Bring Your A Game Mr Chapter 177

Bring Your A Game Mr Chapter 177

Dapat Siya ay Buhay Pa

Naisip ni Jack na ang ideya ay hindi kapani-paniwalang pambata. “Mauna ka na. I think papasa ako.”

Well, kung sasabihin mo. Imposibleng gawin ito nang mag-isa, gayunpaman… Magagawa lamang ni Mikayla ang laban sa snowball, ngunit tulad ng kanyang pagkabigo, nilapitan siya ng ilang dayuhan. “Hey lovely, mag-isa ka ba?”

Kaagad, maingat siyang tumingin sa kanila at nagplanong umalis, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga babae. “Sumali ka! Mas masaya ito kaysa maglaro ng mag-isa.”

Nang magkasalubong ang matalik nilang titig, nagbago ang isip niya at pumayag na sumama sa kanila dahil magsasawa pa rin siya.

Samantala, sina Elise at Alexander ay nag-ski sa tuktok. Nakatayo si Elise sa tuktok at pinagmamasdan ang mahiwagang at nakamamanghang tanawin ng taglamig.

“Nais kong manatili dito ng ilang araw pa!” Bumuntong hininga si Elise mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang makitang maganda ang kanyang kalooban, mabilis na idinagdag ni Alexander, “Kung gusto mo, maaari tayong manatili ng ilang araw pa rito.”

She beamed at him, but right then, naramdaman niya ang bahagyang panginginig mula sa lupa sa ilalim niya, at ang ekspresyon niya ay napalitan ng gulat. “Bakit gumagalaw ang lupa?”

Naramdaman din niya ito, ngunit bago pa siya makapagsalita, nakita niya ang snow sa mga bundok sa tapat ng mga ito na dumudulas pababa. “Oh tae! Ito ay isang avalanche!”

Isang panginginig ang bumaba sa kanyang gulugod, at ang kanyang isipan ay napuno ng eksena ng kinahinatnan. Naramdaman niya ang pagluwag ng niyebe sa ilalim ng kanyang mga paa nang mawalan siya ng balanse at nagsimulang bumulusok pasulong. Galit na galit, inabot niya ito para sunggaban siya.

Sa paligid nila, ang mga bundok ay lumilipat, at ang lupa ay nanginginig. Ang nakakatakot na paggalaw ng kalikasan ay kaakibat ng matinis na hiyawan mula sa mga natarantang skier.

Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang mga bisig upang protektahan siya, at pareho silang gumulong pababa sa dalisdis mula sa tuktok.

Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nagkamalay siya at ginalaw ang kanyang naninigas na mga braso. Pagkatapos, nalaman niya na ang ibabang kalahati ng kanyang katawan ay nabaon sa niyebe. Naalala niya ang nangyari bago siya blackout, at nahuli siya ng takot. “Alexander! Alexander!”

Paulit-ulit niya itong tinatawag, ngunit walang sumasagot maliban sa mga walang laman na alingawngaw niya sa kabundukan. Ang sandaling iyon ay napuno ng matinding takot. Bumangon siya mula sa lupa at sumuray-suray pasulong. Gayunpaman, pagkatapos ng avalanche, ang kapaligiran ay dumaan sa isang matinding pagbabago, na walang nakitang tao sa paligid. Nag-araro siya nang walang patutunguhan habang sumisigaw, “May tao ba diyan?!”

Kahit ilang beses siyang sumigaw, walang sumasagot sa kanya. Kinaladkad ang kanyang pagod na katawan, nagpatuloy siya hanggang sa matagpuan niya ang rest area na kanilang nadaanan noong una silang dumating. Noong panahong iyon, napansin siya ng mga miyembro ng rescue team. “Hoy, tingnan mo! May babae dyan!”

Nang hindi nag-aksaya ng isang segundo, humingi siya ng tulong. “Tulungan mo ako! May kasama akong kaibigan, pero malamang nakabaon siya sa ilalim ng niyebe. Kailangan mong tumulong sa paghahanap sa kanya! Kailangan mo!”

Mabilis siyang inaliw ng staff ng rescue team, na nagsasabing, “Ngayon, huwag kang mag-alala. Susubukan namin ang aming makakaya.”

Habang nag-uusap sila, inayos nila siya bago nahati sa dalawang koponan at umakyat sa mga bundok ng niyebe para sa paghahanap. Tumalon hanggang lalamunan ang puso niya habang napapalunok siya sa panghihinayang. Bakit ko pa sinabing oo sa skiing sa unang lugar?

Nakatitig sa tanawin ng walang katapusang niyebe, naramdaman niyang tumutulo ang kanyang mga luha. Diyos, mangyaring hayaan si Alexander na makabalik nang ligtas at maayos. pakiusap…

Lumipas ang ilang araw, at nananatili pa ring nagbabantay si Elise sa paanan ng mga bundok. Sa mahaba at nakakapanlulumong paghihintay, nasaksihan niya ang rescue team na hinila palabas ang mga biktima mula sa nalalatagan ng niyebe, at higit sa kalahati ng mga taong iyon ay hindi nagpakita ng mahahalagang palatandaan.

Kahit makalipas ang ilang araw, hindi nila nakita sina Alexander, Mikayla, o Jack. Sa lahat ng pag-aalala na namumuo, si Elise ay lubhang nanghina, at sa kabila ng pagpapayo na umalis sa pinangyarihan ng mga nag-aalalang tagapagligtas, pinilit niyang maghintay.

Naghintay siya hanggang sa dumating ang tawag ni Danny. “Boss, ang gulo ng kumpanya ngayon. Narinig ng lahat ang balita tungkol kay Alexander, at wala nang mamumuno sa kumpanya ngayon.”

Nadurog ang puso niya matapos niyang marinig ang balita. Muling pumasok sa kanyang isipan ang paalala ni Jona, kaya sinubukan niyang manatiling matatag. “Kumusta ang sitwasyon sa opisina ngayon? Sabihin mo sa akin ang lahat ng detalye.”

Kaagad, ipinaliwanag ni Danny, “Nagsisimula nang magkagulo ang ilang shareholders. Plano pa nilang magpatawag ng bagong shareholders’ meeting para pumili ng bagong presidente ng kumpanya.”

“Yung mga rebelde!”

“Boss, wala pa bang balita kay Alexander hanggang ngayon? Natatakot ako-“

Mabilis siyang pinutol ni Elise. “Magiging maayos din siya. Dapat ay buhay pa siya.” Hindi niya alam kung sinusubukan niyang aliwin si Danny o ang sarili niya. Nang tumingala siya sa malawak na niyebeng bundok sa kanyang harapan, naramdaman niya na si Alexander ay tiyak na nabubuhay sa isang lugar. Baka naghihintay pa siya na iligtas ko siya!

Nawala ang katinuan niya pagkatapos pumasok sa isip niya ang posibilidad. “Danny, kung may mga isyu sa kumpanya, o kung may kailangan ka, hanapin mo na lang si Jamie Keller. Siya ay tutulong sa paghawak ng kuta pansamantala.”

Alam ni Danny na may malapit na relasyon sina Elise at Jamie mula sa paraan na ipinagkatiwala niya sa huli na pangasiwaan ang sitwasyon. Nang may itatanong pa sana siya ay binabaan na siya nito.

Nakatitig sa mga putik na puti, pakiramdam niya ay hindi na niya kayang maghintay pa. Kailangan ko siyang mahanap!

Maingat niyang ni-refresh ang mga alaala mula sa araw ng avalanche. Bago siya mawalan ng malay, naramdaman niya ang init ng katawan nito sa kanya. Hindi kaya nasa tabi ko lang siya palagi? Hindi ko kaya siya pinansin?

Nanlaki ang mga mata niya, tumakbo siya papunta sa rescue team. “Please, please, nakulong pa siya diyan. Maaari mo ba akong tulungan?”

Walang magawa ang mga rescuer sa kanyang pagmamatigas. “Pasensiya na po ma’am. Ilang araw na kaming naghahanap sa bundok. Kung mayroong isang palatandaan ng buhay, ang aming mga tool ay kinuha iyon. At saka, lumipas na ang 72-hour golden period. Malaki ang posibilidad na pumanaw na ang kaibigan mo.”

Ang kanilang mga direktang salita ay nag-trigger sa kanya. “Hindi, imposible yun! Hindi siya maaaring mamatay. Tumigil ka sa pagbubuga ng kalokohan!”

Alam na tinatanggihan siya, inaliw lang nila siya. “Ma’am, ilang beses na po kaming naghanap sa kabundukan. Imposibleng makaahon tayong muli doon—may panganib na magkaroon ng panibagong avalanche. Hindi namin maaaring makipagsapalaran upang iligtas ang isang biktima na malamang na wala na.”

Ang kanyang puso ay lumubog hanggang sa ilalim. Sa kabila ng pag-alam ng kanilang katwiran, nakaramdam pa rin siya ng galit, dahil pakiramdam niya ay dapat na buhay pa ito. Biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Naalala niya na minsang sinabi sa kanya ni Cynthia ang tungkol sa isang piling puwersa sa pagtatanggol sa sarili sa Switzerland. Walang pagdadalawang isip, tinawagan niya ang kanyang tiyahin.

Nang malaman ni Cynthia ang tungkol sa layunin ng pagtawag ni Elise, mabilis siyang nag-ayos ng paglalakbay sa mga bundok ng niyebe sa Switzerland. Pagdating niya kasama ang team, sinalubong siya ng isang maputla at mahinang Elise, isang tanawin na nagpasakit sa kanyang puso. “Ellie, kumusta ang buhay mo nitong mga nakaraang araw?”

Umakyat si Elise at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga kamay. “Tita Cynthia, dapat ay buhay pa siya kung saan. Mangyaring iligtas siya!”

Mula sa desperado na hitsura ni Elise, ipinalagay ni Cynthia na ang nawawalang biktima ay dapat na isang taong mahalaga sa kanyang pamangkin. Kaya naman, sa ngayon, maaari lamang niyang subukan ang kanyang makakaya upang bigyan ng katiyakan ang kaawa-awang babae.

“Huwag kang mag-alala, Ellie. Ililigtas ko ang kaibigan mo hangga’t may kaunting pag-asa.”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *