Bring Your A Game Mr Chapter 146

Bring Your A Game Mr Chapter 146

Napaka Dashing Niya!

kaibigan? Obviously, hindi naniwala si Quentin sa sinabi ni Elise since the man was a young lad in his early 20s. Hindi niya maiwasang magtanong, “Sabihin mo sa akin ang totoo, Ellie—siya ba ang boyfriend na binanggit mo?”

Mabilis na paliwanag ni Elise, “You’re overthiking it, Papa. Kaibigan ko lang siya.”

Nang makita kung gaano kaseryoso si Elise, medyo naniwala si Quentin sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya ang bodyguard, “Pumunta ka at dalhin mo siya rito.”

“Opo, ginoo.”

With that, dinala si Jamie ng bodyguard. Nang makita niya si Elise, agad itong lumapit sa kanya na may pag-aalala. “Ayos ka lang, Boss?”

“Ayos lang ako. Halika. Ipapakilala kita sa ninong ko.”

Nataranta pa rin si Jamie sa narinig. Napalingon siya kay Quentin, at isang sulyap lang ang kinailangan niya para makitang pamilyar na pamilyar ang lalaki. Pakiramdam niya ay nakita na niya ito sa kung saan. “Hello, sir,” agad niyang bati. Tapos, bakas sa mukha niya ang pagtataka, na para bang may naalala siya. “YY-You’re… the, uh…” Tuwang-tuwa siya kaya hindi siya makapagsalita ng kahit ano sa mahabang panahon.

Tinapik siya ni Elise sa balikat. Ano ang isang wimp, naisip niya.

“Boss, h-siya si Quentin Fassbender, ang pinakamayamang tao sa mundo na nanguna sa listahan ng Forbes ng pinakamayamang bilyonaryo sa mundo, hindi ba?” excited na tanong ni Jamie.

“Uh-huh,” mahinang tugon ni Elise.

Lalong natuwa si Jamie habang nagmamadaling humakbang paharap at iniabot ang kamay. “Ikinagagalak kong makilala ka, ginoo. Ako si Jamie Keller. Hindi ko inaasahan na makikilala kita balang araw. Napakalaking karangalan.”

Natuwa si Quentin sa sunod-sunod na aksyon ni Jamie. Ang batang ito ay medyo kawili-wili, naisip niya. “Kaibigan ka ni Ellie?”

Paulit-ulit na tumango si Jamie bago idinagdag, “Actually, ako ang alipures niya. Boss ko siya.”

Lumingon si Quentin kay Elise na bahagyang nakataas ang kilay. “So boss na rin si Elise natin ngayon ha? Iyan ay medyo maganda. At least hindi mo ako pinagmukhang masama.”

“Pumasok lang si Jamie dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ko, Papa,” paliwanag ni Elise.

Ngumiti si Quentin sa kanya, “Ayos lang. Mukhang disente ang batang ito. Mangyaring manatili sa tabi ni Ellie at alagaan siyang mabuti sa ngalan ko sa hinaharap.”

Masiglang tumango si Jamie. “Magpahinga ka, sir. Siguradong aalagaan ko siya ng mabuti.”

“Magandang pakinggan. Samahan mo akong kumain mamaya, Ellie,” sabi ni Quentin habang dinadala si Elise sa mansion. Tapos, parang may naisip siya at iminungkahi niya, “Ellie, dahil may boyfriend ka na, oras na para dalhin mo siya para tingnan ko siya.”

“Uh… Paano kung ipagpaliban natin ito hanggang mamaya, Papa?” Si Elise ay nalilito kung ano ang gagawin. Saan ako kukuha ng boyfriend sa ganoong kaikling panahon?

“Hindi, hindi mangyayari iyon. Sa tingin ko ngayon ang pinakamagandang oras para gawin iyon, kaya gawin natin iyon ngayon. Sunduin mo na lang siya mamaya.”

“Pero—” May gustong sabihin pa si Elise.

Gayunpaman, tila nakita ni Quentin sa pamamagitan niya. Tumabi ito sa kanya at bumulong, “Ellie, sabihin mo lang agad kung wala ka talagang boyfriend. Hindi kita masisisi niyan. At saka, mabait na tao si Owen, at dapat kang maniwala sa aking paghuhusga. Anak kita, kaya walang paraan na sasaktan kita.”

Kinagat ni Elise ang kanyang mga ngipin bago siya agad na sumagot, “Papa, isasama ko siya para makita ka mamaya. Si Mr. Morgan naman, sa tingin ko mas mabuting maging magkaibigan tayo.”

Ang kanyang mga salita ay medyo prangka. Nang makitang pilit pa rin niyang sinasabing may relasyon si Quentin, hindi maiwasang isipin ni Quentin kung may boyfriend nga ba siya. Gayunpaman, wala itong dapat ipag-alala. Paano kung may boyfriend na siya? Ang lahat ay maaaring magbago hangga’t siya ay walang asawa. Bukod dito, kahit na ang mag-asawang mag-asawa ay maaaring magdiborsyo sa mga araw na ito kung nakita nilang hindi angkop ang kanilang pagsasama, kaya hindi ako nag-alala tungkol sa ganoong problema, naisip niya. “Okay, tapos na. Dalhin mo siya ngayong gabi para matingnan ko siyang mabuti.”

Walang choice si Elise kundi ang mag-oo. Gayunpaman, sa loob-loob niya, siya ay nag-aalala. Saan ako makakahanap ng boyfriend?

Naisip niya ang magkapatid na Griffith. Siguradong wala sa tanong si Danny. He’s not mature enough, kaya maaaring takutin siya ni Papa sa ilang kaswal na pananalita. Wala rin sa tanong si Brendan; he’s too busy since he spends almost every single day sa design studio niya. Tsaka hindi pa naman kami ganun ka close. Si Jack naman okay lang pero paano ako hihingi ng tulong sa kanya?

Pagkalabas na pagkalabas ni Elise at Jamie sa villa ay lumapit sa kanya si Jamie. “Since when you have been in a relationship, Boss? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito?”

Mabilis na tinakpan ni Elise ang kanyang bibig at sinenyasan siyang tumigil sa pagsasalita tungkol dito.

Sabay-sabay na kinuha ang pahiwatig, agad na tinabig ni Jamie ang kamay ni Elise at sinabing, “Boss, ikaw ba—”

Pinatahimik siya ni Elise ng isang tingin bago niya natapos ang kanyang pangungusap.

Masiglang tumango si Jamie. “Nakuha ko na, Boss. Balik muna tayo.”

Pagkatapos ay hinatid ni Jamie si Elise pauwi. Sa kanilang pag-uwi, tinanong niya, “Boss, gusto mo bang magpanggap na boyfriend mo?”

“Uh-huh,” medyo iritadong tugon ni Elise sa pagbanggit nito.

Pagkatapos ay nagtanong si Jamie, “At sino ang maswerteng lalaki na napili mo?”

Napaawang ang labi ni Elise. “Anong tingin mo kay Jack?”

Natural na nagulat si Jamie nang marinig ang pangalan ni Jack. “So gusto mo ang mga lalaking katulad niya, Boss?”

Sagot ni Elise, “Siya ay angkop na kandidato. Kaya lang, wala akong ideya kung paano ko siya kakausapin tungkol dito.”

Umiling naman si Jamie. “Sa tingin ko, hindi si Jack ang tamang tao para gawin ito, Boss. Naghahanap ka ng magpapanggap na boyfriend mo, kaya sa tingin ko, mas bagay pa siguro ang tulad ni Alexander,” buong sinseridad niyang mungkahi.

Gayunpaman, umatras si Elise nang marinig niya ang pangalan ni Alexander, higit sa lahat dahil nakaramdam siya ng pagkakasala kaya agad siyang naalis sa isip niya. “Kalimutan mo na lang siya.”

Naguguluhan si Jamie. “Bakit, Boss? Siya ang panganay na anak ng Griffith Family, pati na rin ang pinakamahusay na tagapagmana ng pamilya. Sa kanyang reputasyon sa mundo ng negosyo, tiyak na mapapanalo niya si Mr. Fassbender. At saka, sa tingin ko siya lang ang sapat na para sa iyo, Boss.”

Napakunot-noo si Elise bago nagsalita. “Kalimutan mo na. Kung tutuusin, mas bagay si Jack.” At least, kaibigan ang tingin niya kay Jack. Ngunit para kay Alexander, hindi niya magawa; hindi niya kayang tingnan siya bilang isang kaibigan lang.

“Sige! Kahit anong sabihin mo. Kaya pupuntahan natin si Jack ngayon?”

Tiningnan ni Elise ang oras at sinabing, “Tatawagan ko muna siya at tingnan kung libre siya ngayong gabi.” Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Jack.

Samantala, si Jack ay paikot-ikot sa lobby ng ospital na ang kanyang katawan ay muffled mula ulo hanggang paa.

Nang sumakay siya ng elevator at nakarating sa ward ay nandoon pa rin si Ronald. Tanong ni Ronald, “Bakit ka nandito, Jack? Diba sabi ko ipaubaya mo na sa akin ‘to?”

Bahagyang kumunot ang noo ni Jack. “Nag-aalala ako. kamusta siya? Okay lang ba siya?”

Sagot agad ni Ronald, “Okay naman siya. Medyo concussion lang. Magiging maayos din siya pagkatapos ng ilang araw na pahinga.”

Nakahinga ng maluwag si Jack. “Titingnan ko siya at hihingi ng paumanhin habang nandoon ako,” sabi niya habang binubuksan ang pinto sa ward.

Samantala, medyo matagal na ring gising si Mikayla, kahit hindi niya alam na si Jack pala ang kumatok sa kanya. Nilagyan lang siya ng intravenous drip gaya ng bilin ng doktor. Bored stiff, pinapanood niya ang drama ni Jack sa kanyang cell phone. Mukha siyang masungit! She was acting all fangirl while staring at Jack—her Prince Charming—sa screen ng phone niya.

Sa sandaling iyon, ang pinto sa kanyang ward ay bumukas, at isang makapal na disguised na lalaki ang pumasok, na talagang natakot sa kanya. “Sino ka?”

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published.