Bring Your A Game Mr Chapter 169

Bring Your A Game Mr Chapter 169

Pagkamatay ni Jonas

Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elise na parang umiikot ang kanyang mundo at agad na namula ang kanyang mukha. “Ano ang sinabi mo?” Natigilan siya nang kumawala ang apat na salita sa kanyang mga labi, ngunit nagpatuloy si Jamie, “Tatlong sasakyan ang nagbanggaan at ito ay isang kabuuang gulo sa pinangyarihan. Nabalitaan ko na isinugod si Alexander sa ospital.”

Ramdam ni Elise ang panginginig ng kanyang mga kamay. “Saang ospital? Pupunta ako diyan kaagad.”

Sinabi sa kanya ni Jamie ang address ng ospital at agad na lumabas ng gusali si Elise. Nang mapansin ni Cameron, na hindi pa rin alam ang pangyayari, ang maputlang mukha ni Elise, tinanong niya, “Miss Sinclair, anong problema?”

Hinawakan ni Elie ang braso niya at pilit niyang pinisil kahit konting salita. “Angelove Hospital. Dalhin mo ako diyan ngayon. May nangyari kay Alexander.”

Dahil si Cameron ay ganap na walang kaalam-alam tungkol sa insidente, siya ay naiwang struck sa kanyang mga salita. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isang tawag na agad na naging sanhi ng pagkawala ng kulay sa kanyang mukha.

Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nabigkas siya sa paos na boses, “Miss Sinclair, dadalhin na kita sa ospital ngayon din.”

Isinugod sina Cameron at Elise sa ospital. Sa ospital, nabangga ni Elise si Alexander, na nakaupo sa hallway na may mantsa ng pulang-pula ang damit at may mga pasa sa mukha. Sa pagkakataong iyon, tila nalilito siya at nalulungkot.

“Alexander, okay ka lang?” Humakbang si Elise at nagtanong. Kasabay nito, nagtanong si Cameron, “President Griffith, kumusta ka na?”

Itinaas ni Alexander ang kanyang mga mata at sinalubong si Elise. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kawalang-pag-asa sa kanyang mga mata, isang emosyon na hindi niya nakita sa kanya, na nagpapaalala sa kanya ng isang bagay. “Nasaan si Lolo? Kumusta siya?”

Pagkatapos ay ibinuka ni Alexander ang kanyang bibig at bumulong sa isang tuyo at paos na boses, “Siya ay sumasailalim sa emergency na paggamot sa loob.”

Ilang simpleng salita lang iyon, ngunit naubos ang lahat ng lakas niya sa pagsasabi nito. Nang marinig iyon, naramdaman ni Elise na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa nakailaw na karatula na nakasabit sa itaas ng emergency treatment room habang sa loob-loob na nagdarasal para kay Jonah.

“Huwag kang mag-alala, Pangulong Griffith. Magiging maayos si Mr. Griffith,” bulong ni Cameron, bagama’t alam niya mismo kung gaano ito walang saysay. Tumingala si Alexander sa kisame habang paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga sandaling nangyari ang aksidente kanina, at ang eksenang pinrotektahan siya ni Jona. Sa isiping iyon, naramdaman niyang namumula ang kanyang mga mata at tumulo ang mga luha mula sa gilid ng kanyang mga mata. Sinubukan niyang punasan ito gamit ang kanyang mga kamay.

“Magiging maayos din si Lolo. Sigurado akong magiging maayos siya.” Maging si Alexander ay hindi sigurado kung inaaliw ba niya si Elise o ang kanyang sarili, ngunit kahit papaano ay makakahanap siya ng kaunting kapayapaan sa mga salitang iyon.

Sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa itaas ng pinto sa emergency treatment room ay pinatay at ang mga doktor ay lumabas ng silid. Mabilis na pumunta sa kanila sina Alexander at Elise. “Doktor, kumusta ang lolo ko?” Tanong ni Alexander habang nakahawak sa braso ng doktor.

Tinanggal ng doktor ang maskara niya at bumuntong-hininga. “We’ve tried our best, pero masyadong seryoso ang injury ng pasyente. Siya ay lalabas ng kanyang huling hininga, kaya maaari kang pumasok sa silid upang magpaalam sa kanya.”

Nang marinig iyon, naramdaman ni Elise na nanghina ang kanyang mga paa habang si Alexander ay nagmamadaling pumasok sa silid.

“Lolo!” Si Jona, na nawalan na ng dati niyang sigla, ay tila humihinga ng huling ilang hininga. Nang makita si Alexander, inabot niya ang nanginginig na kamay. “Anak, huwag kang malungkot. magiging okay ako…”

Agad na hinawakan ni Alexander ang kamay niya. “Lolo, pasensya na po! Kasalanan ko lahat!”

“Uto anak, bakit ka humihingi ng tawad? Ang kumpanya ay nasa iyong mga kamay na ngayon. Kailangan mong patakbuhin ito ng maayos. Ipauubaya ko ang responsibilidad na pamunuan ang Griffith Family tungo sa tagumpay sa iyong mga kamay na may kakayahan.”

Tumingin si Alexander kay Jona na namumula ang mga mata, ngunit sinubukan niyang pigilan ang kanyang mga luha. “Naiintindihan ko po, Lolo. Makatitiyak ka, sisiguraduhin kong umunlad ang Griffith Group.”

Ang kanyang mga salita ay nagpagaan ng pakiramdam ni Jonas. “May gusto akong sabihin, at natatakot akong hindi ko na masabi kung hindi ko gagawin ngayon,” ang sabi ni Jona, na umuubo nang malakas habang nagsasalita.

Nang marinig iyon, agad na tumugon si Alexander, “Lolo, maaari mong sabihin sa akin ang anumang bagay. Talagang tutuparin ko ang hiling mo.”

Tumango si Jona, naaliw sa kanyang mga sinabi. “Anak, alam kong magaling ka. Isa rin itong desisyon na ginawa ko pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang.”

“Sabihin mo sa akin; Lagi ko itong isasaisip.”

Sa halip na sumagot sa kanya, tumingin si Jona sa pinto at nagtanong, “Nandito ba si Ellie?”

Tumango si Alexander. “Oo, nasa labas lang siya. Papasukin ko siya ngayon.” Tumayo siya at hinanap si Elise. “Pumasok ka dali. Gusto kang makausap ni lolo.”

At ayun, pumasok si Elise sa kwarto. Sa sandaling pagtitig niya kay Jonah, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. “Lolo…”

Hindi niya akalain na may mangyayaring ganito kay Jona, na kasing lusog ng kabayo nang magkausap sila kaninang umaga.

“Ellie, huwag kang magalit. ayos lang ako…”

Nang marinig iyon, tumakbo si Elise palapit sa kanya at lumuhod. “Lolo!”

“Good girl, alam kong mabubuting anak kayong dalawa. Alam kong hindi ko ito kakayanin, pero may hiling ako na kailangan ko kayong dalawa para tulungan akong matupad.”

Nalilito sa kanyang mga salita, nakipagpalitan ng tingin si Elise kay Alexander, at silang dalawa ay nagkaunawaan.

“Ano po, Lolo? Sabihin mo lang sa amin.”

Sumilay ang bahagyang ngiti sa gilid ng labi ni Jonas habang marahang pinagdikit ang magkabilang kamay ni Elise at Alexander. “Sana ay magkasama kayong dalawa at patakbuhin ang Griffith Family. Ellie, ipapaubaya ko sa iyo pareho si Alex at ang Griffith Family.”

“Lolo!” Humihikbi si Elise, ngunit ngumiti si Jona at bumulong sa nanginginig na boses, “Mabuting binata si Alex. Magiging magaan ang loob ko kung magkasama kayong dalawa.” Pagkatapos, nilingon niya si Alexander at sinabing, “Alex, kailangan mong tratuhin siya ng mabuti at huwag mo siyang pababayaan. I… wish the best para sa inyong dalawa… kahit wala na ako.”

Sa sinabi ni Jonah, halatang malapit na siyang malagutan ng hininga.

Pinunasan ng luha ang mukha ni Elise. “Lolo, huwag mo kaming iwan… Pakiusap, Lolo!”

Lumabo rin ang paningin ni Alexander, ngunit tumingin pa rin siya kay Jona at mariing sinabi, “Pangako ko sa iyo, Lolo. Ipapangako ko sa iyo ito!”

Matapos marinig ni Jonah ang sagot ni Alexander, wala na siyang pinagsisisihan. Dahan-dahang pumikit ang mga mata niya at nawalan ng lakas ang malalaking kamay niya at bumagsak.

“Lolo!”

“Lolo…”

Umalingawngaw ang iyak ng dalamhati sa emergency treatment room. Sa sandaling iyon, sina Jack at Danny, na sa wakas ay dumating sa pinangyarihan, ay hindi makapaniwalang tumingin sa pinto ng emergency treatment room. Ang una ay nagtanong kay Cameron sa paos na boses, “Ano ba talaga ang nangyari?”

Sagot ni Cameron habang pinupunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. “Ginoo. Iniwan na tayo ni Griffith…”

Ang mga simpleng salita na iyon ay nagpasuray-suray kay Jack. Agad siyang sumugod sa kwarto at sa sumunod na sandali, napaluhod siya ng malakas. “Lolo!”

Sumunod sa kanya si Danny at ang eksena ay nagpalubog sa kanya sa bangin. “Pasensya na po, Lolo. Late na tayong dumating dito.”

……

Biglang-bigla ang pagpanaw ni Jona kaya nagulat ang lahat.

Ang balita ng kanyang pagkamatay ay kumalat sa buong Athesea, at alam ng lahat na ang pinuno ng Griffith Family ay namatay dahil sa isang aksidente.

Sa sandaling matanggap ni Matthew ang balita, hindi niya matanggap ang katotohanan at bumulong sa sarili na parang baliw na tao, “Bakit naging ganito? Bakit? Bakit si Lolo ang namatay pero hindi si Alexander? Bakit?”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *