Bring Your A Game Mr Chapter 149

Bring Your A Game Mr Chapter 149

May Oras Pa Akong Sumakay sa Iyo, Sir

Tumango si Elise kay Owen. Pagkatapos, lumapit siya kay Quentin, at sinabing, “Papa, ito si Alexander Griffith, boyfriend ko.”

Noon lang nag-angat ng ulo si Quentin at tumingin kay Elise. Puno ng pagsisiyasat ang kanyang mga mata nang ipatong niya iyon kay Alexander, ngunit isang sulyap lang ay naramdaman niya ang kakaibang bagay mula sa maringal na aura na binigay ni Alexander. Hindi ordinaryong tao ang binatang ito, naisip niya.

“Nice to meet you, Mr. Fassbender. Ako si Alexander Griffith,” mahinang sabi ni Alexander. Sa sandaling magsalita siya, ibinigay niya ang pakiramdam ng isang lalaking ipinanganak upang maging hari, na labis na ikinagulat ni Quentin. Mukhang nasa early 20s ang batang ito, pero nagbibigay siya ng kahanga-hangang aura.

Nagulat din si Alexander, na tiyak na hindi inaasahan na ang ninong ni Elise ay si Quentin Fassbender, ang pinakamayamang tao sa mundo na nanguna sa listahan ng Forbes ng mga bilyonaryo sa mundo.

“Mukha kang mabuting tao, bata,” nakangiting sagot ni Quentin. Gayunpaman, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata, na puno ng pagsisiyasat habang sinusukat niya si Alexander.

Pinaupo ni Elise si Alexander at saka ngumiti kay Quentin, “Papa, ngayong dinala ko na siya sa inyo, pakisuyong tingnan siyang mabuti. Naniniwala akong hindi ka bibiguin ng mahal kong Alex.”

Ang kanyang mga salita ay pumupuno kay Alexander ng napakalaking kasiyahan, hindi bababa sa dahil ang mga salitang ‘mahal kong Alex’ ay nagparamdam sa kanya na sila ni Elise ay kasal nang maraming taon.

Sagot ni Quentin, “Naku, sigurado akong hindi. Wala akong problema basta siya ang gusto mo, Ellie. Tsaka kahit di-approve ko siya, hindi ka makikipaghiwalay sa kanya, di ba?”

Sumagot si Elise ng walang magawang ngiti, “Nagbibiro ka siguro, Papa.”

“Haha, tingnan mo itong anak ko! She’s already so protective of him right now; ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap?”

Napangiti si Owen sa buong oras na walang sinasabi, ngunit siya lang ang nakakaalam kung gaano kaapektuhan ang kanyang ngiti. Noong una ay wala siyang interes kay Elise, ngunit nagbago ang isip niya matapos makita kung ano talaga ang hitsura nito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kasalukuyang nobyo ni Elise ay si Alexander—ang pinakamakapangyarihang pinuno ng Griffith Family.

Si Quentin ay nanirahan sa ibang bansa sa loob ng maraming taon at sa gayon ay kakaunti ang nalalaman tungkol kay Athesea, ngunit alam na alam ni Owen ang katayuan at pinagmulan ng pamilya ni Alexander. Hindi niya inaasahan na si Elise ang magiging kasintahan ni Alexander sa murang edad. Ito ay isang bagay na hindi niya maamoy. Pero who cares kung boyfriend niya si Alexander? As long as it’s something I want, there’s nothing I couldn’t get my hands on, naisip niya. “Dahil dumating na ang ating marangal na panauhin, bakit hindi tayo umupo?” mungkahi niya.

Sumang-ayon naman si Quentin. “Magandang ideya. Mag-usap tayo after dinner,” sagot niya.

With that, pumunta na ang grupo sa dining room. Hinawakan ni Elise ang kamay ni Alexander habang bumubulong sa tenga, “Madaling pasayahin ang ninong ko. Okay lang basta ipamukha mo na tapat tayo sa isa’t isa. Siguradong hindi niya tayo mahihirapan.”

Lumingon sa kanya si Alexander. Tanong niya, “Elise, bakit hindi mo sinabi sa akin bago tayo dumating na ninong mo si Quentin Fassbender?”

Kumunot ang noo ni Elise. “Mahalaga ba?”

Para sa isang sandali, Alexander ay nawalan ng sagot. Mahalaga ba? Siyempre ginagawa nito. Ninong mo nga ang pinag-uusapan natin eh, naisip niya. Gayunpaman, hindi niya masabi iyon kay Elise dahil hindi naman sila totoong nagde-date sa kasalukuyan.

Nang makita kung gaano kalapit ang pakikisalamuha nina Elise at Alexander sa isa’t isa, sinabi ni Quentin, “Ellie, lumapit ka at umupo sa kaliwa ko. Owen, maupo ka sa kanan ko.”

Dahil sa sinabi ni Quentin, katabi lang ni Elise si Alexander. Noon lang, nagtanong si Quentin, “Ano ang iyong ikinabubuhay, Alex? May iba ka na ba sa pamilya mo? Nasa Athesea ba sila?”

May background check na? Napaisip si Elise. Mabilis niyang tinanong, “Gina-background check mo ba siya, Papa?”

Agad namang sumagot si Quentin, “Hindi ba sinusubukan kong malaman ang tungkol sa pamilya ni Alex?”

Sa pag-aalala na baka may masabi si Quentin na hindi nagustuhan ni Alexander, sagot ni Elise ng kalbo, “Kung may gusto kang malaman, Papa, tanungin mo lang ako. Tuloy-tuloy lang ako sa pwesto niya.”

Sa sandaling sinabi niya iyon, biglang bumilis ang hangin, at ang kapaligiran sa maluwag na silid-kainan ay biglang nagbago.

Tumikhim si Quentin. Halatang hindi niya inaasahan na umabot na sa puntong ito ng kanilang relasyon ang mag-asawa. Huli na yata para pigilan ko sila ngayon. Si Alexander ay isang mabuting bata, gayunpaman. Ang kanyang hitsura, ang paraan ng pagdadala niya sa kanyang sarili, at ang kanyang pagpapalaki ay yaong sa isang mas mataas na uri ng tao, kaya siya ay lubos na karapat-dapat sa aking mahal na anak, naisip niya. Pero deep inside, medyo nag-aatubili siyang makipaghiwalay kay Elise. Pakiramdam niya ay nagtanim siya ng isang palayok ng mga bulaklak, ngunit ang mga bulaklak ay kinuha kasama ng palayok.

Alam ni Alexander na mali ang nakuha ng lahat. Kung ito ay ibang tao, tiyak na wala silang ipapaliwanag; dahil parehong matanda na sila ni Elise, hindi na iyon big deal kahit magkatabi sila sa isang kwarto. Gayunpaman, para iligtas ang kanyang reputasyon, ipinaliwanag niya, “Huwag po sana kayong magkamali, Mr. Fassbender. Si Elise ay nananatili lamang sa aking lugar para sa kapakanan ng aking lolo. Nakatira kami sa sarili naming mga silid, kaya hindi na namin nalampasan ang linya.”

Ang sama ng loob ni Quentin ay nawala nang walang bakas nang marinig niya ang sinabi ni Alexander. “Hindi ko pa narinig na binanggit ito ni Ellie. Kasalanan ko lahat. Masyado yata akong nahuli sa trabaho ko noon at wala akong pakialam sa kanya.”

“Mabait na binibini si Elise. Hindi lang siya masipag, mabait din siya at mabait. I’m lucky to have her as my girlfriend,” sagot ni Alexander na hindi nakakalimutang lumingon at bigyan ng magiliw na tingin si Elise. Sa mga mata ng mga tagalabas, sila ay parang isang batang mag-asawang baliw na umiibig sa isa’t isa.

Nang makita ito, mas nasiyahan si Quentin kay Alexander. “Nagpapatakbo din ng negosyo ang pamilya mo, di ba, Alex?” sabi niya sa indicative mood, sa kabila ng sinabi niyang tanong. Malinaw, halos naisip niya ito.

“Oo,” sagot ni Alexander, “Ako ang namamahala sa Griffith Group sa ngayon.”

Naturally, alam ni Quentin na ang Griffith Group ay isa sa pinakamalaking conglomerates sa Athesea. Mukhang masarap nga ang Ellie ko sa mga lalaki, naisip niya. “Gayunpaman, nakagawa ka ng napakagandang tagumpay sa murang edad. I’m sure you’ll do well,” aniya, bago tuluyang mapansin si Owen na nakaupo sa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya, “Bihira kayong mga kabataan na magsama-sama. Paano ito? Alex, Elise, bakit hindi kayo magpagabi at sumama sa amin sa pangangabayo bukas?”

Nagulat sa biglaang proposal, mabilis na sumagot si Elise, “Uh, I’m afraid we’ll have to pass, Papa. Marami pa namang gagawin si Alex bukas kaya naman nakakainis talaga para sa kanya. Bakit hindi tayo pumunta sa ibang araw?”

Lumingon si Quentin kay Alexander. “Ganun ba, Alex?”

Sa kanyang pagtataka, sumagot si Alexander nang buong kalmado, “Gaano man ako ka-busy, may oras pa akong sumabay sa iyo sa pagsakay sa kabayo, ginoo.”

Si Quentin ay nasiyahan sa sagot ni Alexander, at ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang ngiti. “Sige, settled na. Sabay tayong mag-horse riding bukas,” aniya, bago tumingin kay Owen. “Owen, samahan mo kami. Magkarera tayo.”

Sumagot si Owen, “Oo naman, Mr. Fassbender.”

Naging masaya sila sa hapunan, at mas nasiyahan si Quentin kay Alexander habang nag-uusap sila. Dahil lubos niyang itinuring si Alexander bilang kanyang magiging manugang, lubos niyang nakalimutan si Owen, na dati niyang paborito. Natural, napansin ni Owen ang lahat ng ito.

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *