Bring Your A Game Mr Chapter 158

Bring Your A Game Mr Chapter 158

Si Elise ay isang Car Racer din?

Nagpasya si Danny na itigil ang pag-iisip tungkol dito at sumigaw habang pinapanood si Elise na umalis, “Hintayin mo ako, Boss. Gayundin, mangyaring tulungan akong tingnan ang aking Chinese essay mamaya!” With that, mabilis na naabutan ni Danny si Elise at magkasunod na pumasok ang dalawa sa classroom.

Hindi nagtagal pagkatapos maibaba ni Elise ang kanyang bag, sumigaw ang isang estudyante mula sa pasukan ng silid-aralan, “Elise Sinclair, may parsela ka sa gate ng paaralan. Tandaan na i-claim ito.”

Nagulat si Elise. Sino ang magpapadala sa kanya ng parsela gamit ang address ng paaralan?

Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Elise at kinuha lamang ang parsela sa silid ng security guard sa hapon nang matapos ang klase. Nang makuha niya ito, nakita niyang ito ay isang kahon na nakabalot nang mahigpit.

Gayunpaman, hindi ito nagmamadaling binuksan ni Elise bagkus ay ibinalik na lamang nito ang kahon sa silid-aralan.

“Boss, anong bagong bagay ang nabili mo?” Hindi maiwasang magtanong ni Danny. Nang marinig iyon, napahawak na lamang si Elise sa kanyang mga labi. Wala akong binili online kamakailan. Kung ano ang maaaring ito ay?

“Tignan natin.” Pagkasabi noon, kumuha si Elise ng gunting at binuksan ang parsela para makita ang isang magarbong modelo ng karera ng kotse.

Bulalas ni Danny, “Wow, Boss, ang galing nitong modelo ng race car! Saan mo binili?” With that, inabot niya ang kamay niya para hawakan ang model. “Ang modelong ito ay isang limitadong edisyon. Napakakinis ng finishing nito.”

Bahagyang kumunot ang noo ni Elise. Noon niya lang napansin na may sulat sa kahon. Matapos itong kunin at makita ang receiver na nakasulat dito ay ‘Sue’, mabilis niyang itinago ang sulat. Ang parsela na ito ay para kay Sue.

Agad na isinara ni Elise ang kahon at sinabing, “Ordinaryong race car model lang ito. Sunduin kita sa susunod kung gusto mo.”

Humagikgik si Danny. “Maraming salamat boss! Nagulat ako na talagang gusto mo ang karera ng kotse dahil karaniwang hindi magiging interesado ang mga babae dito. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto-si Alexander ay isang mahusay na magkakarera ng kotse. I will arrange a meetup someday para maipakita niya sa iyo ang kanyang kakayahan.”

Tinapik ni Elise ang balikat ni Danny. “Natapos mo na ba ang iyong takdang aralin? Paano ka magkakaroon ng oras para mag-isip tungkol sa karera ng kotse?”

Hinatak ni Danny ang mahabang mukha. “Iniisip ko lang na bigyan ka ng magagandang palabas dahil gusto mo ang karera ng kotse. Kung hindi mo gusto, kalimutan mo na.”

Hindi sumagot si Elise bagkus ay nag-isip siya ng malalim habang nakatingin sa parsela. Sino ang nagpadala ng parsela na ito? Mukhang alam na ng taong iyon ang aking pagkatao…

Pagkatapos ng klase sa hapon, sabay na umuwi sina Elise at Danny. Nang mailagay na ni Elise ang parsela sa kanyang kwarto, tumunog ang kanyang telepono.

“Boss, natanggap mo na ba ang parsela?” Si Jamie iyon. Tinaas ni Elise ang kanyang mga kilay at nagtanong, “Pinadala mo ba ito?”

Mabilis naman itong tinanggi ni Jamie. “Hindi, ito ay ipinadala ng isang bagong domestic car racing society. Dapat may invitation card sa parsela. Aayusin nila ang kanilang unang kumpetisyon sa karera ng sasakyan sa Tissote sa ika-3 ng susunod na buwan at espesyal na inimbitahan kang lumahok sa karera. Ang parsela ay orihinal na ipinadala sa aking opisina, ngunit ipinadala ko ito sa inyong paaralan pagkatapos.”

Nakita ko.

“Sasali ka ba sa karera, Boss?”

Diretso itong tinanggihan ni Elise. “Hindi.”

Tila inasahan na ni Jamie ang tugon na ito nang mabilis siyang sumagot, “Nabalitaan ko na ito ay talagang malaking kaganapan at nag-imbita pa sila ng maraming sikat na car racer sa bansa. Kaya, tiyak kong magiging kapana-panabik ito. Huwag nating palampasin ang saya! Nabalitaan ko na ang cash prize para sa kampeon sa pagkakataong ito ay 1 bilyon!”

Nang marinig iyon, bahagyang napailing si Elise.

“Gusto mo bang subukan ito, Boss?”

Gayunpaman, tinanggihan pa rin ito ni Elise. “Nah.”

Nang makita kung gaano determinado si Elise, nagpasya si Jamie na sumuko. “Sige, Boss. Sabihan mo lang ako kung magbago ang isip mo. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin. Mag-usap ulit tayo.”

Nang matapos ang tawag, inilapag ni Elise ang kanyang telepono at binuksan ang invitation letter sa kahon. Matapos tingnan ito, itinago niya ito sa storage box kasama ang modelo ng race car.

Kasabay nito, sa Griffith Group, pumasok si Cameron na may dalang parsela. “President Griffith, mayroon kang parsela.”

