Bring Your A Game Mr Chapter 206

Bring Your A Game Mr Chapter 206

Isipin ang Iyong Sariling Negosyo

Sa huli ay buong pagmamalaking lumakad palayo si Ashlyn habang si Elise na hindi naman kalayuan ay walang pagdadalawang isip na tumalikod at umalis sa kabilang direksyon.

Matagal na naghintay si Alexander sa entrance ng school hanggang sa wala na ang karamihan sa mga estudyante, pero hindi pa rin niya nakikita si Elise, kaya tinawagan niya ito.

“Kumusta, hindi available ang numerong na-dial mo—”

Kumunot ang noo niya at bahagyang nagulat, ngunit tumanggi pa rin siyang umalis at naghintay sa pasukan ng paaralan hanggang sa sumapit ang gabi. Noon lang siya tumawag sa telepono pauwi at nalaman niya kay Stella na nakauwi na pala si Elise.

Kaya naman, nagmadali siyang umuwi sa kalituhan.

kumatok! kumatok! kumatok!

Kumatok si Alexander sa pinto ng ilang beses ngunit walang sumasagot, kaya mabilis niyang sinabi, “Alam kong nasa loob ka. Pwede mo bang buksan ang pinto? Mayroon akong sasabihin sa iyo.”

Gayunpaman, sinalubong siya ng sandaling katahimikan.

Muli siyang kumatok sa pinto at sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumukas ang pinto ng kwarto, bumungad sa kanya ang walang emosyong si Elise.

“Ano ito?”

Napansin niyang hindi maganda ang mood nito, kaya nagtanong siya, “Nahihiya ka ba?”

“Hindi.”

Binibigkas niya ang simpleng salitang iyon na may monotonous na tono, kaya nagtanong muli ito, “Bakit hindi mo ako hinintay pagkatapos ng klase? Hinihintay kita sa entrance.”

“Nagkataon lang akong sumakay ng kotse at bumalik kaagad.” Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang mga mata para tingnan siya. “Pagod na ako at kailangan ko nang matulog. Kung wala na, isasara ko na ang pinto.

Hindi na hinintay ang sagot nito, agad niyang sinara ang pinto, naiwan ang isang nalilitong Alexander na nakatayo sa labas.

Nang makita ang sitwasyon, mabilis na lumapit si Stella para aliwin siya, “Young Master Alex, kailangan mo siyang suyuin para gumaan ang pakiramdam niya. Baka bad mood ngayon si Miss Elise kaya dapat mas alagaan at suyuin mo siya.”

Si Alexander naman ay clueless nang marinig iyon.

“Anong gagawin ko?”

Ngumiti siya at sumagot, “Young Master Alex, kung gagawa ka ng isang bagay na gusto niya, marahil ito ay gagana.”

Isang bagay na gusto niya? Agad niyang nakita ang sarili na naguguluhan dahil tila napagtanto niyang hindi niya lubos na kilala si Elise. Ni hindi ko nga alam kung ano ang gusto o ayaw niya.

Kinaumagahan, pagkababa ni Alexander, tinanong niya si Stella, “Gising na ba si Elise? Halika at gisingin mo siya!”

“Sabi ni Miss Elise gagawa siya ng takdang-aralin sa paaralan, kaya maaga siyang umalis. Hindi man lang niya natapos ang almusal niya bago umalis,” mabilis niyang paliwanag.

Umalis siya? Bad mood pa rin ba siya?

Gayunpaman, pagdating pa lang ni Elise sa paaralan, wala siyang nabasa kahit isang salita sa kanyang takdang-aralin dahil mula kagabi hanggang ngayon, ang nasa isip lang niya ay ang eksenang nakita niya kahapon.

Tapos, pumasok si Jacinda. Maaga pa naman kaya wala pang ibang estudyante sa napakalaking classroom maliban sa kanilang dalawa.

Sa pag-iisip tungkol sa sinabi ni Ashlyn sa kanya, ganap na inalis ni Jacinda ang kanyang talunang tingin mula kahapon habang dumiretso siya kay Elise at sinabing, “Iba talaga ang mga henyo sa mga normal na tao. Hindi ko akalain na makikita kita ng ganito kaaga sa klase.” Si Elise ay masama na ang pakiramdam at ayaw niyang makipag-usap sa ibang babae kaya natural, hindi siya sumagot sa kanyang mga sinabi. However, Jacinda wasn’t planning to let her go this easily and continued, “Naisip ko na ang nangyari kahapon. Kahit ako ang nagkalat ng tsismis, hindi ko akalain na masyado kang naapektuhan. At saka, sinabi na sa akin ni Alexander na hindi ko kailangan mag-sorry sayo, para matapos na ang mga problema natin. From now on, we can just mind our own business and not interfere with each other.”

Sa sandaling binanggit ang pangalan ni Alexander, naramdaman ni Elise na nagbago ang kanyang ekspresyon. Hahayaan niya ba talaga itong mag-slide?

“Sa tingin mo ba ay madali mong malalampasan ito?” malamig niyang sabi.

Nakangiting sabi ni Jacinda, “Oo. Sa tingin mo ba hihingi ako ng tawad sayo sa harap ng lahat ng estudyante? Sobrang nakakahiya. Tsaka maniwala ka man o hindi, sinabi na ni Alexander na hindi ko kailangan mag-sorry. By the way, Miss Sinclair, may nakalimutan akong sabihin sayo. Pinsan ko si Ashlyn at childhood sweetheart siya ni Alexander. Naniniwala ako na kung hindi mo pinakialaman ang kanilang relasyon, sila ay kasal na ngayon. Kahit na ganoon, inaalagaan pa rin ni Alexander ang aking pinsan. Nung nabalitaan niya na pinsan niya ako, sinabi niya sa kanya na tapos na ang bagay na ito.”

Matapos ang buong tirade, ang tanging gumugulo sa isip ni Elise ay ang huling pangungusap ni Jacinda. So, pinatawad ni Alexander ang lahat ng ginawa ni Jacinda at sinabi pa sa kanya na hindi niya kailangang humingi ng tawad sa akin lahat dahil pinsan siya ni Ashlyn? Halatang hindi ito ang sinabi niya kanina! Bakit may malaking pagbabago sa ugali niya?!

Tahimik na kinuyom ni Elise ang kanyang mga kamao nang walang sinasabi.

Para naman kay Jacinda, hindi niya akalain na ganoon kalmado ang ibang babae matapos niyang marinig ang kanyang mga sinabi, kaya naisip niya ang sinabi sa kanya ni Ashlyn at nagpatuloy, “Alam kong hindi ka maniniwala sa akin, pero masasabi ko sa iyo iyon. May nararamdaman pa rin sina Ashlyn at Alexander sa isa’t isa. Kung talagang hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta sa Sunrise Hotel ng 3PM ngayon. Si Alexander ay nakikipagkita sa aking pinsan doon sa room 502.

Pagkatapos noon, hindi na siya nagsalita at hinayaan ang iba sa imahinasyon ni Elise.

Nang mabalitaan ni Elise na nagkikita sila sa hotel, tuluyan na siyang nawala sa katinuan. Kung hindi dahil sa huling pangangatwiran sa kanyang isipan na sinasabi sa kanya na huwag makinig sa mga kalokohan ni Jacinda ay naging ligaw na siya.

Sa huli, napatahimik siya at sinabing, “Marunong ka lang magkalat ng kasinungalingan gamit ang iyong bibig, kaya sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa iyo?”

Ikinaway ni Jacinda ang kanyang mga kamay at sumagot, “Hindi mahalaga kung maniwala ka sa akin o hindi. Nagsasabi lang ako ng totoo.”

Huminga ng malalim, Elise kept on telling herself that Alexander wasn’t that kind of a person pero deep inside, hindi niya maiwasang magtaka kung totoo ba ang sinabi ni Jacinda.

Lumipas ang oras at parang pahirap kay Elise mula umaga hanggang tanghali. Hindi pa niya naramdaman ang pag-usad ng oras nang napakabagal noon. Pagkatapos ng klase sa tanghali, hindi na siya makaupo at maghintay. Wala akong pakialam kung totoo o mali ang sinabi ni Jacinda, pero kailangan kong tingnan ang sarili ko. Pagkatapos ng lahat, kailangan kong makita ito para maniwala!

At kaya, lumabas si Elise ng paaralan at sumakay ng taksi papunta sa Sunrise Hotel. Pagkatapos, tiningnan niya ang oras at nakitang 1PM na ngayon, ibig sabihin, may dalawang oras pa bago ang oras na binanggit ni Jacinda. Nang makita ni Elise ang isang coffee shop sa tapat ng hotel, pasimple siyang pumasok sa loob at umorder ng isang tasa ng kape habang naghihintay.

Sa tanghali, tinapos ni Alexander ang isang internasyonal na pulong at tiningnan ang oras. Nang makita niyang oras na ng tanghalian, tinawagan niya ang kanyang katulong. “Cameron, pasok ka.”

Hindi nagtagal, may kumatok sa pinto ng opisina niya. “Young Master Alex, hinahanap mo ba ako?”

“Gusto kong pumunta ka sa restaurant sa tapat ng building at umorder ng dalawang special dish. Pagkatapos, tulungan mo akong ipadala ito sa paaralan ni Elise.”

Nang marinig iyon, mabilis na sumagot si Cameron, “Oo, Young Master Alex. Gagawin ko ngayon.”

Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, pinigilan siya ni Alexander. “Kalimutan mo na. Ako na mismo ang mag-o-order at ipapadala ko sa school niya pagkatapos.”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published.