Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 446

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 446 Tinitigan ni Catherine ang pangalan ni Shaun, ang bilis ng tibok ng puso niya. Nang sagutin niya ang tawag…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 444

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 444 Noong 12:30 ng tanghali, isang marangyang kotse ang dumaan sa gate papasok sa manor. Matagal nang naghihintay sina…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 443

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 443 “Melanie, makinig ka. Ninais na akong hiwalayan ng tatay mo noon pa lang. Bibigyan ka lang niya ng 5% ng…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 442

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 442 Maingat na tiningnan ni Shelley si Catherine bago isinara ang pinto sa likod niya. Nakangiting sabi ni Shaun,…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 441

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 441 Labis na bigo si Catherine. Hindi niya masasabing hindi siya masaya dahil Langley ang apelyido ng nurse. Gayunpaman, hindi…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 440

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 440 ang liwanag mula sa mga mata ni Shaun nang marinig iyon. “Nagkataon lang ba na nandito siya ngayon?” “Mukhang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 439

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 439 “Shaunny, nagkaroon din ako ng lola. Noon lang siya lumipas ay pinagsisihan kong hindi ko siya nakasama. Ang pamilya ay…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 438

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 438 “Iyan ay dahil nag-invest si Nicola Wicks ng ilang bilyong dolyar.” Ang mga mata ni Shaun ay nagpahayag ng…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 437

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 437 Inihanda pa nga ni Old Madam Hill ang kanyang sarili para sa poot ni Shaun habang papunta rito. Tiyak…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 436

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 436 “Ano?” Galit na galit na sigaw ni Charlie, “Napakalaki ng namuhunan ko sa produksyon nito at ngayon ay sinasabi…