Bring Your A Game Mr Chapter 5

Bring Your A Game Mr Chapter 5 Nawala sa isang Babae Maraming tao ang nagtipon sa Nightwing Circuit noong 8:00PM. Ang karera ngayon ay inorganisa nina Danny at…

Bring Your A Game Mr Chapter 4

Bring Your A Game Mr Chapter 4 Paano ka nasiraan ng anyo? Umalis si Matthew pagkarating nila sa school. Napatingin si Elise sa kumikinang na gintong karatula…

Bring Your A Game Mr Chapter 3

Bring Your A Game Mr Chapter 3 Magaspang na hula ang nasa isip ni Elise. Malamang si Alexander ang lalaking ito, ang panganay na anak ng Griffith Family. Pero…

Bring Your A Game Mr Chapter 2

Bring Your A Game Mr Chapter 2 Hindi Siya Natakot sa Anuman Halos mapahagikgik si Elise nang makita niya ang mga mukha ng lahat. Gayunpaman, hinawakan niya ito…

Bring Your A Game Mr Chapter 1

Bring Your A Game Mr Chapter 1 Isang Yokel na Bago sa Bayan Nagsimula ang kuwento sa Northwest, kung saan nakatayo ang isang malaking mansyon na parang…