Bring Your A Game Mr Chapter 180

Bring Your A Game Mr Chapter 180

Siguradong Hindi Ito si Mikayla

Nakabuo na ng hula si Elise sa mukha ni Cynthia. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang manggas at bumulong, “So, may balita ka ba tungkol kay Mikayla?”

Tumingin sa kanya si Cynthia at tumango. Nang walang babala, bumigay ang mga binti ni Elise, at siya ay natisod. Hindi rin napigilan ang kanyang mga luha, dahil kitang-kita niya ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi.

“Iyan ay… Imposible iyon! Walang mangyayari sa kanya! Paano siya magkakaroon…”

Sinubukan ni Cynthia ang lahat para pakalmahin siya. “We are not a hundred percent sure sa ngayon. Kaya lang… ang rescue team ay nakahanap ng isang katawan na may mga paglalarawan na kahawig niya.”

Ang nakakagulat na balita ay gumuho sa mundo ni Elise, at tumanggi siyang tanggapin ang katotohanan. Biglang sumulpot si Jack at hinawakan ang braso ni Cynthia, bumaba sa kabaliwan habang tumatahol sa kanya, “Totoo ba iyon? Nasaan na siya ngayon? Sabihin mo sa akin! Nasaan siya?”

Napakunot ang noo ni Cynthia sa walang ingat na reaksyon ni Jack. Kilala niya ang lalaki, ngunit hindi niya inaasahan na kikilos ito nang padalus-dalos. Base sa kanyang sabik na reaksyon, malabo niyang ideya ang relasyon nila ni Mikayla. Samakatuwid, nagpasya siyang patawarin ang kanyang kabastusan at ibinahagi sa kanya ang lahat ng mga detalye.

“Inilagay ang bangkay sa rescue station. Walang dumating para kunin ito.” Halos hindi na siya natapos sa pagsasalita nang tumakbo si Jack palabas ng ospital. Sumunod naman si Elise na nangingilid ang luha sa kanyang mga mata.

Nang marinig ng mga magulang ni Mikayla ang balita, halos himatayin sila sa pag-iyak. Sa wakas, sumugod ang grupo sa pansamantalang mortuary sa rescue station. Nanginginig si Elise mula ulo hanggang paa nang pagmasdan niya ang puting tela na nakatakip sa katawan.

“Mikayla…” Hindi napigilan ni Elise na ibulong ang pangalan ng kaibigan, at patuloy na pumatak ang mga luha sa kanyang mukha. Samantala, hingal na hingal ang mga magulang ni Mikayla sa pag-iyak, at lumubog ang kapaligiran hanggang sa pinakamababa.

Sa isang pagtatangka na panatilihing kalmado si Elise, tumayo si Alexander at hinawakan ang kanyang kamay sa katahimikan. Natisod siya at binuksan ang tela upang makita ang isang katawan na halos hindi makilala. Gayunpaman, dahil ang laki ng biktima ay katulad ng frame ni Mikayla, muli siyang nalugmok sa kalungkutan. Mukhang hindi rin masyadong positive ang mga tao sa paligid

Gayunpaman, si Jack lang ang nag-iba ng reaksyon. Tila walang buhay na naglalakad na bangkay nang dumating, bigla siyang nabuhayan ng loob matapos makita ang katawan, at nagningning ang mga mata. “Hindi si Mikayla yan!”

Walang alinlangan, ang kanyang maikling deklarasyon ay nagpabago ng hangin sa kanilang paligid.

Samantala, pinagmamasdan ni Elise ang kanyang malabo na mga mata habang buong seryosong paliwanag ni Jack, “Hindi siya iyon! Ibang damit ang suot niya sa araw na iyon. Nakasuot din siya ng fishbone necklace, na hindi nakikita kahit saan sa katawan na ito!”

Naglakbay ang tingin ni Elise sa katawan at kinumpirma na walang fishbone necklace, na naging dahilan para hindi siya makapagsalita. “A-Anong nangyayari?”

Muli, nagpahayag si Jack nang may kumpiyansa, “Maling tao ang nakuha mo! Hindi kay Mikayla ang katawan na ito! Magtiwala ka sa akin!”

Tapos, tumalikod na siya para umalis. Ang iba sa grupo ay lubos na nalito sa mga salita ni Jack. Hindi nagtagal, nanumbalik ang loob ng mga magulang ni Mikayla. Nakatitig sa katawan, tila mas gusto nila ang salaysay ni Jack, kahit na ito ay para lamang sa emosyonal na lunas. “Hindi si Mikayla yan. Hindi siya,” paulit-ulit na ungol ni Mrs. Jameson, ngunit nanatiling makatuwiran ang kanyang asawa. “Dahil hindi namin siya matukoy, ang pinakamahusay na paraan ay ipadala ang katawan para sa isang postmortem exam.”

Kaya, nakipag-ugnayan si Mr. Jameson sa isang lokal na lab para sa isang postmortem exam. Ang mga resulta ay lumabas nang wala pang 24 na oras at naihatid sa kanila.

Napabuntong hininga ang lahat nang ilabas niya ang dokumento. Nang makita nilang wala man lang 1% match ang katawan sa DNA ni Mikayla, nagpakawala sila ng sama-samang buntong-hininga.

“Sabi na nga ba! Hindi si Mikayla. Siguradong hindi siya…” Napaluha si Mrs. Jameson. Dahil hindi si Mikayla ang katawan, may pag-asa na mabubuhay pa siya.

Unti-unting kumalma rin ang puso ni Elise. Mikayla, dapat buhay ka pa. Tama ba ako?

“Nahanap siya! Natagpuan nila siya!” Pinutol ng masasayang sigaw ni Jack ang nag-iisip na kapaligiran. Si Elise ang unang nakahawak sa sarili at nagmamadaling lumapit sa kanya. “Nahanap na ba nila si Mikayla?”

Tumango si Jack sa kaligayahan. “Pinadala sa akin ng embahada ang balita. Nakipag-ugnayan daw sa kanila si Mikayla. Nandoon siya para kunin muli ang kanyang ID at pasaporte, marahil para sa flight pauwi.”

Ang biglaang balita ay inalis si Elise sa kanyang mga paa. “Totoo ba yan? Nasaan na siya ngayon?”

Dagdag pa ni Jack, “Nagpunta siya sa embassy dalawang araw na ang nakakaraan. I guess nakabalik na siya ngayon sa Cittadel. Kapag nakabalik na tayo, siguradong hahawakan natin siya!”

“Ngunit kung ligtas siya, bakit hindi niya kami nakontak?” Binibigkas niya ang kanyang tanong, at bumagsak ang katahimikan. Talagang isang misteryo iyon, dahil hindi ito nakaayon sa nakagawian ni Mikayla.

“Pero malinaw na sinabi sa akin ng embassy na tama ang impormasyon ng ID. Si Mikayla yun.”

Sa harap ng kumpirmasyon ni Jack, naniwala rin si Elise na ang bisita ng embassy ay si Mikayla. “Umuwi na tayo,” sabi ni Alexander, at sumang-ayon ito sa kanya.

Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Mikayla nang malaman na nakasakay na ang kanilang anak na babae pauwi. Nagpatuloy sila sa pag-book ng pinakamalapit na flight na magagamit at umuwi kasama si Elise at ang iba pa.

Matapos ang sampung oras na paglipad, lumapag ang eroplano sa paliparan ng Athesea. Lumabas ang grupo sa mga dumating at agad na sumugod sa bahay ni Mikayla. Gayunpaman, laking gulat nila nang makitang walang laman ang bahay—hindi umuwi si Mikayla.

Mukhang bigo, bumulong si Jack, “Paano ito posible? Ano ang nangyayari?”

Inaliw siya ni Elise, na sinasabi, “Huwag kang mag-alala. Kung si Mikayla talaga, uuwi siya maya-maya.”

“Ngunit nasaan siya ngayon?” Ang kanyang mga salita ay nag-udyok sa lahat na mahulog sa malalim na pag-iisip. Umalis sina Elise at Alexander sa kinaroroonan ni Mikayla at sabay na umuwi. Sa kotse, hindi niya maiwasang magtanong, “Ano sa tingin mo? Dahil nakabalik na siya sa Cittadel, bakit hindi pa siya umuuwi?”

Bago ito, naobserbahan ni Alexander ang paraan ng pag-aalala ni Elise sa pagkawala ni Mikayla. Nasasabi niya kung gaano kahalaga sa kanya si Mikayla, at tahimik niyang ibinigay ang moral na suporta nito habang nasa daan. “Huwag kang mag-alala. Sino ang nakakaalam? Marahil siya ay nasa ilalim ng ilang mahirap na mga kalagayan.”

Si Elise ay mukhang nalilito ngunit hindi makabuo ng isang makatwirang paliwanag.

“Sige na. Itigil ang labis na pag-iisip. At least may patunay tayo na maayos at buhay siya. Malalaman ang iba pang misteryo kapag nakauwi na siya. Hindi mo dapat magugulo ang iyong buhok dahil dito.”

Malungkot na nakatingin sa labas ng bintana, muling nanalangin si Elise na makauwi na si Mikayla.

Nang makarating sila sa bahay, agad siyang naghanda para pumasok sa paaralan dahil sa pagkakaiba ng oras. Siya ay gumugol ng maraming oras sa Switzerland pagkatapos ng aksidente at umalis sa pagliban para dito. Dahil nakapagbigay siya ng kasiya-siyang resulta sa kanyang mga nakaraang pagsusulit, hindi nagkomento ang mga guro sa kanyang pagliban.

“Bukas na ang final exam. Gamitin ang iyong oras nang matalino para sa rebisyon.” Ang homeroom teacher ay nagsasalita sa klase, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na kay Elise. “Kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling pumunta sa aking opisina para sa paglilinaw.”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *