Bring Your A Game Mr Chapter 205

Bring Your A Game Mr Chapter 205

May Second Choice ka pa

“Nais kong humingi ka ng paumanhin sa akin sa publiko sa pamamagitan ng pag-post ng sulat-kamay na liham ng paghingi ng tawad sa bulletin board. At saka, gusto kong linawin mo nang personal ang katotohanan ng bagay na ito sa lahat ng mga kaklase natin at aminin na gawa-gawa mo ang lahat ng kasinungalingan mula sa wala.”

Agad namang tinanggihan ni Jacinda ang ideya. “Hindi kailanman!”

Gayunpaman, hindi siya binibigyan ni Elise ng anumang pagkakataon na gawin iyon. “Mayroon ka pa ring pangalawang pagpipilian, ngunit sa palagay ko ay hindi mo ito kakayanin.”

Ang kanyang mga salita ay tahasang pagbabanta. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita na ni Jacinda ang tunay na kulay ni Elise at mahigpit na naikuyom ng una ang kanyang mga kamao nang hindi umimik.

Matapos basahin ang sitwasyon, sinabi ni G. Harris, “Pakiramdam ko ay makatwiran ang kahilingan ni Elise. Na settle it, then! Jacinda, dahil ikaw ang may kagagawan ng lahat ng ito, sana matatapos din ito sa iyo.”

“Hindi, ako—”

May gustong sabihin si Jacinda, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng homeroom teacher. Sa halip, lumingon siya kay Alexander at nagtanong, “Young Master Alex, ano sa palagay mo?”

Nang marinig iyon, dahan-dahang nagsalita si Alexander, “Basta ayos lang si Elise.”

Sa pakikinig sa kanya, sa wakas ay natanto ni Mr. Harris na si Elise na ngayon ang tumatawag, kaya mabilis siyang sumagot, “Sige. Kung ganoon, susundin lang natin ang sinabi ni Elise. Pwede na tayong pumunta sa ospital.”

Natural, ayos lang si Elise at walang choice si Jacinda kundi ang sumugal, kaya lahat sila ay pumunta sa ospital. Matapos ang sunud-sunod na inspeksyon, namutla si Jacinda habang hindi makapaniwalang tumingin sa medical report.

“I-Imposible ito…”

Gayunpaman, hindi nilayon ni Mr. Harris na marinig ang kanyang sasabihin. “Miss Kate, sana alam mo na ang dapat mong gawin ngayon. Isang araw lang bibigyan kita. Kung hindi ka humingi ng tawad sa publiko kay Elise at linawin ang bagay na ito bukas, gagawin ko ang lahat para mapatalsik ka sa paaralan.”

Natigilan si Jacinda habang may gustong sabihin, ngunit umalis na ang punong guro nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag.

Samantala, walang emosyong sinulyapan ni Elise ang ibang babae, na walang kahit katiting na pakikiramay sa kanyang kinahinatnan. Sabi nga nila, bumabalik ang nangyayari sa paligid.

Hinawakan ni Alexander ang kamay ni Elise at bumulong, “Let’s go. Ibabalik na kita sa school.”

Naglakad na silang dalawa, naiwan si Jacinda na nakatayo doon na may dissatisfied expression. Ano ang nangyayari? Hindi ba sinabi sa akin ni Ashlyn na magulo ang pribadong buhay ni Elise? Paano ito napunta sa ganito? Speaking of, kailangan ko talagang makausap si Ashlyn!

Kaya naman agad niyang kinuha ang phone niya at tinawagan. “Ashlyn, ito si Jacinda…”

……

Pagdating sa paaralan, sinabi ni Elise kay Alexander, “Okay na ako. Maaari mong ipagpatuloy ang iyong trabaho.”

“Hindi ako abala,” sagot niya.

Pagkatapos ay tumingin siya sa oras at idinagdag, “Pero may klase ako ngayong hapon at kailangan kong pumasok sa klase ngayon.”

“Maaari kang pumunta. Sunduin kita mamayang hapon. Subukan mong umalis ng maaga.”

Pagkatapos kumaway sa kanya, pumasok siya sa paaralan.

Ang mga alingawngaw ay nagsimula nang kumalat sa buong paaralan tungkol sa sitwasyon, ngunit ang punong guro ay sapat na matuwid upang tumulong na linisin ang pangalan ni Elise. Kaya naman, alam na ng maraming estudyante ang katotohanan at nanghinayang sa pagkalat ng tsismis, kaya lahat sila ay nagsama-sama para humingi ng tawad kay Elise.

“Elise, sorry talaga. Kasalanan kong hindi alamin ang katotohanan bago ipagkalat ang kalokohang ito. Mapapatawad mo ba ako?”

“Ako rin, Elise. Hindi ko naman sinasadya. Yan kasi ang sinabi sa akin ni Jacinda. Sa katunayan, hindi ako masyadong naniniwala sa kanya noong una, ngunit ginawa niya itong totoo kaya naniwala ako sa kanya.

Alam ni Elise na hindi sila nagkikimkim ng anumang malisyosong layunin dahil ang hilig nila ay magtsismis lang.

“Ayos lang. Hindi ako magdaramdam.”

“Napakabait mo, Elise!”

Nang marinig iyon, napangiti si Elise.

Sa panahon ng klase, nakikinig siya nang mabuti sa guro dahil pakiramdam niya ay hindi siya naglalaan ng sapat na oras sa kanyang pag-aaral kamakailan, kaya kailangan niyang maging mas masipag.

Pagkatapos ng klase, dali-dali niyang inayos ang mga gamit niya at pumunta sa entrance ng school. Gayunpaman, pagdating niya doon, nakita niya ang isang pamilyar na pigura na naglalakad sa kotse ni Alexander at nakaupo sa passenger’s seat.

Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kabog sa loob ng kanyang puso, na para bang may napunit na masakit.

Sa loob ng sasakyan, umupo si Ashlyn sa upuan nang walang pahintulot ni Alexander at magiliw na bumulong sa kanya, “Alexander, nagkataon lang! Nagulat ako nang makita kita dito.”

Samantala, walang pakialam si Alexander habang nag-utos kaagad, “Lumabas ka!”

Gayunpaman, nagkunwari siyang hindi narinig at ngumiti. “Alexander, paano mo nasabi sa akin ‘yan? Nakalimutan mo na ba ang mga taon nating pagkakaibigan?”

“Miss Lawson, if I remember correctly, wala akong masabi sa iyo. Kung tumanggi kang lumabas ng kotse, ako na lang ang lalabas. Yung kotse naman, itatapon ko na lang sa recycling plant.”

With that, binuksan ni Alexander ang pinto at aalis na sana, pero sa sumunod na segundo, mabilis na hinablot ni Ashlyn ang shirt niya. “Alexander, maghintay ka! Pumunta ako dito dahil may sasabihin ako sayo.” Tinapunan siya nito ng malamig na tingin dahilan para binawi niya agad ang kamay niya. “Alexander, may sasabihin talaga ako sayo. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang minuto?” Nang makitang nananatiling tahimik siya, alam niyang dumating na ang pagkakataon niya, kaya mabilis niyang sinabi, “Kaya nga—nalipat na ang pinsan ko sa paaralang ito kamakailan at kaklase niya si Elise, pero parang may hindi pagkakaunawaan sa kanilang dalawa. Ang pinsan ko ay isang walang muwang na babae at wala siyang masamang intensyon pero minsan, gagawa siya ng isang bagay nang hindi muna pinag-iisipan, kaya naman ang dami niyang gulo. Alexander, bakit hindi na lang natin kalimutan ang nangyari sa pagitan nila? Tuturuan ko ng leksyon ang pinsan ko para hindi na niya magawa ang ganoong bagay sa hinaharap—”

Pagkatapos ng lahat ng iyon, ang gusto niya lang ay humingi ng tawad.

Gayunpaman, hindi interesado si Alexander sa kanyang pinsan.

“Tapos ka na ba?” Matapos tumango si Ashlyn, idinagdag niya, “Pagkatapos ay lumabas ka sa kotse na ito.”

Ganun pa man, matigas pa rin ang ulo niya na ayaw umalis. “Alexander, alam kong hindi mo ako gusto, pero alam ko rin na hindi karapat-dapat si Elise sa pagmamahal mo. Sa tingin mo ba siya ang taong sa tingin mo ay nasa ibabaw? May ipapakita ako sa iyo tungkol sa kanya. Alam ko ang mga sikreto niya. Kung interesado ka, puntahan mo ako sa room 502 ng hotel na ito ng 3 PM bukas. Hindi kita pababayaan.”

Pagkatapos noon ay wala nang balak magtagal si Ashlyn kaya binuksan niya ang pinto at agad na lumabas ng sasakyan. Sa sumunod na segundo, tumingin siya sa direksyon ni Elise na may tusong ngiti sa labi. Truth was, napansin niyang kanina lang siya pinagmamasdan ni Elise pero sinasadya pa rin ng una. Hindi ako naniniwala na hindi siya magkakaroon ng anumang kahina-hinalang pag-iisip pagkatapos akong makita.

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *