Bring Your A Game Mr Chapter 123

Bring Your A Game Mr Chapter 123

Hindi Ka Baliw, Diba?

“Totoo yan.”

Nang mga sandaling iyon, nagsisisi si Danny. Bakit hindi ko namalayan na napakasarap pala ng pagbabasa at pag-aaral?

“Umuwi na tayo. Bukas na lang ulit tayo.”

With that, lumabas na ng library sina Danny at Elise. Pagkatapos, pinaandar na niya ang sasakyan at pinahatid sila pauwi.

Medyo gabi na nang makarating sila sa bahay. Pauwi pa lang galing sa trabaho, nakasalubong ni Alexander sina Elise at Danny, na masayang nagkukwentuhan habang papasok.

“Alex, umuwi ka na!” bati ni Danny.

Matapos kilalanin si Danny, sinulyapan ni Alexander si Elise, na nakatayo sa tabi ni Danny, at nagtanong, “Saan ka nagpunta? Bakit late ka bumalik?”

“Naglakad-lakad lang kami,” nakangiting sagot niya.

Halatang ayaw ni Danny na malaman ni Alexander ang sitwasyon niya ngayon kaya hindi niya ito inilantad. Sa halip, kumaway siya sa kanila. “Aakyat muna ako sa taas.”

“Magandang gabi, Boss!” Kumaway pabalik si Danny.

Matapos siyang panoorin na umakyat sa hagdan, mahinang nagtanong si Alexander, “Kailan pa kayo naging close? Hindi mo ba siya nakitang nakakainis kanina?”

“Hindi, hindi ko ginawa! Palagi kaming close. Medyo hindi pagkakaunawaan lang ang nangyari kanina.” Ngumisi si Danny.

Medyo nagulat si Alexander sa narinig dahil alam niya kung anong klaseng tao si Danny. Makakaisip si Danny ng isang libong dahilan kung kinasusuklaman niya ang isang tao; sa kabaligtaran, ilalagay niya ang kanyang puso sa kanyang manggas kung tinatrato niya ang isang tao bilang kanyang kaibigan.

“Nakakatuwang malaman na ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Huli na. Magpahinga ka na rin.”

“Sige. Magandang gabi, Alex.”

Dahil doon, umakyat si Alexander sa hagdan.

Kinaumagahan, kumatok si Danny sa pinto ni Elise. Half-gising, siya ay bumangon nang may pag-aatubili sa pagkataranta. “Danny, anong ginagawa mo kaninang umaga?”

Pagkatapos, iniabot nito sa kanya ang isang pares ng headphone. “Magandang ideya na makinig sa Chinese listening comprehension sa umaga. ”

Nang marinig niya ito, nawalan siya ng masabi. Nakatitig sa kanya, hindi nasisiyahang nagtanong, “Hindi ka ba baliw?”

“Nagbabahagi lang ako ng magandang paraan para makapag-aral ng Chinese sa iyo. At saka, hindi ako masyadong nag-aaksaya ng oras mo. Ginising lang kita ng sampung minuto nang mas maaga kaysa karaniwan.” Tumawa siya.

Sa pag-aakalang baka nagalit siya, sinabi niya, “Huwag mo akong gisingin sa susunod. Gusto ko lang matulog ng sampung minuto pa.”

Pagkaraan, sinara niya ang pinto ng malakas.

Sa kabila noon, hindi naman siya naiinis. Kahit ano. Makikinig ako sa sarili ko kung ayaw niya. With that, tumalikod na siya para umalis. Noon lang, nakita ni Danny si Alexander na papalabas ng kanyang silid, kung saan binati niya ang, “Good morning, Alex!”

Nang makitang naka-headphone si Danny, nagtanong si Alexander, “Anong ginagawa mo dito?”

“Wala. Pumunta ako para gisingin si Elise.” Humagikgik siya.

Bahagyang nalungkot si Alexander nang makita ang hindi pangkaraniwang masigasig na saloobin ni Danny kay Elise. Gayunpaman, wala siyang karapatang magsabi ng kahit ano.

“Magbreakfast na tayo. Kailangan mong pumunta sa paaralan sa isang sandali.”

Pumayag naman si Danny, at bumaba ang magkapatid para mag-almusal. Sa kalagitnaan, sa wakas ay bumaba si Elise na bakas ang pagod sa kanyang mukha. Habang hinihila niya ang upuan, sinabi niya kay Danny, “Huwag mo akong gisingin nang maaga sa susunod na umaga.”

“Okay,” pagsang-ayon ni Danny. Pagkatapos, tulad ng isang maliit na alipures, inabot niya sa kanya ang isang baso ng gatas. “Dapat uminom ka ng mas maraming gatas. Ito ay isang mayamang pinagmumulan ng protina.”

Bigla niyang inabot ang baso at humigop.

“Hmm… Hindi masama.”

Naka-poker face si Alexander habang pinagmamasdan ang interaksyon ng dalawa. Ibinaba ang kanyang mga kubyertos, sinabi niya kay Elise, “Mayroon akong ginagawa kahapon. Ihahatid na kita sa school ngayon.”

Nang matapos si Alexander, mabilis na sumagot si Danny, “Hindi na kailangan. I can go with her, so there’s no need to trouble you since madaming gagawin sa company. Sige at ayusin mo ang mga usapin ng kumpanya.”

“Oo, mag-aaral na lang tayo,” pagsang-ayon niya.

Sa pagtingin sa kanilang dalawa, walang ibang nagawa si Alexander kundi ang pigilin ang kanyang sasabihin. Sa halip, tumugon siya, “Kung ganoon, aalis muna ako.”

Nagmamadaling inabot ng katulong ang kanyang briefcase nang tumayo ito at tinungo ang pinto. Pagkakuha nito, umalis siya nang walang kaunting pag-aalinlangan.

Gayunpaman, hindi siya umalis kaagad pagkatapos lumabas ng bahay ngunit sa halip ay naghintay sa kanyang kotse.

Naghintay siya hanggang sa lumabas sina Danny at Elise at pinagmamasdan silang masayang pumasok sa sasakyan. Sa wakas, pinaandar na niya ang sasakyan at pinaandar ito pagkaalis nila.

Sa kotse, iminungkahi ni Elise, “Ang huling yugto ngayon ay isang sesyon ng pag-aaral sa sarili, kaya’t pumunta tayo sa silid-aklatan nang mas maaga.”

“Oo naman. Hihintayin kita sa gate ng school,” sagot ni Danny.

Hindi niya mapigilang isipin ang sinaunang aklat na hindi pa niya natapos kahapon, habang nalaman niyang perpekto ang kapaligiran ng silid-aklatan para sa pag-aaral. Kaya naman, na may tacit na pag-unawa, nadulas sila sa klase noong huling yugto.

Nang makarating sila sa silid-aklatan, pinagpatuloy nila ang kanilang sariling mga bagay nang walang pag-unawa.

Nagbabasa siya sa ikalawang palapag habang nagre-revise siya sa unang palapag. Wala ni isa sa kanila ang nag-abala sa isa’t isa. With that, both of them stayed in the library until 9.00PM bago sila tuluyang umalis na walang gana.

10:00 PM na nang makarating sila sa bahay.

Biglang napagtanto ni Elise na Miyerkules na—ang araw na dapat niyang turuan si Alexander Arisian. Dali-dali siyang nag-type sa laptop niya, saka siya nakahinga ng maluwag nang offline na pala siya. Kasabay nito, nagulat siya dahil kadalasan ay nasa oras siya para sa aralin. Ano ang nangyari ngayong araw?

Samantala, nakapatay ang mga ilaw ni Maybach sa bakuran ng Griffith Residence. Gayunpaman, mahigpit na nakaupo si Alexander sa kotse na walang balak na lumabas. Sa pamamagitan ng isang sigarilyo sa pagitan ng kanyang hintuturo at gitnang mga daliri, hinila niya nang matagal at nagbuga ng mga bilog na usok habang inaalala niya ang nakitang magkasamang umuwi sina Danny at Elise kanina.

Nakakunot ang noo niyang pinatay ang sigarilyo at inilabas ang susi ng sasakyan bago bumaba ng sasakyan.

Noon din niya napagtanto na Miyerkules pala, at mag-aaral daw siya ng Arisian. Muntik na niyang makalimutan.

Agad siyang pumasok sa kwarto niya at binuksan ang laptop. Pagkatapos mag-online, nag-message siya kay Sare.

Kanina pa siya hinihintay ni Elise online. Nang makita niya ang mensahe nito, mabilis siyang nag-type sa keyboard at sumagot sa kanya.

After receiving her message, bumangon siya at hinubad ang coat niya bago pumasok sa banyo, saka ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Makalipas ang sampung minuto, naglakad siya papunta sa kanyang laptop habang pinapatuyo ang mga patak ng tubig sa kanyang buhok bago umupo at sinimulan ang kanyang Arisian lesson kay Sare.

Isang oras ang lumipas ng napakabilis.

Pagkatapos ng kanilang aralin, pinadalhan niya siya ng pribadong mensahe: ‘Narinig ko na may isang batch ng magagandang bato na kararating lang sa Athesea. Interesado ka ba?’

Related Posts

Bring Your A Game Mr Chapter 300

Bring Your A Game Mr Chapter 300 Nahulog ba ako sa iyong panlilinlang? Hindi sumagot si Alexander, ngunit sa sumunod na segundo, kinulong niya si Elise sa…

Bring Your A Game Mr Chapter 299

Bring Your A Game Mr Chapter 299 Laging Gustong Talunin Ako Nang marinig ni Elise ang sinabi ni Matthew, agad siyang natigilan. Hindi ba siya hinuli ng mga…

Bring Your A Game Mr Chapter 298

Bring Your A Game Mr Chapter 298 Magpatuloy sa Pag-follow Up sa mga Anderson “Itinutulak mo lang ako sa isang sulok, kung gayon,” galit na sambit ni…

Bring Your A Game Mr Chapter 297

Bring Your A Game Mr Chapter 297 Maaaring Isa Lamang sa Amin Kinabukasan, napailing si Elise ng isang tao habang nananaginip pa rin siya, at ang taong…

Bring Your A Game Mr Chapter 296

Bring Your A Game Mr Chapter 296 Isa pang Pagkakakilanlan ang Natuklasan Sa parehong oras, dumating si Cameron sa pinangyarihan nang napakabilis, ngunit ang pagsubaybay ay nawasak,…

Bring Your A Game Mr Chapter 295

Bring Your A Game Mr Chapter 295 Huwag Mag-aksaya ng Napakalaking Pagsisikap Nang marinig iyon, hindi naiwasang maalala ni Elise ang malungkot na likod ni Alexander nang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *