Bring Your A Game Mr Chapter 168

Bring Your A Game Mr Chapter 168

Malaking Aksidente sa Trapiko

Pagkasabi noon ni Elise ay umakyat na siya. Papalapit na ang taglamig at medyo ginaw sa silid sa itaas, kaya kinailangan niyang buksan ang heater upang mapainit ang silid.

Ang balita na si Alexander ay nagtamo ng pinsala noong siya ay nasa Tissote ay mahusay na itinago mula sa Griffith Family. Bumalik siya mula sa Tissote ilang araw pagkatapos ng insidenteng iyon at agad na inilibing ang sarili sa trabaho, kaya hindi siya nakita ni Elise sa loob ng ilang magkakasunod na araw, hanggang Huwebes ng gabi. Nang halos hindi na niya matapos ang kanyang hapunan at aalis na sana siya sa hapag kainan, narinig niya ang tunog ng sasakyan mula sa labas. Pagkatapos noon, inihayag ng kasambahay, “Bumalik na si Young Master Alex.”

Nang marinig iyon, walang kamalay-malay na binagalan ni Elise ang kanyang mga yapak habang hinihintay si Alexander na makapasok sa bahay. Nagkukunwaring tatakbo sa kanya, bumulong siya, “Bumalik ka na.”

Halata ang pagod sa mukha ni Alexander dahil siya ay walang pagod na nagtatrabaho para sa nalalapit na shareholders meeting. Gayunpaman, sa sandaling makita niya si Elise, pakiramdam niya ay tila nawala ang pagod sa kanyang katawan. Sa bandang huli, umungol siya bilang tugon. “Nag-dinner ka na ba?”

“Kakakain ko lang. ikaw naman?”

He hummed again, but the maid chipped in the side, “Young Master Alex, hindi mo ipinaalam sa amin na babalik ka para sa hapunan, kaya hindi kami naghanda ng sapat na pagkain. Natatakot ako na baka kailangan mong maghintay ng ilang sandali.”

Nang marinig iyon, sumagot si Alexander, “Aakyat muna ako para dumalo sa isang pulong. Tawagan mo ako kapag handa na ang hapunan.”

With that, tumalikod na siya at umakyat sa spiral staircase, habang nagmamadaling pumasok ang maid sa kusina para maghanda ng hapunan. Nang makita iyon, sinundan ni Elise ang katulong sa kusina. “Stella, tulungan kita.”

“Hindi na kailangan niyan, Miss Sinclair. Mag-isa akong magiging maayos. Mahilig sa noodles si Young Master Alex, kaya gagawin ko iyon para sa kanya.”

Gayunpaman, iginiit ni Elise, “Hindi naman mahirap maghanda ng pansit, kaya hayaan mo akong tulungan ka niyan. Naging abala ka sa buong araw at dapat kang magpahinga.”

Noong una ay gusto ni Stella na tanggihan ang kanyang kabaitan, ngunit ang kasiglahan ni Elise ay nagpaalala sa kanya ng mga salita ni Jona, kaya nagbago ang kanyang isip at ibinigay ang gawain kay Elise. “Maglaan ka ng oras, Miss Sinclair. Ipaalam sa akin kung kailangan mo ng kahit na ano.”

Sa huli, umalis si Stella sa kusina. Pagkatapos noon, tiningnan ni Elise ang mga sangkap sa ref at kumuha ng isang kamatis at isang itlog. Pagkatapos ay magaling siyang gumawa ng isang mangkok ng noodles gamit lamang ang dalawang sangkap na iyon.

Habang tinitignan niya ang kamatis at egg noodle na mukhang kahanga-hanga, naramdaman niya ang pag-ukit pataas ng mga sulok ng labi niya sa isang matamis na ngiti. Sa huli, dinala niya ang mangkok ng noodles sa itaas.

Sa kasalukuyan, nasa kanyang pag-aaral si Alexander. Nang lumakad siya palapit sa pintong nakaawang, narinig niya ang boses nito at nalaman niyang nag-video conference siya. Dahil hindi nararapat na abalahin siya sa sandaling iyon, nakatayo siya sa labas hanggang sa matapos ang pulong bago siya kumatok sa pinto.

“Pasok ka.” Narinig ang boses ni Alexander mula sa loob, at itinulak ni Elise ang pinto para makapasok sa silid. “Ginawa na kita ng isang mangkok ng pansit. Hukayin mo.”

Nagulat si Alexander nang pumasok si Elise sa study na may dalang bowl ng noodles, kaya mabilis itong bumangon para kunin ang bowl sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng isang sulyap sa bowl ng noodles, agad niyang nalaman na hindi iyon ang luto ni Stella.

“Ginawa mo ito?” tanong niya at tumango naman siya na parang nagtataka sa kanyang pagmamasid. “Halika at subukan ito. Hindi ako sigurado kung ito ay naging basa, bagaman.”

Pagkatapos ay gumamit si Alexander ng tinidor at tinikman ang pansit. Nalaman niyang medyo masarap ito, kaya pinuri niya, “Ang sarap. Hindi ko inaasahan na napakagaling mong magluto.”

Nang makitang kumakain siya ng noodles, Elise murmured, “Ordinary noodles lang. Natutuwa akong nagustuhan mo ito, bagaman. I will take my leave kung wala nang iba.”

Huminto si Alexander bilang tugon at lumabas si Elise sa pag-aaral.

Sa sumunod na sandali, naiwan si Alexander na mag-isa sa pag-aaral. Sa pagtingin sa mangkok ng noodles, nakaramdam siya ng init sa loob at ang sulok ng kanyang mga labi ay hubog paitaas sa isang kaaya-ayang kurbada. Pagkatapos, sinubo niya ang pansit at hindi nagtagal ay inubos niya ito.

Hindi eksaktong nakakabusog ang bahagi, ngunit itinuring niya ang kanyang sarili na mapalad na magkaroon ng pagkakataong matikman ang luto ni Elise.

Kinabukasan ay ang araw na ginanap ang shareholder meeting ng Griffith Group. Si Elise, na maagang umalis sa paaralan upang dumalo sa pulong, ay nagising at espesyal na nagpalit ng pormal na kasuotan bago bumaba.

Sa dining hall, si Jonah ay nakaupo sa pangunahing upuan, habang ang iba pang mga young masters ng Griffith Family ay nakaupo sa magkabilang gilid.

“Lolo, may iba pa akong negosyong aasikasuhin, kaya hindi na ako sasali sa shareholders meeting,” panimula ni Jack, at sumigaw si Danny, “Hindi rin ako sasama. Kailangan kong maghanda para sa darating na mga pagsusulit sa semestre.”

Nang marinig iyon, hindi na sila pinilit ni Jona na dumalo. “Sige. Pwede kayong lahat sa trabaho niyo. Ipaubaya mo na lang kay Alex ang kumpanya.”

Si Alexander, na kanina pa tahimik, ay itinaas ang kanyang mga mata at nakita si Elise, na nagmula sa kanto.

“Magandang umaga, Lolo!” Bati ni Elise kay Jona at ngumisi naman ang huli. “Ellie, dali dali kang mag-almusal. Sumunod ka sa akin sa opisina mamaya.”

“Oo naman, Lolo!” Umupo siya pagkatapos. Samantala, tumayo si Jack na kakatapos ng almusal. “Lolo, mauna na po ako. Masaya kayong lahat.” With that, umalis na siya sa eksena.

Maya-maya lang ay kumuha si Alexander ng isang pirasong jam sandwich at iniabot kay Elise. “Subukan mo ito.”

Tuwang-tuwa si Jona, na nakakita sa nangyayari, na hindi niya naitago ang ngiti sa kanyang mukha. Mukhang naliwanagan na si Alex sa wakas.

Kinuha naman ni Elise ang sandwich at nagpasalamat.

Pagkatapos, kumagat siya at nalaman niyang ito pala talaga ang paborito niyang strawberry jam sandwich. Matalim niyang sulyap kay Alexander, nagtataka kung paano niya nalaman na mahilig siya sa strawberry jam.

“Alex, gusto mo bang dalhin si Ellie sa opisina? Uuwi ako ng bahagya mamaya.”

Palibhasa’y hindi maintindihan ang intensiyon ni Jonah, sumagot si Alexander, “Lolo, mayroon akong ilang bagay na may kinalaman sa trabaho na kailangan kong iulat sa iyo.”

“Walang nagmamadali. Pwede naman natin pag-usapan sa office,” mungkahi ni Jona.

Si Alexander, gayunpaman, ay nagpatuloy dahil ito ay isang medyo kagyat na bagay. “Lolo, hayaan mo akong kausapin ka tungkol dito habang papunta doon.”

Nang makita kung gaano siya kaseryoso, nahulaan ni Jonah kung ano ang gusto niyang pag-usapan. “Sige, kung ganoon. Mag-uusap tayo papunta sa opisina.”

Dahil hindi ito dapat malaman ni Elise, nilingon ni Alexander si Elise at sinabing, “Ipapahatid kita sa driver doon. Puntahan ko muna si Lolo.”

Natural na sumang-ayon si Elise dahil hindi siya gaganap ng anumang mahalagang papel sa pagpupulong ng shareholder mamaya. “Okay, no worries. Maaari ka munang kumilos kasama si Lolo.”

Kaya naman, tumayo sina Jonah at Alexander at sabay silang lumabas ng bahay, naiwan si Elise na mag-isa sa maluwang na dining hall. Pagkatapos niyang mag-almusal ay inihanda na ng dalaga ang kanyang bag. “Miss Sinclair, narito ang iyong bag.”

Kinuha ni Elise ang bag at nagpasalamat bago lumabas. Habang hinihintay siya ng driver sa pintuan, agad na sumakay si Elise sa sasakyan, saka kumuha ng panulat para gawin ang kanyang takdang-aralin. Makalipas ang tatlumpung minuto, dumating ang sasakyan sa Griffith Group. Nang makita ang sasakyan ng Griffith Family, naisip ni Cameron, na sabik na naghihintay sa pasukan, na dumating na si Alexander. Kaya naman, humakbang siya para salubungin siya, at nalaman niyang si Elise pala ang bumaba sa sasakyan.

“Miss Sinclair? Nasaan si President Griffith?”

Nagulat si Elise sa tanong niya at sumagot siya, “Umalis siya kasama si Lolo bago ako. Hindi ba siya dumating?”

Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Cameron. “Ilang beses ko siyang sinubukang tawagan pero naka-off ang phone niya. Magsisimula na ang shareholder meeting, pero hindi ko siya maabot.”

Naguguluhan, kinuha ni Elise ang kanyang telepono para tawagan si Alexander, ngunit naka-off pa rin ang telepono ng huli.

“Miss Sinclair, dumiretso ka muna sa lounge. Hihintayin ko sila ng kaunti pa.”

Nang hindi nag-iisip, sumakay si Elise sa elevator papunta sa penthouse. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng pagkabalisa at ang kanyang talukap ay pumikit nang husto. Sa sandaling iyon, isang apurahang ringtone ang narinig—tawag pala ni Jamie. “Boss, may masamang balita. Humarap na naman si Matthew. Isang malaking aksidente sa kalsada ang nangyari sa katimugang bahagi ng Riverwell Highway at si Alexander ang nasa kotse.”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *