Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 459

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 459 Devil… Devil… Nag-echo sa utak ni Shaun ang mga masasakit na salita na iyon. Agad niyang itinakip ang mga…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 458

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 458 Natuklasan ni Catherine na mahimbing na natutulog si Shaun sa napakalaking kama. Gayunpaman, nakahiga si Shelley sa tabi niya…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 457

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 457 Napatalon si Aunty Yasmine sa kaguluhan. Dinurog ni Shaun ang lahat ng nasa dining room at sala na parang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 456

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 456 “…” Napatulala si Catherine kay Wesley. Sarah Wonderland. Siyempre, narinig na niya ang tungkol sa pinakamalaking amusement park…