Bring Your A Game Mr Chapter 197

Bring Your A Game Mr Chapter 197

Dalawang Mukha

“Ano? She’s migrating…” Natigilan si Elise bago niya mabilis na kinuha ang phone niya para makontak si Mikayla. Gayunpaman, isang malamig na boses ng robotic na babae ang sumalubong sa kanya. “Paumanhin, hindi maabot ang numero na iyong na-dial…”

Inilayo ng malungkot na Elise ang kanyang telepono habang sinisikap ni Danny ang kanyang makakaya na aliwin siya. “Huwag kang mag-alala, Boss. Tiyak na kokontakin ka niya kapag nandoon siya.”

Kung hindi lang nawala ang alaala ni Mikayla, sigurado si Elise na tiyak na makokontak niya ito. Gayunpaman, ngayong nawala na ang alaala ni Mikayla, ito na kaya ang katapusan ng kanilang pagkakaibigan?

Pagkatapos nito ay nagsimulang mag-zone out si Elise at hindi na siya makapag-focus sa klase. Pumasok ang homeroom teacher kasama ang isang magandang babae noong third period. “Tahimik, lahat. Ito si Jacinda Kate, ang pinakabagong karagdagan sa aming klase. Sana alagaan siya ng lahat.”

Agad na nagpalakpakan ang lahat para salubungin si Jacinda habang nakangisi ito bilang tugon. “Hey, guys. My name is Jacinda and I’ll be your new classmate from today onward. Sana magkasundo tayong lahat.”

Sa sobrang mala-anghel na boses at inosenteng tingin, agad niyang nakuha ang atensyon ng karamihan sa mga lalaki.

“Hoy, Jacinda, bakit hindi ka umupo sa tabi ko?” Bagaman ang isang lalaki na kaklase ay nag-imbita sa kanya na umupo sa kanya, tinanggihan niya ito.

Pagkatapos, lumingon siya kay Elise at lumapit sa kanya. “Hey, pwede ba akong maupo sa tabi mo?”

Napakunot ang noo ni Elise dahil kay Mikayla ang upuan sa tabi niya. Gayunpaman, ilang oras na lang bago ito ma-occupy dahil nag-drop out na si Mikaya. Bagama’t nag-aatubiling payagan si Jacinda na maupo sa tabi niya, wala rin naman siyang valid reason para tanggihan si Jacinda. “Oo naman.”

Isang nakangiting Jacinda ang sumagot, “Salamat.”

Pagkatapos, umupo siya at inilagay ang bag niya sa drawer ng mesa habang nakatutok ang tingin sa mukha ni Elise. Ito ba ang pangit na Elise na binanggit ng pinsan kong kapatid? Paano hindi kaakit-akit. I wonder kung anong charisma meron siya para talunin ang matikas kong pinsan para maging fiancée ni Alexander. Anong biro.

Malamig na tumawa si Jacinda bago inayos ang sarili at bumulong kay Elise, “Hello, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? At saka, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong klase ang susunod natin?”

“Elise Sinclair. Ang timetable ay nasa whiteboard at maaari mong kopyahin ang isang set para sa iyong sarili kung kailangan mo ito.”

Nang mapansin niyang nanlalamig si Elise sa kanya, lalo lang lumakas ang pagkaayaw ni Jacinda kay Elise. How dare that halimaw na pangit na subukang kumilos nang cool sa paligid ko? Manood ka na lang.

“Hoy, Jacinda. Narito ang ilang tsokolate na binili ko…”

“Binili ko itong mga lollipop para sa iyo…”

“Gusto mo ba ng alinman sa mga meryenda na ito?”

Marami sa mga lalaki sa klase ang sumubok na manligaw kay Jacinda, na talagang natutuwa sa atensyon na ibinibigay nila sa kanya. At sa malumanay na boses, nagpasalamat siya sa kanila. “Salamat sa inyong lahat!”

“Walang anuman. Ipaalam sa amin kung may kailangan ka sa hinaharap.”

Bagama’t masayang nakipag-chat sa kanila si Jacinda at hindi tinatanggihan ang kanilang mga regalo, nagbago ang kanyang ekspresyon nang umalis sila. Ilang sandali pa nang nagsimula siyang magreklamo, “Gago ba ang mga taong ito? Sino ang sumusubok na manligaw sa mga babae gamit ang mga meryenda at lollipop? Akala ba nila bata ako?” Pagkatapos, itinapon niya ang mga meryenda sa basurahan nang walang pag-aalinlangan.

Nang makita iyon, medyo napakunot ang noo ni Elise ngunit nanatiling tahimik. Sa kasamaang palad, inisip ni Jacinda na hinuhusgahan siya ni Elise at sa halip ay pinandilatan siya ng mata. “Anong tinitingin mo? Wala ka bang natanggap na regalo mula sa mga lalaki dati? Well, I guess walang lalaking bibili ng regalo para sa mga pangit na babae na tulad mo. Pustahan ako kahit na hindi nila nais na magtipid ng anumang sulyap sa iyo.

Walang pag-aalinlangang sumagot ang walang imik na si Elise, “Parang pinagkadalubhasaan mo ang pagiging dalawang mukha.”

“Sino ka para pagsalitaan ako ng ganito? Alam mo bang kaya kong sirain ang reputasyon mo kung gugustuhin ko?” banta ni Jacinda. Halatang mababa ang tingin niya kay Elise.

Ramdam ni Elise ang pagkapoot ni Jacinda sa mga sandaling ito. Gayunpaman, hindi niya maalala na nagkrus ang landas nila noon. Bagama’t unang beses nilang magkita, kitang-kita ang poot ni Jacinda sa mga mata nito. Mukhang wala siya dito na may magandang intensyon.

“Pwede mo namang subukan. Titingnan natin kung sino ang hahantong sa nasirang reputasyon sa halip.”

Pagkasabi ng mga salitang iyon, hindi na niya kinakausap si Jacinda at bumalik para tapusin ang kanyang mga gawain sa paaralan. Pagkatapos ng klase, pumunta si Danny para ibigay kay Elise ang fruit juice na binili niya. “Boss, uminom ka ng juice!”

Nang hindi tumitingin, sumagot siya, “Salamat!”

Dahil sanay na siya sa ugali nito ay hindi na ito umimik at bumalik sa kanyang upuan.

Sa kabilang banda, alam ni Jacinda kung sino si Danny. Sa katunayan, alam niya ang lahat tungkol sa mga young masters ng mga Griffith. Gayunpaman, nakita niya lamang sila sa mga larawan; hindi niya nakilala ang mga ito nang personal at wala rin siyang anumang pakikipag-ugnayan sa kanila.

Gayunpaman, alam niya ang mga interes ng apat na panginoon. Halimbawa, si Danny Griffith, na nasa harap niya, ay isang ignorante at mayabang na tao na may interes sa karera ng kotse at paglalaro. Pero, bakit napaka-pleasant niya sa pangit na halimaw?

Dahil hindi niya maintindihan ang koneksyon kahit na pagkatapos na pag-isipan ito, sumuko siya at nagkusa na simulan ang pakikipag-usap sa kanya upang makuha ang kanyang pabor. “Hoy, Danny. Ako ang bagong babae, si Jacinda. Nagsimula ako kamakailan ng bagong laro sa mobile, kaya gusto mo bang makipaglaro sa akin kapag libre ka?”

Sa sandaling ito, nasa kalagitnaan si Danny ng kanyang mga gawain sa paaralan nang makarinig siya ng isang matinis na boses, na naging dahilan ng pagkunot ng kanyang noo. “Wala pang isang daang araw bago ang finals natin at iniisip mo pa ring maglaro? Iwanan mo akong mag-isa; tigilan mo na ako sa pag-aaral ko.”

Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jacinda sa sandaling tinanggihan siya at hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Bakit iba ang napapabalitang si Danny Griffith sa personal?

“I-I’m sorry. Hindi ko alam na nag-aaral ka pala.” Karaniwan, ang mga tao ay tiyak na nanlalambot kapag nakikita ang kanyang paghingi ng tawad na ekspresyon. Gayunpaman, dahil masyadong nakikipag-hang-out si Danny kay Elise at sanay na sa kanyang pag-uugali, ang huwad na magiliw na ugali ni Jacinda ay hindi inilagay para sa kanya.

“Sige. Just stop talking to me,” hiling niya na ikinadilim ng mukha ni Jacinda. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na sumagot at makabalik na lamang sa kanyang upuan.

Paliwanag ni Simon Reid, na hindi talaga nakakasundo ni Danny, “Jacinda, don’t mind Danny. Lagi siyang ganyan.” Ang guwapo at mayaman na si Simon ay isang taong mapangarapin, ngunit halatang hindi siya maikukumpara sa isang tulad ni Danny.

Sa wakas ay nakahanap si Jacinda ng kaaliwan mula kay Simon. “Salamat. Gayunpaman, kasalanan ko ang pag-uugali ko sa aking lugar. Hindi ko alam na si Danny pala ay isang masipag na estudyante na mahilig mag-aral.”

Sa totoo lang, nabigla rin siya. “Si Danny ay nagsimula pa lamang magseryoso sa kanyang pag-aaral noong nakaraang semestre. Akala naming lahat ay for show lang, pero nakuha niya talaga ang ikatlong pwesto sa klase namin noong finals last semester. Posibleng makapag-enroll siya sa isang prestihiyosong paaralan!”

Hindi niya alam na si Danny ay talagang isang matalinong estudyante. Kaya pala ganoon ang reaksyon ni Danny nang yayain ko siyang makipaglaro sa akin. Mukhang kailangan ko na naman magdiskarte.

“Nakita ko! Salamat. Bibilhan kita ng pagkain balang araw para maibalik ang kabaitan mo.”

Hinding-hindi tatanggihan ni Simon ang imbitasyon ng isang magandang babae, kaya iminungkahi niya, “Bakit balang araw ay makakasama tayong kumain ngayon? May alam akong magandang lugar sa malapit. Bakit hindi tayo pumunta doon pagkatapos ng klase?”

Sa sandaling ito, si Jacinda, na gustong malaman ang higit pa tungkol sa kanyang bagong klase, ay naisip na ito ay isang magandang pagkakataon na gawin iyon at sumang-ayon sa mungkahi ni Simon.

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *