Bring Your A Game Mr Chapter 172

Bring Your A Game Mr Chapter 172

Magpakasal tayo

Pagkalabas na pagkalabas ni Elise ng gate ng school ay napansin niya ang mukhang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa harapan at agad siyang naglakad papunta dito. Pagkatapos, tinapik niya ang bintana ng sasakyan, na unti-unting nabasag. Bahagyang nagulat si Alexander habang nagtanong, “Natapos na ba ang iyong mga klase?”

Nang hindi kumikibo ay tumango kaagad si Elise.

“Saan tayo patungo?” tanong niya.

Gayunpaman, mayroong isang hangin ng misteryo kay Alexander habang siya ay bumulung-bulong, “Makikita mo na kaagad.”

At kaya, pinaandar niya ang kotse at dinala siya sa isang mukhang vintage na restaurant. Bukod dito, ang waiter ay nakasuot ng tradisyonal na kasuotan.

Dumiretso silang dalawa sa itaas sa private room. “Ang kapaligiran dito ay medyo kaaya-aya,” taos-pusong sabi ni Elise. Di-nagtagal pagkatapos noon, hinila siya ni Alexander ng upuan habang nag-alok, “Maupo ka.”

Magkaharap silang dalawa at maya-maya lang ay pumasok ang waiter na may dalang dalawang mansanas para sa kanila. “Bisperas ng Pasko ngayong gabi. Ito ay para sa iyo at sana ay masiyahan ka sa iyong gabi.”

Samantala, nakataas ang isang kilay ni Alexander. “Bisperas ng Pasko?”

Paliwanag ni Elise, “Simpleng okasyon lang. Hindi natin kailangang gumawa ng malaking kaguluhan tungkol dito.”

Hindi namalayan ni Alexander na bisperas ng Pasko ngayon kaya hindi siya naghanda ng regalo para sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng karagdagang pagsasaalang-alang, lumingon siya sa kanya at sinabing, “Napaka-busy ko sa trabaho nitong mga nakaraang araw at wala akong masyadong oras para lumabas.”

Si Elise, masyadong, ay medyo maalalahanin. “Siguradong pagod ka sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa trabaho na kailangan mong harapin.”

Inangat niya ang kanyang ulo at sinulyapan siya, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang kibo at mahinahong binanggit niya nang walang anumang emosyon, “Sa totoo lang, hiniling kita ngayon dahil may gusto akong kausapin sa iyo.”

Humihingal bilang tugon, kinuha ni Elise ang tasa ng tsaa sa mesa at nagsalin ng tubig dito bago iniabot sa kanya.

“Bakit gusto mo akong makita?”

Tiningnan ni Alexander ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at inabot iyon. Pagkatapos, humigop siya ng tubig at humigop ng mahina.

Samantala, muling binanggit ni Elise, “Ano ba?! Pwede bang sabihin mo na lang sa akin?”

Sa sandaling iyon, inangat ni Alexander ang kanyang ulo at nagtama ang kanilang mga mata. Saglit silang nagkatinginan bago siya tuluyang sumagot ng dahan-dahan, “Magpakasal na tayo.”

Bagama’t binanggit niya lamang ang ilang simpleng salita, labis na nabigla si Elise. Maya-maya lang ay tumilapon ang tubig sa tasa sa mesa dahil sa nanginginig niyang kamay.

“A-Anong sinabi mo?”

Napansin ni Alexander ang pagtataka niya, kaya nagpasya siyang magpaliwanag. “Gusto kong tuparin ang pangako ko kay Lolo, kaya papakasalan mo ako?”

Biglang tumibok ang puso ni Elise ngunit agad din siyang natauhan.

“Ginagawa mo ba ito para lang matupad ang huling hiling ni Lolo?”

Tumango si Alexander bilang tugon. Wala na akong ibang pwedeng idahilan maliban dito, di ba?

Nang marinig iyon, medyo nalungkot si Elise ngunit bigla niyang sinagot, “I just turned eighteen and I’m not past the legal age to get married.”

“Ayos lang,” sagot ni Alexander. “Maaari tayong magpakasal muna at pagkatapos ay gaganapin ang seremonya ng kasal pagkalipas ng ilang taon.”

“Ngunit…”

Magsasalita pa sana si Elise pero sumingit kaagad si Alexander, “No buts. Kung hindi ka sumasang-ayon, sabihin mo lang nang direkta. Hindi kita pipilitin.”

Elise pursed her lips but before she could get a word across, he continued, “Pinakamamahalan ako ni Lolo simula pa noong bata ako at siya ang may pinakamataas na inaasahan sa akin. Ito lang ang hiling niya, kaya gusto kong matupad ito at mabuhay nang walang pagsisisi.”

Ang kanyang mga salita ay nagpaalala kay Elise ng mga alaala nila ni Jonah. Noon pa man ay napakabait sa akin ni Lolo, kaya hindi ko talaga siya dapat biguin.

“Sige, ayos lang sa akin. Pwede muna tayong mag-engage.”

Bumuntong-hininga si Alexander bilang pagsang-ayon, ngunit walang bakas ng excitement sa mukha niya at parang walang katuturan ang kanyang tinatalakay. “Aayusin ko na may magsisimula sa paghahanda sa engagement. Anong uri ng seremonya ang gusto mo?”

Nagulat si Elise sa biglaang pagbanggit ng isang engagement ceremony.

Samantala, medyo kalmado si Alexander. “Ayos lang. Maaari mong ipaalam sa akin ang tungkol sa mga detalye kapag napag-isipan mo na ito.”

Noon pa lang ay surreal sensation na si Elise at kinurot niya ng mariin ang kanyang mga hita. Aray! Masakit iyon, ibig sabihin ito ay totoo!

Maya-maya pa ay inangat niya ang ulo niya at tinitigan si Alexander na nakaupo sa harapan niya. Napakurap siya habang iniisip ang sitwasyon. Magandang ideya bang magpakasal?! Ito ay nangyari nang biglaan, bagaman!

Nang matapos silang dalawa sa pagkain, inabot ni Alexander ang bill at lumabas na sila ng pinto. Palabas na sana sila ng pinto nang makita nilang sabay na pumasok sina Jack at Mikayla. Nagkatinginan silang apat at medyo nagulat si Mikayla sa eksena.

“Elise? B-Bakit ka nandito?”

Sinulyapan ni Elise ang duo sa kanyang harapan at ang una niyang instinct ay may kakaibang nangyayari sa mag-asawa, ngunit wala siyang ibinunyag kahit na alam niya. Sa huli, sumagot lang siya ng, “Pumunta ako para kumain.”

“Enjoy your meal! Papunta na tayo ngayon.” Kinawayan sila ni Elise habang sinasabi iyon at sinundan si Alexander palabas ng restaurant.

Matapos lumiko sa isang kanto, hindi napigilan ni Alexander na itaas ang kanyang kilay. “Nagde-date ba sila sa isa’t isa?”

Itinaas ni Elise ang dalawang palad sa hangin bilang senyales na wala rin siyang ideya.

Gayunpaman, mukhang magkatugma sina Mikayla at Jack. Magiging mahusay kung ang pares ay talagang magkasama.

“Hindi mahalaga. Umuwi na tayo.”

Kaya lang, pumayag si Alexander. “Ipaalam kay Cameron kung mayroon kang anumang mga mungkahi tungkol sa seremonya ng pakikipag-ugnayan at aayusin niya ang lahat.”

Napagtanto ni Elise na wala masyadong pakialam si Alexander sa pakikipag-ugnayan nang marinig ang kanyang mga salita at hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkabalisa. Gayunpaman, alam din niya na hinding-hindi niya babanggitin ang tungkol sa pakikipag-nobyo kung hindi dahil kay Jona.

……

Sa sandaling mabalitaan ng magkapatid na Griffith na plano ni Alexander na makipagtipan kay Elise, si Danny ang higit na nabigla. “Alex, pinaglalaruan mo ba kami? Magpapakasal ka ba talaga sa amo ko?! Ibig sabihin, mula sa pagiging amo ko, magiging hipag ko na siya!”

Samantala, medyo nagulat din si Jack na nakatayo sa gilid. “Alex, ang kasal ay isang sagradong bagay. Bagama’t ito na ang huling hiling ni Lolo, hindi naman talaga kailangang pilitin ang iyong sarili sa anumang bagay. Tutal, ang itsura ni Elise…”

Bahagyang umubo si Jack habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang kakulitan habang binabanggit niya ang paksang iyon. “Whatever it is, she came from the countryside, after all. Kahit na hindi natin pansinin ang kanyang hitsura, karapat-dapat ka pa rin sa isang taong higit na higit sa kanya.”

Brendan was usually the least outspoken sibling among them but right now, he chimed in well, “Alex, I know that in our family, it’s not a big deal kahit magpakasal tayo sa hindi pantay na katayuan sa pamilya, but you should at least be in love sa isa’t isa. Kung hindi mo siya mahal, dapat hindi mo siya sayangin.”

“Totoo yan! Alex, sa tingin ko hindi na kailangang pumasok sa isang kasal. Kung tutuusin, alam ng lahat na ang walang pag-ibig na pag-aasawa ay parang nasa isang walang buhay na libingan—” Gayunpaman, bago natapos ni Danny ang kaniyang pangungusap, dahan-dahang sumagot si Alexander, “Nagdesisyon na ako. I don’t care about what you guys have to say but I’ve decided to marry Elise. Brendan, kakailanganin kita ng tulong ng iyong team para ayusin ang ating kasuotan. At saka, hindi na kailangang magkomento pa kayo tungkol sa kung ano pa man dahil alam ko ang ginagawa ko.”

Silang tatlo ay masunurin na itinago ang kanilang mga komento sa kanilang sarili sa sandaling marinig nila ang kanyang sinabi na alam niya ang kanyang ginagawa. Sila ay ganap na kamalayan na Alexander ay palaging medyo opinionated mula pa noong bata pa. Dahil dito, hindi na sila nagbabahagi ng kanilang mga opinyon sa kanya, ngunit hindi nila maiwasang mag-alala tungkol sa kasal nila ni Elise. Kung tutuusin, hanggang kailan magtatagal ang kasal na walang pagmamahalan?

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *