Bring Your A Game Mr Chapter 189

Bring Your A Game Mr Chapter 189

Walang Dapat Paglibakin

“Sa palagay ko ay mas maganda ang tela ng damit dahil ito ay nagpapabigat sa akin at lubhang masikip din. Naniniwala ako na maaaring may mga paraan para gawin itong mas komportable.” Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Elise, napawi ang ngiti ni Brendan.

Siya ay isang fashion designer, kung tutuusin, at sa pagiging ego ng isang artista, hindi niya matiis na punahin ng iba ang kanyang trabaho, lalo na ang isa na pinahahalagahan niya. Gayunpaman, dahil ang kasalukuyang kritiko ay si Elise mismo, pinigilan niya ang kanyang napinsalang pagmamataas at pilit na nagtanong, “Kung ganoon, anong tela ang iminumungkahi mong isama natin?”

Bagama’t medyo kaswal ang tunog ni Brendan, may bahid ng pang-aalipusta sa kanyang tono na tila nagpapahiwatig na wala siyang karapatang magkomento sa paggawa ng damit, dahil hindi siya eksperto.

Si Elise, sa kabilang banda, ay hindi nagpapigil sa poot na pinagbabatayan ng kanyang tanong, at sa halip ay mahinang sumagot, “I personally think that a fiber-based tulle would be a better choice and there should be some adjustments to the skirt to make it weigh mas kaunti. Maaaring makatulong din ito sa aesthetics.”

Sa pagkakataong iyon, sigurado siyang niloloko ng dalaga ang kanyang disenyo. Habang pinipigilan ang kanyang sama ng loob, kumagat siya, “Kung ganoon, dahil sinabi mo na, susubukan ko na lang sigurong sabunutan ang damit.” With that, he gestures for his assistant to help her out of the dress.

Nang maramdaman ni Elise ang kanyang pagkadismaya, mabilis na ipinaliwanag ni Elise, “Huwag mo akong intindihin; Gusto ko ang iyong disenyo at ang ganda nito. Kung ano ang sinabi ko kanina ay mungkahi lang.”

Bumuntong hininga si Brendan bilang tugon. “Ayos lang. Kung sa tingin mo kailangan ng damit na ayusin, sasamahan ko na lang.”

Dahil ayaw na niyang madagdagan pa ang pasa sa pagpapahalaga ng kanyang artista, pumayag siya at nagpalit ng damit, na kalaunan ay kinuha ng kanyang katulong.

Samantala, pagkatapos na maobserbahan ang bahagyang tensyon na palitan, nalaman kaagad ni Alexander na labis na nasaktan si Brendan sa mga sinabi ni Elise. Hindi niya forte ang fashion design, ngunit naiintindihan niya ang ugali ni Brendan at pamilyar lang siya sa intolerance ni Brendan sa anumang pamumuna tungkol sa kanyang trabaho.

“Brendan, sa palagay ko ay hindi masamang ideya na gumawa ng kaunting pagsasaayos, ngunit kung ayaw mong sumama dito, bakit hindi mo hayaang si Elise ang mamuno sa halip?” Napatahimik si Alexander habang pinipili ang kanyang mga salita.

Nang marinig iyon, lumambot ang ekspresyon ni Brendan. Naisip niya na si Elise ay mapangahas na nitpick ang kanyang disenyo nang hindi pa ito kapwa taga-disenyo, ngunit ang mga salita ni Alexander ay may katuturan. Dahil dito, nagpasya siyang pahintulutan itong sabunutan ang damit ayon sa nakikita niyang akma. Tingnan natin kung magagawa mo ang ginagawa ko, Elise.

Nais ni Brendan na malaman niya na ang pagdidisenyo ng fashion ay hindi lakad sa parke. May bakas ng pang-aalipusta sa boses niya habang gumuhit, “Alam mo kung ano? Sa tingin ko tama ka, Alexander. Elise, kung mayroon kang mas magagandang ideya para sa damit, maaari kang gumawa ng lahat ng pagsasaayos ayon sa gusto mo. Wala namang masama kung susubukan diba?”

Nang marinig niya ito, huminto sa pag-iisip si Elise at sa wakas ay sumang-ayon, “Sige, susubukan ko.”

Ang kanyang tugon ay higit sa inaasahan ni Brendan sa kanya. Naisip niya na baka mataranta ito at tanggihan ang alok nito, ngunit naramdaman niya ang pagkagalit nang makita niya kung gaano ito kumpiyansa. Paanong ang isang babae ay naging napaka-insubordinate at bastos sa parehong oras? Tingnan na lang natin kung paano siya sa dulo!

With a strained composure, he added, “Then, I’ll leave the dress to you, Elise. Maaari kang pumunta sa akin kung kailangan mo ng anumang tulong, o mas gusto mo bang magpadala ako ng dalawang katulong upang magbigay ng tulong sa iyo?”

Isang mahinang ‘hmm’ ang tumakas sa kanya bago siya sumagot, “I think one assistant should suffice. Pupunta ako bukas at magsisimula sa pagsasaayos kung ayos lang sa iyo.”

Walang pagdadalawang-isip sa kanyang mga salita at panay ang kanyang tingin habang naghihintay ng sasabihin nito, ngunit hindi. Nang makalabas na sila ni Alexander sa opisina ni Brendan, sumakay sila sa kotse. Sinilip siya ni Alexander sa rearview mirror at tinuro, “You can do whatever you like with the dress and it won’t matter if you mess up. Nandito ako para sa’yo.”

Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng sinumang gumagawa ng ganoong mga pangako sa kanya. Ang limang pantig ay pinagsama-sama sa isang simpleng katiyakan, ngunit ginawa nito ang kanyang tingil sa init gayunpaman. Nandito ako para sa’yo. Habang umuugong ang mga salita sa kanyang ulo, ngumiti siya at tumugon, “Maaari kang magkaroon ng kaunting tiwala sa akin, alam mo. Kung tutuusin, hinding-hindi ako gagawa ng anuman kung wala munang kumpiyansa na kakayanin ko ito.”

There was something magnetic about her when she behaved this way and it pulled at Alexander’s heartstrings. Para bang natuklasan niya ang tunay na dahilan sa likod ng pagkahumaling nito sa kanya; Kitang-kita niya ang katigasan ng ulo niya na dati niyang taglay noong araw. Sa lawak na iyon, umunlad sila sa parehong liga.

Kinabukasan, nagpakita si Elise sa atelier mag-isa. Hindi tulad kahapon, lahat ng tao sa atelier ay masyadong abala sa kani-kanilang trabaho para mapansin ang presensya niya. Hindi niya ito pinansin at hinanap ang daan patungo sa opisina ni Brendan, pagkatapos ay mabilis na kumatok sa pintuan nito.

“Pasok ka.”

Matapos marinig ang kanyang walang katawan na boses, itinulak niya ang pinto.

“Ano ito?” Walang emosyong tanong ni Brendan habang nakatingala at nang makita siya, nanigas siya. “Oh nandito ka na pala.”

Tumango siya bago nagtanong, “Maaari na akong magsimula kaagad sa damit. Saan iyon?”

Siya gaped sa kanya sa sorpresa; Hindi niya inaasahan na dadating talaga siya, sa paniniwalang siya ay isang malaking kausap sa oras na iyon. At muli, gusto niyang makita kung paano niya sisirain ang damit ngayong nandito na siya.

“Come with me,” aniya saka tumayo mula sa pagkakaupo. Inakay siya nito sa pasilyo at nang huminto sila sa dulo, ipinahayag niya, “Maaari mong gawin ang damit dito. Nandoon na lahat ng gamit at ipahiram ko sa iyo ang aking katulong na si Molly.”

Nagpasalamat si Elise at pumasok sa pinto. Agad siyang sinalubong ng makita ang damit na nakasabit sa frame ng mannequin. Habang naglalakad siya papunta dito, tinasa niya ang damit mula sa lahat ng anggulo at nagsimulang mag-sketch ng isang bagay sa isang piraso ng papel.

Samantala, nakakulong si Brendan sa kanyang opisina nang pumasok si Molly. “Gusto mo akong makita, Mr. Griffith?”

Ibinigay niya ang isang mahinang kaway sa kanyang kamay at sumagot, “Kailangan kong pumunta ka sa Design Studio No.1 para tumulong sa ilang mga pagsasaayos. Maaari mong makuha ang anumang kailangan mula sa imbakan.”

Tumango siya. “Naiintindihan mo, Mr. Griffith.”

Gayunpaman, nang siya ay aalis na, pinigilan siya nito sa kanyang mga landas. “Maghintay ka. Siguraduhing panoorin mo ang bawat pag-aayos ng babaeng iyon sa damit, at ipaalam sa akin sa sandaling makakita ka ng problema.”

“Oo. Mr. Griffith,” sagot niya. “Aalis na ako ngayon.”

Sa totoo lang, medyo nagulat si Molly sa tila sabik na sabik si Brendan at naisip niya kung ano ang big deal. Pagdating niya sa Design Studio No.1 at nakita niya ang isang karaniwang babae na nakapalibot sa damit na pinaghirapan niyang ginawa, sumigaw si Molly, “Hoy! Anong ginagawa mo? Malamang na bago ka lang dito, ngunit dapat kitang babalaan na huwag hawakan ang anumang bagay na personal na idinisenyo ni Mr. Griffith—tulad ng damit na iyon!”

Kumunot ang noo ni Elise sa panghihimasok, ngunit may biglang sumagi sa kanyang isipan nang magtanong siya, “Ikaw ba ang assistant na binanggit ni Brendan?”

Nabahiran ng pagtataka ang mukha ni Molly. Tinawag lang ba niya si Mr. Griffith sa first name niya? Sino siya para magkaroon ng ganoong katapangan? Kaagad, naunawaan niya na kahit sino pa ang babae, ang babae ay hindi dapat ipagwalang-bahala. Habang tumango si Molly, mabilis siyang sumagot, “Oo, pinapunta ako ni Mr. Griffith para tulungan ka.”

“Oh,” sagot ni Elise. “Pwede mo bang ipasa sa akin ang gunting, please?”

Bilang pagpapakita ng pagkamasunurin, tumalikod si Molly upang kunin ang gunting bago niya ito ibinigay kay Elise nang walang tagal. “Dito ka na.”

Matapos niyang kunin ang matalim na kasangkapan ay iniwas ni Elise ang kanyang tingin sa damit at wala man lang kurap ng pagdududa ang bumakas sa kanyang ekspresyon habang pinupunasan ang gilid ng damit.

Halos lumuwa ang mga mata ni Molly sa kanilang mga socket habang siya ay humihingal at nauutal, “A-Anong ginagawa mo sa mundo?”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *