ka ng mas malakas!”

Napatingin si Jacinda sa mga kaklase sa paligid niya, na ang mga titig nila ay nakakaramdam siya ng kalungkutan. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. “Miss Sinclair, nang ikalat ko ang tsismis na buntis ka, nagdulot ito ng mga negatibong implikasyon sa iyo. Napagtanto ko na ang aking mga pagkakamali, kaya sana ay maging mabait ka para patawarin ako sa pagkakataong ito.”

Dahil doon, yumuko siya nang malalim, na nagpapakita ng maalab na saloobin.

Gayunpaman, ang kanilang mga kaklase sa paligid nila ay labis na nagulat.

“Ano? Siya ang nagpakalat ng tsismis na iyon?”

“I can’t believe that she dares to say such nonsense! Ito ay nauugnay sa reputasyon ng isang batang babae, ngunit mayroon siyang lakas ng loob na magpakalat ng mga tsismis na may kaugnayan dito. Napakasama niya!”

“Noong kakalipat lang niya sa klase namin, akala ko mabait siyang tao. Ngayon ay talagang nabigla ako sa balitang ito.”

……

Bumagsak nang husto ang mood ni Jacinda nang marinig niya ang paraan ng pag-uusap ng kanyang mga kaklase tungkol sa kanya, ngunit hindi mahalaga sa kanya kung ano ang opinyon ng ibang tao sa kanya sa puntong ito. Ang isang mas mahalagang isyu sa kanya ay kung handa ba si Elise na pakawalan siya o hindi.

“Ang iyong paghingi ng tawad ay tinatanggap, ngunit kung ikaw ay pinatawad o hindi ay hindi ko pipiliin. Sana ay tigilan mo na ang pang-iistorbo sa akin mula ngayon. Kung hindi, magkakaroon tayo ng magandang pagsasalaysay ng lahat ng sama ng loob natin nang magkasama.”

Napatango ng husto si Jacinda. “Naiintindihan ko.”

Sa sandaling ito, tumunog na ang bell, ibig sabihin ay magsisimula na ang klase. Bumalik na sa kani-kanilang upuan ang kanilang mga kaklase, ngunit tuluyan nang nasira ang reputasyon ni Jacinda sa klase.

Pagkabalik niya sa kanyang upuan, naramdaman niyang nakatingin ang mga ito sa kanya mula sa iba’t ibang direksyon, Gayunpaman, nakakuyom lang ang kanyang mga kamao at tumahimik.

Si Elise ang naging dahilan para tuluyan akong mapahiya. Hinding-hindi ko siya papakawalan!

Dahil hindi ko siya mapahiya in public, I will do it discreetly.

Isa pa, nasa kamay ni Ashlyn ang kanyang kapalaran. Hindi ako naniniwala na si Elise ay patuloy na magkakaroon ng gayong suwerte sa lahat ng oras.

Dahil nagawa ni Elise na humingi ng tawad kay Jacinda, bahagyang gumaan ang pakiramdam niya. Nang magsimula ang klase, inalis niya ang lahat ng iba pang iniisip at binigyang pansin.

Sa kabilang banda, si Alexander ay nasa masamang kalagayan.

“Young Master Alex…” Sa sandaling binuksan ni Cameron ang pinto, nakita niya si Alexander na nakatingin sa isang file sa kanyang telepono na may bakanteng ekspresyon sa kanyang mga mata. Kahit ilang beses na siyang sinubukang tawagan ni Cameron, hindi pa rin siya tumugon.

“Young Master Alex, ito ang bagong kontrata. Sinuri na ito ng legal department, kaya kailangan mo lang mag-sign dito.”

Biglang nataranta si Alexander at tinignan siya ng masama. “Anong sinabi mo?”

Napabuntong-hininga si Cameron dahil doon.

Nawalan na siya ng bilang kung ilang beses na hindi siya narinig ni Alexander na magsalita.

“Young Master Alex, mukhang wala ka sa dalawang araw na ito. Bakit hindi ka magpahinga ng mabuti para hindi ka masyadong ma-tense?”

Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Alexander at kinuha ang mga dokumento mula sa kanya. Tiningnan niya ang mga ito at binuklat ang huling pahina para pirmahan bago sinabing, “Okay lang ako.”

Gayunpaman, halatang malayo iyon sa katotohanan, kaya naman hindi siya pinaniwalaan ni Cameron.

“Young Master Alex, masama ba ang loob mo dahil kay Miss Sinclair?”

Ang totoo, ang tanong ni Cameron ay lubos na naglantad sa mga iniisip ni Alexander. Pinaningkitan ng huli ang una at kaswal na nagtanong, “Ano sa tingin mo ang pumasok sa kanya nitong mga nakaraang araw? Bakit niya ako iniiwasan?”

Alam kong dahil ito kay Miss Sinclair!

Si Cameron ay kumilos na parang siya si Christopher Columbus na nakatuklas ng Bagong Mundo. Dapat kong sabihin, si Miss Sinclair ay medyo kahanga-hanga. Hindi ako makapaniwala na iniiwasan niya si Young Master Alex!

Kung tutuusin, maraming babae ang gustong mapalapit sa kanya noon, pero lahat sila ay tinanggihan niya. Maaaring manumpa si Cameron na tiyak na si Elise ang una at ang tanging tao na nangahas na tanggihan si Alexander.

Bukod pa riyan, kusa pa siyang umiwas sa kanya, kaya naman napahanga sa kanya si Cameron para dito.

“Young Master Alex, may ginawa ka ba na ikinagalit niya? O nagkaaway ba kayo? Ang mga babae ay talagang madaling pasayahin. Isang bouquet ng mga bulaklak, isang kahon ng tsokolate, o kahit na paglilipat ng pera sa kanyang account—karaniwang gagana ang mga paraang ito. Bakit hindi mo subukan?”

Gayunpaman, sumagot lang si Alexander, “Ako ba ay isang taong may mababang panlasa?”

Nang marinig iyon, mabilis na itinanggi ni Cameron, “Siyempre hindi! Sa tingin ko lang ay medyo kapaki-pakinabang na mga taktika ang mga ito, ngunit ang lahat ay nakasalalay sa babae at kung gaano ka kalapit sa kanya.”

Siyempre, alam ito ni Alexander, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Elise na ang nangyari noong araw na iyon ay isang ganap na hindi pagkakaunawaan.

“Sige. Pwede ka nang umalis.”

Pagkalabas ni Cameron sa kanyang silid, kinuha ni Alexander ang kanyang telepono para maghanap ng florist na mag-o-order ng isang bouquet ng sariwang rosas. Pagkatapos, binili niya ang pinakamalaking kahon ng mga tsokolate mula sa isang kilalang brand at ipinahatid sa paaralan ni Elise.

Kahit na ginawa iyon, naisip pa rin ni Alexander na hindi ito sapat, kaya naman nakita niya ang profile ng e-wallet ni Elise at nagsimulang maglipat ng pera sa kanya.

Ding!

‘Naglipat si Alexander ng 5,200 sa iyo. Remarks: Ang nangyari sa araw na iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Makinig ka sa akin.”

Ding!

‘Naglipat si Alexander ng 5,200 sa iyo. Remarks: Hindi ko alam kung ano ang iyong narinig o nakita, ngunit ang mga bagay ay hindi kung ano ang tila.”

Ding!

‘Naglipat si Alexander ng 5,200 sa iyo. Remarks: Wala akong ibang romantikong damdamin sa ibang babae. Please trust me.”

……

Sa isang lesson lang, nagvibrate ang phone ni Elise. Nang ilabas niya ito, natigilan siya nang makita ang higit sa 99 na hindi pa nababasang mensahe na ipinadala ni Alexander.

Upang maging eksakto, ito ay higit sa 99 na mga mensahe ng mga notification sa bank transfer.

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published.