Hindi inangat ni Alexander ang kanyang ulo ngunit ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng mga dokumento sa kanyang kamay. “Ano ito?” tanong niya.

Sinulyapan ni Cameron ang delivery slip at sinabing, “Hindi ako sigurado. Hindi nakasulat sa slip.”

“Buksan mo at tingnan mo.”

Huminto si Cameron bilang tugon at mabilis na binuksan ang parsela upang makita ang isang modelo ng karera ng kotse, na eksaktong kapareho ng modelo ng natanggap ni Elise. “Ito ay isang modelo ng karera ng kotse, Pangulong Griffith.”

Noon lang inangat ni Alexander ang kanyang ulo at tumingin dito.

Kasabay nito, napansin ni Cameron ang liham ng paanyaya. “At may invitation letter.” Pagkatapos sabihin iyon, ipinasa niya ang liham kay Alexander, na pagkatapos ay binuksan ang liham at binasa ito.

“Ito ay isang imbitasyon mula sa isang domestic car racing society upang makilahok sa isang kompetisyon. Pupunta ka ba, Pangulong Griffith?”

Paalalahanan ang huling pagkakataon na pumunta siya sa France para panoorin ang kompetisyon sa karera ng sasakyan, tinanggihan ito ni Alexander. “Mag-o-opt out ako.”

Nang marinig iyon, tumigil si Cameron sa pagtatanong. “Tutulungan kita na ilayo ito.”

“Ayos lang. Maaari mong ipasa ito kay Danny. Magugustuhan niya ito,” utos ni Alexander, na ikinahum ni Cameron bilang tugon.

“Ilalagay ko sa kotse mo para maibalik mo mamaya.”

“Sige.”

Pagkarating ng bahay kinagabihan, pumunta si Alexander sa kwarto ni Danny bitbit ang parsela sa kanyang mga kamay.

Binuksan niya ang pinto at nakita niyang nag-aaral si Danny, kaya nagtanong siya, “Kailan ka pa naging masipag?”

Nagtaas ng mata si Danny na medyo nagulat. “Hoy, Alex! Ano ang nagdala sa iyo dito?”

Inilapag ni Alexander ang kahon sa mesa. “Kakakuha ko lang ng bagong race car model. Alam kong magugustuhan mo ito, kaya ibinalik ko ito para sa iyo.”

Naningkit ang mga mata ni Danny. “Talaga? Guess what—ngayon, nakita kong nakatanggap si Boss ng sobrang cool na limited-edition na modelo ng kotse. Sobrang inggit ako sa kanya, pero who knew na makukuha ko rin!” daldal ni Danny habang binubuksan ang box. Nang makita niyang ang modelo ng sasakyan ay kapareho ng kay Elise, naisip niyang pinaglalaruan siya ng mga mata nito. “Alex, ang mga modelo ng kotse na ito ay ginawa ng mga batch? Bakit ang modelong ito ay eksaktong kapareho ng kay Boss?”

Gulat na tanong ni Alexander, “Sinasabi mo ba na si Elise ay may eksaktong parehong modelo ng kotse?”

Tumango si Danny. “Nakatanggap si Boss ng isang parsela ngayon, at ang modelo ng kotse ay eksaktong katulad nito. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka rin ng isa. Ano ang mga posibilidad!”

Sa pagkakataong iyon, sumilay ang hinala sa mga mata ni Alexander. Nang makita ni Danny ang kanyang ekspresyon, naisip niya na hindi binili ni Alexander ang kanyang mga salita, kaya mabilis niyang sinabi, “Kung hindi ka naniniwala, kukunin ko ang modelo ng kotse kay Boss para tingnan mo ito. Pareho talaga sila. Napapaisip ako kung pareho ba talaga ang iniisip niyong dalawa kaya bumili pa kayo ng iisang bagay!”

Nag-isip sandali si Alexander at sinabing, “Hindi ko ito binili. Ito ay regalo mula sa isang domestic car racing society.”

Noong una ay walang napansing mali si Danny, ngunit nabigla siya matapos matunaw ang mga sinabi ni Alexander. “Ano?! So galing din sa car racing society ang modelo ng kotse ni Boss? Paano ito posible? Babae si Boss—malamang na hindi siya magiging car racer!”

Malaki ang kahulugan ng sinabi ni Danny. Gayunpaman, nagpalubog ito kay Alexander sa malalim na pag-iisip.

Car racer din ba si Elise?

Binuksan ni Elise ang pinto ng kwarto niya at nagkataong nabunggo si Alexander, na lumabas sa kwarto ni Danny. Nagtama ang mga mata nila sa loob ng dalawang segundo bago mabilis na iniwas ni Elise ang kanyang tingin.

“Kumain ka na ba?” kaswal na tanong ni Elise.

Gayunpaman, matagal siyang tinitigan ni Alexander bago sumagot, “Hindi pa. Kararating ko lang sa bahay.”

Humihingal si Elise bilang tugon at sinabing, “Bumaba na tayo para maghapunan.”

With that, sunod sunod na bumaba ang dalawa. Sa dining room, inihain na ng mga katulong ang pagkain sa mesa. Habang kumakain, wala ni isa sa kanila ang nagsimula ng usapan habang tahimik na tinapos ni Elise ang kanyang hapunan. Pagkatapos niyang kumain, inilapag ni Elise ang mga kubyertos at sinabing, “Tapos na ako. Aakyat muna ako sa taas.”

With that, tumayo si Elise at umakyat habang pinapanood lang siya ni Alexander na umalis nang hindi siya tinatawagan sa huli.

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *